Na drie keer voor joker te hebben gezocht, had ik vandaag beet. De Zwartbuikwaterspreeuw. Nog wel te ver weg voor het mooi, maar hij staat er op.

Zwartbuikwaterspreeuw

 

En toen door naar de Leidse Kleine Burgemeester. En ook die trof ik thuis. Keurig op zijn eigen flat en drie keer een fly-by. Dank daarvoor!

Kleine Burgemeester (2e winter)

Vlak voordat ik deze foto maakte, had Luuk nog even gewezen op het meest opvallende kenmerk van de Kleine Burgemeester. En het zonnetje onderstreepte dat nog even; kijk maar: ⇑

Kleine Burgemeester

Kleine Burgemeester

Zie ook: waarneming.nl.

Rosse Franjepoot

Toen ik Hans z'n Rosse Franjepoot-waarneming las, vreesde ik even dat ik voor joker naar de N3MP was gekomen.

Aanvankelijk leek het daar ook op, totdat ik besloot maar door te lopen en hij vlak naast mij opdook. Spiegelglad water en net opgetrokken mist. Wat wil je nog meer?!

 

Steenuil

En even daarvoor had ik ook het geluk de plaatselijke Steenuil te treffen.

 

Torenvalk

En tot besluit waren er nog twee goed meewerkende Torenvalkjes. Wat een prachtige dag!

Zie ook waarneming.nl.

Roodkeelduiker

Roodkeelduiker

Roodkeelduiker

Zie ook waarneming.nl

In de buitenhaven trof ik onder andere deze drie - duidelijk van elkaar verschillende - Roodkeelduikers.

Twee ervan waren hevig aan het poetsen. Of het met ruien te maken had of met de wat gelige substantie op hun verenpak weet ik niet. Maar helemaal jofel leek het mij niet.

Verder zag ik nog: een Alk, acht Zeekoeten, aardig wat Futen, waarvan twee vliegend, pakweg vijfentwintig Aalscholvers, een overvliegende Krakeend, een Bruinvis en twee Grijze Zeehonden. Die laatste twee goed passend bij het grijze weer....

Zwarte Roodstaart

Untitled

Naar goed Schevenings gebruik ging ook deze Zwarte Roodstaart na het zwemmen ff snacken bij Hart Beach. Smakelijk!

Grote Aalscholver R[0RC]

Onze vaste wintergast, de 'Grote' Aalscholver - die met die rode ring 0RC - is terug!

Inmiddels voor het elfde jaar! Hij stond zich voor het Semafoor af te vragen waar zijn steiger is gebleven. Ik kon hem uit de droom helpen: 'Gesloopt!'

 

Verder trof ik nog een drie tot vier weken oude Grijze Zeehond die de blokken op probeerde te komen, gadegeslagen door zo'n dertig - boven hem vliegende - meeuwen.

Toen hij mij zag en luid jammerend naar mij toe probeerde te komen, heb ik toch maar even met de Dierenambulance overlegd, want hij leek mij wat hulpeloos. Zij schakelden de specialisten in, die op hun beurt weer met mij belden. Maar voordat de zeezoogdierenambulance van de EHBZ Noordwijk ging rijden, liet het beestje zich toch weer het water in zakken en verdween uit het zicht. En even later zag ik aan de overkant ook een volwassen exemplaar zwemmen. Hopelijk zijn moeder dus. Einde oefening! Het ga je goed!