Had ik wat beter gelezen, dan had ik eerder geweten dat het gedrag van onze Boomvalken rond de nestplaatskeuze, niet bijzonder is.

In zijn boek 'De Boomvalk', beschrijft Rob Bijlsma precies datgene wat wij vaststelden en als 'geheimzinnig' betitelden. Hij geeft aan dat het mannetje in de weken na aankomst in het broedgebied, de beschikbare nesten inspecteert en die ter keuze voorlegt aan het vrouwtje. Die beslist pas heel laat in die, wat hij noemt 'verlovingsmaand', in welk nest zij haar eieren zal gaan leggen. Daardoor is al menig waarnemer op het verkeerde been gezet. Ook wij dus. Niks mislukt eerste nest. Niks vervolglegsel. Gewoon 'gewoon'! Je moet het alleen even weten.

En wat die jongen op dat afgekeurde nest deden, wordt door Arjen verklaart. Hij geeft aan dat zo'n nest wel wordt gebruikt als prooi-voorraadkamer. Er is hier dus waarschijnlijk sprake van 'moeders voorraadkast plunderen'. De snoodaards!

Wat zou ons Boomvalkpaartje ertoe hebben gebracht om voor hun hernieuwde kennismakingsperiode en voor hun balts het ene nest centraal te stellen en dan uiteindelijk te gaan broeden op een ander, zo'n 250 meter daar vandaan? Dat en meer, vragen wij ons af meneer Sonneberg....

De feiten

  • Op 17 mei 2019 schrijft Vincent: "Guess who s back? Kekkerend over." Hij spot er dan namelijk eentje boven het Rode Kruisplantsoen aan het Henry Dunantpad.
  • Op 20 mei 2019 meldt Reinder baltsende Boomvalken aan het Dr. Bastingpad.
  • De dagen daarop lijkt een nest in een populier aan het Dr. Bastingpad het middelpunt te zijn van hun baltsrituelen en het 'schijnbroeden'. Nestindicerend gedrag, wordt het door een van de kenners zelfs genoemd.
  • Op 20 juni 2019 ziet Adri ze echter serieus bezig rond een nest in boom 2 aan de Valkenboskade, de boom naast die waar ze vorig jaar in hebben gebroed.
  • Achteraf blijkt dat rond 17 juni op het nest in boom 2 aan de Valkenboskade het eerste ei is gelegd.

 

Meer vragen dan antwoorden

Waar de ouders aan het begin van de nestfase in de buurbomen op de Valkenboskade bivakkeren, verdwijnen ze later in die fase steeds vaker naar de populier aan het Dr. Bastingpad. Daar zit het vrouwtje langdurig te bedelroepen om daar in de lucht de prooi ook aan te pakken en in de boom voor te bewerken, alvorens die naar de Valkenboskade te brengen.

Wie het weet mag het zeggen!

P.S.
Inmiddels is het raadsel opgelost. Klik hier maar!

 

Nestkalender

2019
Segbroek - Valkenboskade
(GPS: 52.079269, 4.266037)

Actie Berekening
17 jun. 2019 Geschatte eerste-ei-leg + 28 dagen = 15 jul. 2019
15 jul. 2019 Geschatte uitkomst eerste ei

+ 31 dagen = 15 aug. 2019

3 aug. 2019 Eerste keer dat wit kopje zichtbaar is

 

15 aug. 2019 Eerste jong verlaat het nest

 

18 aug. 2019 Beide jongen vliegen  

Zie ook het overzicht van voorgaande jaren.

De jonge Kauwtjes waren de twee Boomvalkjongen de hele tijd aan het uitdagen. Zat het valkje net rustig, kwam er eentje zelfs naast hem zitten. Toen de valk zich omdraaide en even een keel opzette, vluchtte de uitdager. Even later kwam er een onverwachte aanval van de andere kant. Het Boomvalkjong schrok zich een ongeluk, deinsde achteruit (foto 2.) en koos vervolgens het valkenpad (foto 3.). Nu zag de uitdager zijn kans schoon en ging achter de vluchteling aan. Na een paar rondjes waren ze het weer even zat en ging ieder zijns weegs. Tot de volgende aanvlieging... Prachtig om te zien.

Boomvalk

Boomvalk

De Segbroekse Boomvalk-jongen hebben een nieuwe boomhut. Het, door hun ouders, afgekeurde nest aan het Dr. Bastingpad. Jan en ik zagen ze er beide een paar keer in duiken en weer uit komen en verbaasden ons zeer! Ze gebruiken hun 'hut' als uitvalsbasis voor hun oefeningen in het vangen van insecten en in het in de lucht overnemen van prooi. En volgens mij brengen hun ouders daar ook nog prooi heen. Je komt echt ogen tekort. Kennelijk hebben ze hun geboortegrond definitief verlaten. Misschien teveel herrie door die kabelleggers of misschien omdat hun nieuwe hut midden in hun oefengebied hangt....   

Wat het jong op de bovenste foto trouwens zit te kanen, is ons nog niet duidelijk geworden. En vrij grote vogel met een witte buik, een bruinige bovenkant en een redelijk lange staart. Wie het weet mag het zeggen. En om het wat eenvoudiger te maken: meer foto's onder de knop!

 

Boomvalk (juv)

En omdat ze mij zo vaak voor joker hebben laten komen, kreeg ik vanavond nog even een korte vliegshow voorgeschoteld door de jonge Segbroekse Boomvalken. Ik hield er dit prentje aan over. Bedankt!

Boomvalk (juv)

Na dagen lang voor joker te hebben gepost, liet vanmorgen een van de jonge Boomvalken uit Segbroek zich eindelijk vliegend vastleggen. Bedankt!