Het was koud op de Kaag en zeker aan lager wal op Koudenhoorn. De eerste twee vogels die ik er trof, waren - heel toepasselijk - de IJsvogel en het Winterkoninkje. Van de Havik en de Koekoek werd ik gelukkig weer een beetje warmer, maar niet voor lang... Scrol en lees maar:

IJsvogel

De IJsvogel heeft duidelijk jongen. Ik zag hem drie keer prooi aanbrengen. En telkens als hij het nest uit kwam, dook hij drie keer het water in om zich te ontsmetten. Een keer vaker dan gebruikelijk... net als wij...

Ik zag trouwens, zo'n 15 cm naast het IJsvogelnest, een gaatje waar een Winterkoninkje in en uit vloog. Ook jongen dus.

 

Havik

En de Havik om de hoek stond op de nestrand te plukken. Misschien dus ook wel jongen. Zou leuk zijn!

 

Koekoek

En terwijl ik de Havik aan het kieken was, riep om het volgende hoekje de Koekoek. De volgende keer wel graag wat lager en wat dichter bij de waterkant, ja? Dan wordt het allemaal wat scherper!

Om niet de hele dag binnen te zitten, deed ik vanmiddag even een blokje om op Lentevreugd. Ik stootte daarbij een Purperreiger op, nadat ik eerder al een Groenpootruiter en een tiental Stormmeeuwen had gezien. Verder vloog er allerhande klein spul. Qua fotografie had het absoluut niets om het lijf, maar je bent er even uit, toch?

Bonte Strandloper & Scholekster

Bonte Strandloper

Bonte Strandloper

Marinus tipte mij dat er op de blokken een vogel met een lange rode snavel zat, met een aantal wollige jonkies.

Ik ging op onderzoek uit, want 'wollige jonkies' kunnen niet vliegen. Dus hoe zouden die daar dan gekomen moeten zijn? Ik trof wél een Scholekster, maar uiteraard zonder pullen. Waarschijnlijk bedoelde hij de drie duttende Bonte Strandlopers die op hetzelfde blok zaten. We zullen het zien, want hij gaat mij vanavond een foto van zijn waarneming mailen. Wordt dus vervolgd.

De Zwarte Roodstaarten rond de haven inspireerde mij tot het maken van Vogelalbum 10, met foto's en wetenswaardigheden over de soort.

Klik in de rechterbovenhoek van de getoonde afbeelding en dan nog een keer in de dan verschijnende pagina om het paginagroot door te bladeren.

Roerdomp

Ik was vanochtend een uur eerder opgestaan in de hoop dat het op de Kaag - in dat gewonnen uur - allemaal zou gebeuren.

Het zag er aanvankelijk niet naar uit. Het was stralend weer en bladstil, dat wel, maar ook bladstil qua vogels. Totdat.... Bij de Kogjespolder gebeurde het. Er zat een Roerdomp te hompen! Leuk om te horen, maar niets van te zien. Totdat het gehomp een tweede Roerdomp aantrok. Het plaatselijke Bruine Kiekendiefkoppel escorteerde haar. En voordat zij bij hoem-papa landde, kon ik haar netjes vereeuwigen. 

 

Koekoek

En zij stond er nog niet op, of de Koekoek begon te roepen. Vlak bij de haven, dus terug naar af. Het bleek een Koekoeksday te worden, want ik trof er over de hele dag vijf, met deze als hoogtepunt.
(Qua fotobewerking moet ik er nog eens goed voor gaan zitten, want de kleuren lopen wel erg uiteen.)

 

Bruine Kiekendief

Bruine Kiekendief

Ook bij de Bruine Kiekendieven had ik geluk. Er bleek een zevende territorium in aan- c.q. verbouw te zijn. Pa kwam met nestmateriaal, terwijl boven hem deze twee vrouwtypes rondcirkelden. Daarvan had de onderste - een volwassen vrouwtje - trouwens een metalen ring om. Die landde even later bij het vermoedelijke nest. (Die tweede bleek bij navraag trouwens een 2e kalenderjaar vogel, geslacht onbekend.)

Tel uit je uurtje winst!

Zwarte Kraai

Zwarte Kraai

De eerste bewoners van het nieuwbouwproject Zeezicht aan de Hellingweg hebben duidelijk jongen. Pa Zwarte Kraai maakt in elk geval regelmatig voedselvluchten naar hun nest op het uiterste puntje van de giek van de (gewoon werkende) bouwkraan.

 

Witte Kwikstaart

De Witte Kwikstaarten zijn daar bepaald niet blij mee en gaan regelmatig luid schreeuwend achter hem aan. Kennelijk dus ook jongen in de buurt. Als dat zo is, doen zij het dus beter dan de plaatselijke Zwarte Roodstaarten. Die zijn én niet benauwd voor de kraai, én vreten alles wat zij vinden gewoon zelf op. Duidelijk nog geen nest dus...

 

Tapuit

En de Tapuit bekeek het allemaal met belangstelling. Duidelijk alleen maar even op kraa(n)(m)visite.