In stadsdeel Escamp trof ik vanmorgen nog tenminste één Boomvalkjong. Jagend en smikkelend.

 

En op de tweede Haagse locatie zag ik er ook nog een. Die zat dan wel in Voorburg, maar dat scheelt maar één spoorlijn....

Paarse Strandloper

Ja, kijk. Als je jezelf dan Paarse Strandloper noemt, moet je natuurlijk niet op de blokken gaan lopen! Toch?

Ik heb de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gevraagd om het omzagen van de rustboom voor de Boomvalken aan het Aegonplein te toetsen aan artikel 3 van de Wet natuurbescherming, waarin wordt gesteld dat het verboden is om vogels opzettelijk te storen en om rustplaatsen van vogels te vernielen of te beschadigen.

Een van hun Inspecteurs Wet natuurbescherming belde mij (20-09-2021 16:25 uur) voor wat meer achtergrond informatie. Wordt dus vervolgd.

  • Hier alvast de reactie van Regelink Ecologie & Landschap, de externe adviseur van de Gemeente Den Haag.
  • En via deze link de samenvatting van het voortgangs-telefoongesprek met de OZHZ van 22-09-2021 10:54 uur.

Zwarte Roodstaart

Zeekoet

Een Zwarte Roodstaart en vijf Zeekoeten. Dat was mijn score voor vandaag na mijn halve rondje rond de haven.

Obsidentify vindt dit een Noordse Stern?!

Obsidentify vindt dit een Noordse Stern?!

Obsidentify vond dit een Noordse Stern. Ik schreef hem dus maar even weg als "onzekere Noorde Stern", omdat ik vreesde dat de waarnemingsbeoordelaar het daar niet mee eens zou zijn en het als Visdief (juv) zou bestempelen. En inderdaad......

Boomvalk-bomen

De Boomvalken uit het stadsdeel Haagse Hout zijn hun vaste rustboom kwijt.

Ondanks dat het volgens art. 3 van de Wet natuurbescherming verboden is om vogels opzettelijk te storen en om rustplaatsen van vogels te vernielen of te beschadigen, is deze - tezamen met twee buurbomen - vanmorgen omgezaagd in het kader van het Populierenvervangingsplan van de Gemeente.

Ik heb nog geprobeerd het rooien uitgesteld te krijgen totdat ze bewezen vertrokken zijn, maar de Omgevingsdienst Haaglanden en Regelink Ecologie & Landschap* gaven niet thuis. De eerste verwees naar De Gemeente; de tweede was ziek thuis (en de telefonische achtervang en zijn vervanger wisten van niets)...... Van die dingen, ja....

P.S.

*) De reactie van Regelink: 

Heb even navraag gedaan bij de gemeente Den Haag, er wordt momenteel inderdaad gesnoeid, echter niet aan de bomen waar de boomvalk heeft gebroed. Ik wist niet dat de gemeente nu al begon met zagen. Ik hoop dit met de gemeente te bespreken, zodat er in het vervolg binnen boomvalkterritoria niet zo vroeg in het najaar wordt gewerkt.

Mijn antwoord:

Het was even iets meer dan “snoeien” en het betrof niet de nestboom, maar hun “rustplaats”. Ook die had m.i. met rust gelaten moeten worden. .......

Zie voor het laatste commentaar op e.e.a. de facebookberichten:

En via deze link de vervolgreactie van datzelfde Regelink.

Zie deze link voor het vervolg.