Torenvalk

De eerste foto van twee jonge Torenvalken in de kast op de jachthaven. Nog geen zekerheid over hoeveel het er in het totaal zijn. Ik houd het maar even op vijf.

 

Rietgors

Ik wilde net wegvaren van de Lakerpolder toen deze jonge Rietgors aan kwam vliegen en duidelijk ging poseren. Nou, vooruit dan maar; een statieportret!

Voor de andere foto's van vandaag ff klikken!

Flitspaal-2-ei

De Kijkduinse Torenvalken doen aan "schijnbroeden". Dat wees de nestkastcontrole van vanmorgen (wederom met dank aan Marius) uit.

Er was wel-is-waar een ei te zien op het camerabeeld, maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat een van de twee eieren van 2018. Een schaaldeel van het tweede ei van toen is op deze foto ook goed te zien. De vogels zelf bleven vandaag trouwens buiten beeld.

Als de kasteigenaar - zoals gevraagd - de kast zou hebben schoongemaakt en van een behoorlijke laag verse houtsnippers had voorzien, was er wellicht een serieuze broedpoging ondernomen. Nu zitten ze tussen de rommel op het kale hout en daar houden ze niet van.....

Torenvalk

Ik zat vanmorgen zo'n twee uur in de Natte Pan om te proberen wat wijzer te worden over de eventuele broedpoging van de Torenvalken aldaar. Ik werd niet wijzer. De kast wordt wel zo af en toe even "bezeten", maar van stabiel broeden of voeren geen sprake, volgens mij. En of het er nu een of twee zijn weet ik ook niet. Op de kastfoto zie ik geen ring en op de erg-ver-weg duinfoto lijkt er wél een aanwezig. Dat wordt nog een keer of wat posten voor dat dat allemaal helder is. Maar wel leuk!

Torenvalk

De "Natte pan-kast" is voor de tweede keer in zijn bestaan in gebruik. Bleef het twee jaar geleden bij twee eieren en verder niets; vandaag zag ik toch weer op broeden wijzend gedrag.

We hadden deze kast eigenlijk al opgegeven en om dat bevestigd te krijgen, ging ik vandaag voor een laatste blik. Wat schetst mijn verbazing? Ik zie een staart en een vleugelpunt boven de kastrand uitsteken. "Zou er een dode vogel in liggen?" dacht ik. Maar even later ontwaarde ik zo'n dertig meter verderop een op wacht zittende Torenvalk (met zo te zien een forse aluminium ring/vlag? aan de linker poot). "'t Zal toch niet!" Toen die werd verjaagd door een koppeltje kraaien, vloog zij langs de kast naar de andere kant het duin in om even later terug te komen en op de zitstok te landen. Daarna dook zij de kast in om daar verder wat onzichtbaar te gaan zitten wezen, op een paar keer draaien na. Dat lijkt verdacht veel op broeden, toch? We zullen zien!

Marius was zo vriendelijk om vanmorgen een finale inspectie uit te voeren van de Torenvalkenkast in het Westduinpark. Dit ter afsluiting van de nestkaart.

Bedankt!

Schatting broedcyclus "onze" Torenvalken

 Gemiddelde broedcyclus

Schatting Flitspaal-kast

Schatting Jonkman-kast

Gemiddelden ZH

Legbegin

eind maart - eind mei

7 apr. 2020

8 mei 2020

13 apr. 2019

Legselgrootte

2 - 7 eieren
(gem. 5)

6

6

5,5

Leginterval

om de andere dag

+10 dagen = 17 apr. 2020

+10 dagen = 18 mei 2020

 

Broedduur *

27 - 31 dagen
(gem. 29 dagen)

+ 29 dagen = 16 mei 2020

+ 29 dagen = 16 juni 2020

 

Nestjongduur

27 - 32 dagen
(gem. 28 dagen)

+ 28 dagen =  13 juni 2020 

+ 28 dagen = 14 juli 2020

 

Aantal uitgevlogen jongen

meestal sneuvelt de jongste

 5 

 

4,9

Zelfstandig

2 - 5 weken na uitvliegen

 

 

 

  *)     Broed begint na de leg van het laatste of een-na-laatste ei.

.....  = werkelijk