Klik op de kaart voor een vergroting.

Al sinds 2008 maak ik regelmatig met mijn boot een rondje langs de Bruine Kiekendief-broedlocaties op de Kaag.

Dat heeft zijn beperkingen, want ik kan vanaf het water alleen uit de vliegbewegingen van de koppels - met een redelijke mate van zekerheid - opmaken waar er (ongeveer) sprake is van een serieuze broedpoging. Maar hun eventuele nesten (en de exacte locatie daarvan) zie ik dus niet, laat staan het eventuele broedsel. Met een beetje geluk tref ik de jongen wél zodra ze gaan vliegen. Maar een erg betrouwbaar beeld levert dat ook niet altijd op. Vooral niet als hun nesten dicht bij elkaar in dezelfde polder hebben gelegen. Maar als indicatie misschien toch interessant.

Als ik in 2023 Bruine Kiekendieven op de Kaag signaleer, zal ik dat hieronder vermelden. Ik houd vooralsnog de nummering van het kaartje maar aan, totdat het tegendeel blijkt. 'Voor wat het waard is'.

 

Tabel: Waarnemingen 2023 (klik op de oranje datums voor het bijbehorende dagbericht + foto's)

 1. Hellegatspolder/Prinsenland
04-04-2023 12:30 Aanvankelijk opgestoten en vervolgens M+V baltsvliegend boven locatie, inclusief aanbieden voer.
14:45 M+V baltsvliegend boven locatie
05-04-2023 12:15 M+V baltsvliegend boven locatie
13-04-2023 11:40 M boven locatie
14-04-2023 09:45 M+V baltsvliegend boven locatie
21-04-2023 09:55 M+V baltsvliegend boven locatie, verstoord door een Buizerd
14:45 M+V aanvliegend en landend
27-04-2023 10:20 M met prooi heeft het in de lucht aan de stok met een Buizerd/ staat even later op zijn paal op wacht
01-05-2023 09:40 M aanvankelijk op zijn paal, doch even later tezamen met V in de lucht
04-05-2023 10:13 M landt op zijn paal
19-05-2023 09:30 M staat op zijn paal en gaat vervolgens jagen
31-05-2023 09:50 M+V wisselen van plek - hij naar het nest / zij op zijn paal
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden
 
  2. Kooipolder
04-04-2023 12:40 Geen activiteit
05-04-2023 12:20 M+V baltsvliegend boven locatie
13-04-2023 11:45 Geen activiteit
14-04-2023 10:00 M+V opvliegend
18-04-2023 09:45 M+V vliegend boven locatie
27-04-2023 10:15 M met prooi naar de grond; kennelijk voor eigen consumptie
V ook op jacht en gaat zitten; waarschijnlijk beet
04-05-2023 14:37 Na prooi-overdracht gaat V naar de grond om na een poosje sneaky naar haar nest terug te keren
19-05-2023 09:38 M ruziet met Kievit 
25-05-2023 10:00 M op wacht op paal
31-05-2023 09:50 M ruziet aanvankelijk met ganzenkoppel en landt vervolgens op een paal
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden
 
 3. Kogjespolder - Noord
13-04-2023 11:50 M boven locatie
14-04-2023 10:10 M+V opvliegend
01-05-2023 09:50 M vliegt op met ganzen achter zich aan
19-05-2023 14:37 Prooi-overdracht. V landt onmiddellijk weer
31-05-2023 09:58 M tot twee keer toe van laag naar onzichtbaar hoog opschroevend
Even bezien of het geen vreetpartij was
 
  4. Kogjespolder - Midden
13-04-2023 11:50 Geen activiteit
14-04-2023 10:15 M met nestmateriaal naar de grond
01-05-2023 10:03 M heeft het aan de stok met Kievit
15:15 M met prooi landt tussen 4 en 3 in - waar hij thuishoort is onduidelijk; even later vliegt er een man (diezelfde?) met prooi uit die hoek op, vliegt over locatie 3 waar V voor joker omhoog komt, want M vliegt ermee richting locatie 1. (Ra-ra)
19-05-2023 14:30 M verspeelt tegenspartelende prooi
31-05-2023 10:10 Geen activiteit
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden
 
  5. Kogjespolder - Oost
13-04-2023 11:55 Geen activiteit
14-04-2023 10:25 V met nestmateriaal naar de grond
M jagend en daarna zo te horen parend
V nog twee landingen met nestmateriaal
M landt daar ook
21-04-2023 13:22 M landt aanvankelijk in een van de wilgen en gaat even daarna jagen boven de polder
01-05-2023 10:29 Prooi-overdracht ten zuiden van het rietveld (nieuwe locatie?)
15:05 M vliegt op uit boompje en gaat jagen
19-05-2023 14:15 M boven territorium
25-05-2023 12:00 2x V jagend/landend
12:05 M boven locatie
31-05-2023 10:15 Va en Vb + 1x M boven locatie(s) (niet 100% zeker of ik de goede foto-volgorde te pakken heb, qua a en b!)
14:27 Va komt even omhoog 
Samenvattend: Zijn zeer waarschijnlijk twee broedgevallen
 
 ◉ 6. Lakerpolder (waarschijnlijk twee of drie nesten)
04-04-2023 13:00 M+V vliegend boven polder
14:35 2x Vrouwtype + 1x M vliegend boven polder
13-04-2023 14:45 M boven de polder
14-04-2023 10:55 2xM en 2 tot 3xV boven de polder, maar ook overstekend naar Kogjespolder (wie is wie?)/geen bruikbare nestplek kunnen vinden - alles plat gemaaid en gewaaid
18-04-2023 12:15 - M+V (V-met gelige kap en schouders) opvliegend vanuit Oosthoek
- even later komt er een tweede M in beeld die naast de andere gaat staan, waarbij de eerste de dreighouding aanneemt (vleugels recht ophoog) - de eerste keer trouwens dat ik dat zag
- vervolgens komt er ook een tweede V (donker type)
27-04-2023 11:00 2x M hebben het in de O-hoek vlak boven de grond ruzie met de ganzen
11:08 3e? M landt met prooi in N-hoek
01-05-2023 10:48 M heeft ruzie met ganzen
11:20 V opvliegend van vermoedelijke nest in O-hoek
11:30 M+V kennelijk aflossing van de wacht in O-hoek
14:53 Prooi-overdracht in O-hoek
04-05-2023 12:10 M boven polder
19-05-2023 09:54 M? jaagt aanvankelijk boven Hemmeerpolder maar steekt dan over naar Lakerpolder
10:00 M1+V1 boven O-hoek
10:13 M2+3 met V2 boven N-hoek
31-05-2023 12:15 M komt omhoog uit N-hoek maar zwerft dan al jagend langs alle hoeken van het eiland (wellicht ook 2e M?)
Samenvattend: Zouden wel eens opnieuw twee broedgevallen kunnen worden, de vraag alleen is waar? Alles plat gemaaid en gewaaid.
 
  7. Zwanburgerpolder 
04-04-2023 13:15 Geen activiteit
12-04-2023 12:00 Er werd druk gevlogen en geland. Ik telde minstens één mannetje en twee tot drie vrouwtypes. De foto's geven geen uitsluitsel. Vraagt om nader onderzoek!
13-04-2023 14:25 V landt een paar keer en vliegt dan weer op/M vliegt met prooi
14-04-2023 12:30 Onduidelijke aantal (2xM+3xV???) vliegend, landend en prooi-overdragend/1xM komt even naast mij zitten
18-04-2023 13:25 Geen activiteit
21-04-2023 14:10 Aanvankelijk alleen donkere V boven polder; later volgt prooioverdracht tussen M en lichte (penloze) V
27-04-2023 13:25 M landt in uiterste ZW-punt
01-05-2023 13:30 M jaagt boven locatie en heeft beet en landt ermee
2x V ook even in de lucht
04-05-2023 12:47 - M landt aanvankelijk, maar als ik dichterbij kom vliegt hij alarmerend op
- Va komt ook omhoog en schreeuwt ook tot ik mij terugtrek; dan gaat zij terug naar haar nest
19-05-2023 10:30 Prooi-overdracht met V?
11:24 Prooi-overdracht met V?, waarna M hoog opschroeft
12:00 Drone-team van WRN-R start met drone-vlucht boven locatie; geen reactie van broedvogels gezien, maar ik bleef ook op grote afstand
31-05-2023 13:10 Prooioverdracht met Va
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden/samenstelling nog onduidelijk 1 of 2 mannen met drie vrouwen
 
  8. Rustgebied Koudenhoorn
04-04-2023 13:30 M+V baltsvliegend boven locatie in de hoek van het vogelrustgebied
12-04-2023 13:00 Heel hoog in de lucht was een kiek nog aan het opschroeven. Niet meer teruggezien.
13-04-2023 14:05 V vliegt op uit locatie in de hoek van het vogelrustgebied
14-04-2023 13:45 M+V boven nieuwe locatie / broedende Haviken protesteren roepend tegen hun aanwezigheid
18-04-2023 13:00 Geen activiteit
19-04-2023 13:15 M+V boven nieuwe locatie
21-04-2023 13:50 Geen activiteit
19-05-2023 11:50 V vliegt op nadat drone-team van WRN-R aanlegt. Zij valt onmiddellijk het Haviks-nest aan, waarna ze met beide Haviken in een luidruchtig luchtgevecht verwikkeld raakt.
11:55 Zodra boot met WRN-R-kwartet verdwenen is, keert zij terug op haar nest.
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden
 
  9. Polder Waterloos
13-04-2023 12:00 Geen activiteit
14-04-2023 14:25 Geen activiteit 
18-04-2023 11:45 Geen activiteit 
04-05-2023 11:57 Onbekende M baltsvliegend boven rietkraag en landt er
19-05-2023 12:41 Onbekende M jaagt boven polder en zwerft vervolgens de plas over
Samenvattend: Gaat hem waarschijnlijk niet worden - Broedlocatie/rietkraag onaantrekkelijk smal geworden door dijkverzwaring
 
 10. Oude Kooi
13-04-2023 13:30 M+V boven andere punt
14-04-2023 14:30 M+V boven locatie/nestplek nog onduidelijk
V krijgt ruzie met Havik en Buizerd (als dat maar goed gaat)
18-04-2023 11:35 M+V opschroevend boven locatie/nestplek nog onduidelijk
21-04-2023 13:05 Aanvankelijk alleen V boven locatie; later M+V baltsvliegend, vergezeld van een 3e (M?)
04-05-2023 11:48 M patrouillerend en landt vervolgens in een boom [foto]
19-05-2023 13:54 M patrouillerend
31-05-2023 10:35 Geen activiteit
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden
 
  11. Lijkerpolder
13-04-2023 12:20 M landt op locatie
14-04-2023 15:00 Geen activiteit
18-04-2023 10:45 M+V nestmateriaal aanvoerend
21-04-2023 12:15 M+V voeren beide nestmateriaal aan
27-04-2023 14:33 M vliegt vlak over nest (dropping) en een hoop gepiep uit het riet
04-05-2023 10:50 M patrouillerend
19-05-2023 13:00 Geen activiteit
31-05-2023 11:00 M landend/jagend
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden
 
 12. Hanepoel
13-04-2023 12:50 Geen activiteit
18-04-2023 10:20 Geen activiteit
17:51 John Bakker meldt: 
Overigens zijn er sinds 2 weken weer kiekendieven actief rond de Hanepoel.
Ik heb 3 vogels jagend en baltsend gezien.
Ik heb 1 man en 1 vrouw kunnen identificeren, maar van de 3e vogel ben ik er nog niet uit of het een vrouw of een jonge man van vorig jaar is.
Ik heb nog geen nestbouw waar kunnen nemen.
21-04-2023 11:25 M jagend boven locatie
27-04-2023 15:00 M opvliegend, vangt wat en landt ermee; even later zie ik (een?) M oversteken richting 14
25-05-2023 11:20 2x M richting loc. 14
Waarschijnlijk alleen nog maar foerageergebied voor koppel van locatie 14
 
  13. Aderpolder
13-04-2023 13:10 V boven polder
14-04-2023 15:20 Geen activiteit
18-04-2023 11:10 Geen activiteit
21-04-2023 12:50 Geen activiteit
04-05-2023 10:33 M vliegt over locatie richting Kagerpolder
19-05-2023 13:30 M staat op wacht op paal, vliegt vervolgens op om nestmateriaal te gaan halen op te koop staand rieteiland waarmee hij vervolgens landt in buitendijkse rietkraag
25-05-2023 10:15 M+V (van loc. 14??) boven polder
31-05-2023 11:20 V vliegt op uit een boom op het tegenoverliggende Kevereiland*
  11:25 M jagend boven de polder
*) Nog geen idee of/waar er een nest zit/zou ook zomaar op Kevereiland kunnen zitten
 
  14. Tarwe-akker in de Haarlemmermeerpolder t.h.v. Dokter Heijelaan 125 - Abbenes (coordinaten volgen wellicht later)
21-04-2023 11:00 V komt twee keer nestmateriaal droppen
boven tarweakker volgt later een prooioverdracht gevolgd door verschillende vliegbewegingen o.a. baltsen en staan in de akker
16:50 V landt in een van de wielsporen in het veld en blijft daar langdurig staan
27-04-2023 15:05 M steekt met kop boven de tarwe uit
19-05-2023 13:37 M cirkelt hoog boven locatie
Dit zouden best eens de vogels uit de Aderpolder of uit de Hanepoel kunnen zijn. Die locaties liggen aan de andere kant van de Ringvaart 
  • Klik hier voor alle in 2023 door derden ingevoerde waarnemingen.
  • Klik hier voor het dagboek 2022

Ze wisten dat ik - in verband met een lekke boot - 'jachthaven-arrest' had. Dus kwamen ze in de buurt baltsvliegen, de plaatselijke Bruine Kiekendieven. Ze hadden alleen niet in de gaten dat ze precies tegen de zon in zaten te klooien, maar toch leuk!

Bruine Kiekendief

Vlak voor lunchtijd* lag mijn boot te water en kon ik mijn eerste rondje over de Kaag gaan maken.

*) Mensen die mij langer kennen dan vandaag weten: lunchtijd is bij mij klokslag 12:30:00 uur. Dit Bruine Kiekendiefmannetje had kennelijk een vrouwtje met diezelfde tic, want hij kwam precies op die tijd in beeld met.... haar lunch. Daar kikker ik van op!

 

IJsvogel

En behalve in totaal zeven baltsende Bruine Kiekendieven zag ik nog dit vrouwtje IJsvogel en...

 

Havik

de Koudenhoornse Havik op de horst die ik vorig jaar niet kon vinden. Nu had Herman mij getipt en had ik het voordeel dat er nog nauwelijks blad aan de bomen zit. Maar zover weg dat dat dit jaar geen wereld-prenten gaat opleveren vrees ik, tenzij de jongen na het uitvliegen nog een beetje met de genade willen meewerken.... We wachten af.

En toen ik even pauze nam op de Lakerpolder, hoorde ik een onheilspellend geluid uit het onderste van mijn boot komen. "Kraantje lek!" Dat wordt dus weer uít het water een deze dagen. Pech!

🔺man / vrouw 🔻

John belde mij vanochtend omdat hij de Leidse Sperwers niet direct wist te vinden. Of ik het wist. Nee dus, want de mail van mijn tipgever kon ik niet op mijn mobiel inzien.....

Ik was wel nieuwsgierig geworden en omdat ik toch in de buurt was (mijn boot vaarklaar maken), ging ik op weg naar huis even bij hem buurten. Eenmaal ter plekke hoorde ik al vrij snel het vrouwtje haar man uitnodigen voor een paring. Voor John klikte dat onmiddellijk. Voor mij niet. Ik moest mij tevreden stellen met twee 'takken-kiekjes'. Kijk maar.

Inmiddels is er een tweede herziene druk van mijn elfde Vogelalbum over de Sperwer. Hieronder vind je de doorbladerbare versie. Achterin zit een bijlage over de Sperwers in de Japanse Tuin. Misschien het (opnieuw) doorbladeren waard? 

(Klik in de rechterbovenhoek om een volledig scherm te vullen.)

Fundament

 ▲ Afgekeurd fundament

▲ Nieuw bodempje

De Sperwers waren duidelijk niet tevreden over het fundament dat zij voor hun nieuwe nest hadden gelegd. Zij hadden - zo te zien - een nieuw stek gekozen.

Wat verder van het pad af ontdekte ik namelijk een bodempje van wat best eens hun tweede poging zou kunnen zijn. Ik zag ze er niet aan bezig en ben dus benieuwd of ik gelijk heb en zo ja: of die locatie t.z.t. wél hun goedkeuring zal kunnen wegdragen. Wordt vervolgd....