wit = gewenste soort oranje = gefotografeerd (aanklikbaar)
* = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd = eigen geluidsopname (aanklikbaar)
= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar) = vogelweetje (aanklikbaar)

 

1 Aalscholver   201 Ooievaar
2 Alk 202 Oosterse Tortel
3 Amerikaanse Smient 203 Ortolaan
4 Appelvink 204 Paapje
5 Baardman 205 Paarse Strandloper
6 Bairds Strandloper 206 Pallas' Boszanger
7 Beflijster 207 Papagaaiduiker
8 Bergeend 208 Parelduiker
9 Bijeneter   209 Parkeend
10 Bladkoning 210 Parkgans
11 Blauwborst 211 Patrijs
12 Blauwe Kiekendief 212 Peposaka-eend
13 Blauwe Reiger 213 Pestvogel  
14 Blauwstaart 214 Pimpelmees
15 Boerenzwaluw 215 Poelruiter
16 Bokje* 216 Pontische Meeuw  
17 Bontbekplevier 217 Porseleinhoen
18 Bonte Kraai 218 Provençaalse Grasmus
19 Bonte Strandloper 219 Purperreiger
20 Bonte Vliegenvanger 220 Putter  
21 Boomklever  221 Pijlstaart
22 Boomkruiper 222 Raaf
23 Boomleeuwerik 223 Ralreiger
24 Boompieper 224 Ransuil   bedelroep
25 Boomvalk   225 Regenwulp
26 Bosgors 226 Reuzenstern  
27 Bosrietzanger   227 Rietgors
28 Bosruiter 228 Rietzanger
29 Bosuil   contactroep 229 Ringmus
30 Braamsluiper 230 Rode patrijs
31 Brandgans 231 Rode Wouw
32 Brilduiker 232 Roek  
33 Bruine Boszanger 233 Roerdomp  
34 Bruine Kiekendief   234 Roodborst
35 Buffelkopeend 235 Roodborsttapuit
36 Buidelmees 236 Roodhalsfuut
37 Buizerd   237 Roodhalsgans
38 Caribische Flamingo 238 Roodkeelduiker  
39 Casarca 239 Roodkopklauwier
40 Cetti's Zanger  
240 Roodmus 
41 Chileense Flamingo 241 Roodpootvalk
42 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 242 Ross' Gans 
43 Citroenkwikstaart 243 Ross' Meeuw
44 Daurische Klauwier 244 Rosse Franjepoot  
45 Dodaars 245 Rosse Grutto
46 Draaihals 246 Rosse Stekelstaart
47 Drieteenmeeuw 247 Rosse Waaierstaart
48 Drieteenstrandloper   248 Rotgans
49 Duinpieper 249 Rouwkwikstaart
50 Dwerggans * 250 Roze Pelikaan
51 Dwerggors 251 Roze Spreeuw
52 Dwergmeeuw 252 Ruigpootbuizerd
53 Dwergstern 253 Ruigpootuil
54 Eider 254 Scharrelaar
55 Ekster 255 Scholekster
56 Europese Kanarie 256 Siberische Strandloper
57 Fazant 257 Siberische Taling
58 Fitis 258 Sijs
59 Flamingo 259 Slechtvalk  
60 Fluiter 260 Slobeend
61 Frater 261 Smient
62 Fuut 262 Sneeuwgors  
63 Gaai 263 Snor
64 Geelgors 264 Spaanse Mus
65 Geelpootmeeuw   265 Sperwer  
66 Gekraagde Roodstaart 266 Sperwergrasmus
67 Gele Kwikstaart 267 Sperweruil  
68 Geoorde Fuut 268 Spotvogel  
69 Gestreepte Strandloper 269 Spreeuw
70 Gierzwaluw 270 Sprinkhaanzanger  
71 Glanskop 271 Staartmees  
72 Goudhaan 272 Stadsduif
73 Goudplevier 273 Steenarend
74 Goudvink 274 Steenloper
75 Grasmus 275 Steenuil  
76 Graspieper 276 Steltkluut
77 Grauwe Franjepoot 277 Steppekiekendief
78 Grauwe Gans 278 Steppeklapekster
79 Grauwe Gors 279 Stormmeeuw
80 Grauwe Kiekendief 280 Strandleeuwerik
81 Grauwe Klauwier   281 Strandplevier
82 Grauwe Pijlstormvogel * 282 Tafeleend
83 Grauwe Vliegenvanger 283 Taigaboomkruiper
84 Griel 284 Tapuit
85 Grijskopspecht 285 Temmincks Strandloper
86 Groene Reiger 286 Tjiftjaf  
87 Groene Specht 287 Toendrarietgans
88 Groenling 288 Topper
89 Groenpootruiter 289 Torenvalk             (nog aanvullen)
90 Grote Barmsijs 290 Tuinfluiter  
91 Grote Bonte Specht 291 Tureluur
92 Grote Burgemeester   292 Turkse Tortel
93 Grote Canadese Gans 293 Vaal Stormvogeltje
94 Grote Gele Kwikstaart 294 Vale Gier  
95 Grote Jager 295 Vale Pijlstormvogel
96 Grote Karekiet 296 Veldleeuwerik
97 Grote Kruisbek 297 Velduil
98 Grote Lijster 298 Vink
99 Grote Mantelmeeuw  299 Visarend
100 Grote Pieper 300 Visdief
101 Grote Stern   301 Vorkstaartmeeuw *
102 Grote Trap 302 Vuurgoudhaan
103 Grote Zaagbek 303 Waterhoen
104 Grote Zee-eend 304 Waterpieper   >> mijn 300-ste <<
105 Grote Zilverreiger 305 Waterral
106 Grutto   306 Waterrietzanger
107 Halsbandparkiet 307 Watersnip
108 Havik 308 Waterspreeuw
109 Heggenmus 309 Wespendief
110 Heilige Ibis 310 Wielewaal  
111 Holenduif 311 Wilde Eend
112 Hop 312 Wilde Zwaan
113 Houtduif 313 Winterkoning
114 Houtsnip 314 Wintertaling
115 Huiskraai  315 Witbuikrotgans
116 Huismus   316 Witgat
117 Huiszwaluw 317 Witkopgors
118 Humes Bladkoning   contactroep 318 Witkruintapuit
119 Iberische Tjiftjaf 319 Witoogeend
120 Indische Gans 320 Witte Kwikstaart
121 Jan-van-Gent   321 Witvleugelstern
122 Jufferkraanvogel 322 Woestijntapuit
123 Kanoet 323 Woudaap  
124 Kauw 324 Wulp  
125 Keep 325 IJsduiker
126 Kemphaan 326 IJseend
127 Kerkuil  327 IJsgors
128 Kievit 328 IJsvogel 
129 Klapekster   329 Zanglijster
130 Klein Waterhoen 330 Zeearend   
131 Kleine Alk 331 Zeekoet  
132 Kleine Barmsijs   332 Zilvermeeuw 
133 Kleine Bonte Specht 333 Zilverplevier
134 Kleine Burgemeester   334 Zomertaling
135 Kleine Geelpootruiter 335 Zomertortel *
136 Kleine Jager   336 Zwarte Ibis  
137 Kleine Karekiet 337 Zwarte Kraai
138 Kleine Klapekster 338 Zwarte Ooievaar
139 Kleine Mantelmeeuw   339 Zwarte Roodstaart 
140 Kleine Plevier 340 Zwarte Ruiter
141 Kleine Rietgans 341  Zwarte Specht 
142 Kleine Torenvalk 342 Zwarte Stern
143 Kleine Trap 343  Zwarte Wouw
144 Kleine Vliegenvanger 344 Zwarte Zee-eend
145 Kleine Zilverreiger 345 Zwarte Zeekoet
146 Kleine Zwaan 346 Zwarte Zwaan
147 Kleinst Waterhoen  347 Zwartkop
148 Kleinste Jager  348 Zwartkopmeeuw  
149 Kluut    
150 Kneu    
151 Knobbelzwaan    
152 Koekoek   bedelroep    
153 Koereiger    
154 Kokardezaagbek    
155 Kokmeeuw      
156 Kolgans    
157 Koningseider    
158 Koolmees    
159 Koperwiek    
160 Korhoen    
161 Kraanvogel    
162 Krakeend    
163 Kramsvogel    
164 Krekelzanger    
165 Krombekstrandloper    
166 Krooneend    
167 Kruisbek    
168 Kuifaalscholver      
169 Kuifduiker    
170 Kuifeend    
171 Kuifkoekoek *    
172 Kuifleeuwerik    
173 Kuifmees    
174 Kwak    
175 Kwartel    
176 Kwartelkoning    
177 Lachstern    
178 Lepelaar    
179 Mandarijneend    
180 Matkop    
181 Meerkoet    
182 Merel    
183 Middelste Bonte Specht    
184 Middelste Jager    
185 Middelste Zaagbek    
186 Morinelplevier    
187 Muskuseend    
188 Nachtegaal      
189 Nachtzwaluw    
190 Nonnetje    
191 Noord-Hollandse Krombekeend    
192 Noordse Pijlstormvogel    
193 Noordse Stern    
194 Noordse Stormvogel      
195 Notenkraker    
196 Nijlgans    
197 Oehoe    
198 Oeverloper    
199 Oeverpieper    
200 Oeverzwaluw    

totaal 314 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)