wit = gewenste soort; oranje = gefotografeerd + aanklikbaar; * = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd

= zie ook het desbetreffende Flickr-fotoalbum; = eigen geluidsopname (aanklikbaar);

= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar); = Vogelweetje (aanklikbaar);

 

1 Aalscholver   201 Oosterse Tortel
2 Alk 202 Ortolaan
3 Amerikaanse Smient 203 Paapje
4 Appelvink 204 Paarse Strandloper
5 Baardman 205 Pallas' Boszanger
6 Bairds Strandloper 206 Papagaaiduiker
7 Beflijster 207 Parelduiker
8 Bergeend 208 Parkeend
9 Bijeneter   209 Parkgans
10 Bladkoning 210 Patrijs
11 Blauwborst 211 Peposaka-eend
12 Blauwe Kiekendief 212 Pestvogel
13 Blauwe Reiger 213 Pimpelmees
14 Blauwstaart 214 Poelruiter
15 Boerenzwaluw 215 Pontische Meeuw
16 Bokje* 216 Porseleinhoen
17 Bontbekplevier 217 Purperreiger
18 Bonte Kraai 218 Putter
19 Bonte Strandloper 219 Pijlstaart 
20 Bonte Vliegenvanger 220 Raaf
21 Boomklever  221 Ralreiger
22 Boomkruiper 222 Ransuil bedelroep
23 Boomleeuwerik 223 Regenwulp
24 Boompieper 224 Reuzenstern  
25 Boomvalk   225 Rietgors 
26 Bosgors 226 Rietzanger
27 Bosrietzanger   227 Ringmus
28 Bosruiter 228 Rode patrijs
29 Bosuil   contactroep 229 Rode Wouw
30 Braamsluiper 230 Roek  
31 Brandgans 231 Roerdomp
32 Brilduiker 232 Roodborst
33 Bruine Boszanger 233 Roodborsttapuit
34 Bruine Kiekendief   234 Roodhalsfuut
35 Buffelkopeend 235 Roodhalsgans
36 Buidelmees 236 Roodkeelduiker
37 Buizerd   237 Roodkopklauwier
38 Caribische Flamingo 238 Roodmus
39 Casarca 239 Roodpootvalk
40 Cetti's Zanger  
240 Ross' Meeuw 
41 Chileense Flamingo 241 Rosse Franjepoot  
42 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 242 Rosse Grutto
43 Citroenkwikstaart 243 Rosse Stekelstaart
44 Daurische Klauwier 244 Rosse Waaierstaart
45 Dodaars 245 Rotgans
46 Draaihals 246 Rouwkwikstaart
47 Drieteenmeeuw 247 Roze Pelikaan
48 Drieteenstrandloper   248 Roze Spreeuw 
49 Duinpieper 249 Ruigpootbuizerd
50 Dwerggans * 250 Ruigpootuil
51 Dwerggors 251 Scharrelaar
52 Dwergmeeuw 252 Scholekster
53 Dwergstern 253 Siberische Strandloper
54 Eider 254 Siberische Taling
55 Ekster 255 Sijs
56 Europese Kanarie 256 Slechtvalk
57 Fazant 257 Slobeend
58 Fitis 258 Smient 
59 Flamingo 259 Sneeuwgors  
60 Fluiter 260 Snor
61 Frater 261 .Spaanse Mus 
62 Fuut 262 Sperwer
63 Gaai 263 Sperwergrasmus
64 Geelgors 264 Sperweruil
65 Geelpootmeeuw   265 Spotvogel
66 Gekraagde Roodstaart 266 Spreeuw 
67 Gele Kwikstaart 267 Sprinkhaanzanger  
68 Geoorde Fuut 268 Staartmees
69 Gestreepte Strandloper 269 Stadsduif
70 Gierzwaluw 270 Steenarend
71 Glanskop  271 Steenloper
72 Goudhaan 272 Steenuil
73 Goudplevier 273 Steltkluut
74 Goudvink  274 Steppekiekendief
75 Grasmus 275 Steppeklapekster
76 Graspieper 276 Stormmeeuw 
77 Grauwe Franjepoot 277 Strandleeuwerik
78 Grauwe Gans 278 Strandplevier
79 Grauwe Gors 279 Tafeleend
80 Grauwe Kiekendief 280 Taigaboomkruiper
81 Grauwe Klauwier 281 Tapuit
82 Grauwe Pijlstormvogel * 282 Temmincks Strandloper
83 Grauwe Vliegenvanger 283 Tjiftjaf  
84 Griel 284 Toendrarietgans
85 Grijskopspecht 285 Topper
86 Groene Reiger 286 Torenvalk
87 Groene Specht 287 Tuinfluiter
88 Groenling 288 Tureluur 
89 Groenpootruiter  289 Turkse tortel
90 Grote Barmsijs 290 Vaal Stormvogeltje
91 Grote Bonte Specht 291 Vale Gier
92 Grote Burgemeester 292 Vale Pijlstormvogel
93 Grote Canadese Gans 293 Veldleeuwerik
94 Grote Gele Kwikstaart 294 Velduil
95 Grote Jager  295 Vink
96 Grote Karekiet 296 Visarend
97 Grote Kruisbek  297 Visdief 
98 Grote Lijster 298 Vorkstaartmeeuw *
99 Grote Mantelmeeuw  299 Vuurgoudhaan
100 Grote Pieper 300 Waterhoen
101 Grote Stern 301 Waterpieper     >> mijn 300-ste <<
102 Grote Trap 302 Waterral 
103 Grote Zaagbek 303 Waterrietzanger 
104 Grote Zee-eend 304 Watersnip
105 Grote Zilverreiger 305 Waterspreeuw 
106 Grutto 306 Wespendief
107 Halsbandparkiet 307 Wielewaal
108 Havik 308 Wilde Eend
109 Heggenmus 309 Wilde Zwaan 
110 Heilige Ibis 310 Winterkoning 
111 Holenduif 311 Wintertaling
112 Hop 312 Witbuikrotgans
113 Houtduif 313 Witgat
114 Houtsnip 314 Witkopgors
115 Huiskraai  315 Witkruintapuit
116 Huismus   316 Witoogeend
117 Huiszwaluw 317 Witte Kwikstaart
118 Humes Bladkoning   contactroep 318 Witvleugelstern
119 Iberische Tjiftjaf 319 Woestijntapuit
120 Indische Gans 320 Woudaap  
121 Jan-van-Gent 321 Wulp
122 Jufferkraanvogel 322 IJsduiker
123 Kanoet 323 IJseend
124 Kauw  324 IJsgors
125 Keep 325 IJsvogel 
126 Kemphaan 326 Zanglijster
127 Kerkuil  327 Zeearend   
128 Kievit 328 Zeekoet  
129 Klapekster 329 Zilvermeeuw 
130 Klein Waterhoen 330 Zilverplevier
131 Kleine Alk 331 Zomertaling
132 Kleine Barmsijs   332 Zomertortel *
133 Kleine Bonte Specht  333 Zwarte Ibis  
134 Kleine Burgemeester   334 Zwarte Kraai
135 Kleine Geelpootruiter 335 Zwarte Ooievaar
136 Kleine Jager   336 Zwarte Roodstaart 
137 Kleine Karekiet 337 Zwarte Ruiter
138 Kleine Klapekster 338 Zwarte Specht 
139 Kleine Mantelmeeuw   339 Zwarte Stern
140 .Kleine Plevier  340 Zwarte Wouw
141 Kleine Rietgans 341  Zwarte Zee-eend
142 Kleine Torenvalk 342 Zwarte Zeekoet
143 Kleine Trap 343  Zwarte Zwaan
144 Kleine Vliegenvanger 344 Zwartkop
145 Kleine Zilverreiger 345 Zwartkopmeeuw  
146 Kleine Zwaan     
147 Kleinst Waterhoen    
148 Kleinste Jager    
149 Kluut    
150 Kneu    
151 Knobbelzwaan    
152 Koekoek   bedelroep    
153 Koereiger    
154 Kokardezaagbek    
155 Kokmeeuw    
156 Kolgans    
157 Koningseider    
158 Koolmees    
159 Koperwiek    
160 Korhoen    
161 Kraanvogel    
162 Krakeend    
163 Kramsvogel     
164 Krekelzanger    
165 Krombekstrandloper    
166 Krooneend    
167 Kruisbek     
168 Kuifaalscholver    
169 Kuifduiker    
170 Kuifeend     
171 Kuifkoekoek *    
172 Kuifleeuwerik    
173 Kuifmees    
174 Kwak     
175 Kwartel    
176 Kwartelkoning    
177 Lachstern    
178 Lepelaar    
179 Mandarijneend    
180 Matkop    
181 Meerkoet    
182 Merel    
183 Middelste Bonte Specht    
184 Middelste Jager     
185 Middelste Zaagbek    
186 Morinelplevier    
187 Muskuseend    
188 Nachtegaal    
189 Nachtzwaluw    
190 Nonnetje    
191 Noordse Pijlstormvogel    
192 Noordse Stern     
193 Noordse Stormvogel    
194 Notenkraker    
195 Nijlgans    
196 Oehoe    
197 Oeverloper    
198 Oeverpieper    
199 Oeverzwaluw    
200 Ooievaar    

totaal 311 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)