wit = gewenste soort oranje = gefotografeerd (aanklikbaar)
* = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd = eigen geluidsopname (aanklikbaar)
= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar) = vogelweetje (aanklikbaar)

 

1 Aalscholver 201 Morinelplevier
2 Alk 202 Muskuseend
3 Alpengierzwaluw 203 Nachtegaal
4 Amerikaanse Smient 204 Nachtzwaluw
5 Amerikaanse Wintertaling 205 Nonnetje
6 Appelvink 206 Noord-Hollandse Krombekeend
7 Baardman 207 Noordse Kwikstaart
8 Bahamapijlstaart 208 Noordse Pijlstormvogel
9 Bairds Strandloper 209 Noordse Stern
10 Beflijster 210 Noordse Stormvogel
11 Bergeend 211 Notenkraker
12 Bergfluiter 212 Nijlgans
13 Bijeneter 213 Oehoe
14 Bladkoning 214 Oeverloper
15 Blauwborst 215 Oeverpieper
16 Blauwe Kiekendief 216 Oeverzwaluw
17 Blauwe Reiger 217 Ooievaar
18 Blauwstaart 218 Oosterse Tortel
19 Blonde Ruiter 219 Orpheusspotvogel
20 Boerenzwaluw 220 Ortolaan
21 Bokje* 221 Paapje
22 Bontbekplevier 222 Paarse Strandloper
23 Bonte Kraai 223 Pallas' Boszanger
24 Bonte Strandloper 224 Papagaaiduiker
25 Bonte Vliegenvanger 225 Parelduiker
26 Boomklever 226 Parkeend
27 Boomkruiper 227 Parkgans
28 Boomleeuwerik 228 Patrijs
29 Boompieper 229 Peposaka-eend
30 Boomvalk 230 Pestvogel
31 Bosgors 231 Pimpelmees
32 Bosrietzanger 232 Poelruiter
33 Bosruiter 233 Poelsnip
34 Bosuil contactroep 234 Pontische Meeuw
35 Braamsluiper 235 Porseleinhoen
36 Brandgans 236 Provençaalse Grasmus
37 Breedbekstrandloper 237 Purperkoet
38 Brilduiker 238 Purperreiger
39 Bruine Boszanger 239 Putter
40 Bruine Kiekendief 240 Pijlstaart
41 Buffelkopeend 241 Raaf
42 Buidelmees 242 Ralreiger
43 Buizerd 243 Ransuil bedelroep
44 Caribische Flamingo 244 Regenwulp
45 Casarca 245 Reuzenstern
46 Cetti's Zanger
246 Rietgors
47 Chileense Flamingo 247 Rietzanger
48 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 248 Ringmus
49 Citroenkwikstaart 249 Ringsnaveleend
50 Daurische Klauwier 250 Rode patrijs
51 Dodaars 251 Rode Wouw
52 Dougalls Stern 252 Roek
53 Draaihals 253 Roerdomp
54 Drieteenmeeuw 254 Roodborst
55 Drieteenstrandloper 255 Roodborsttapuit
56 Duinpieper 256 Roodhalsfuut
57 Dwergarend 257 Roodhalsgans
58 Dwerggans 258 Roodkeelduiker
59 Dwerggors 259 Roodkeelpieper
60 Dwergmeeuw 260 Roodkopklauwier
61 Dwergstern 261 Roodmus
62 Eider 262 Roodpootvalk
63 Ekster 263 Roodstuitzwaluw
64 Europese Kanarie 264 Ross' Gans
65 Fazant 265 Ross' Meeuw
66 Fitis 266 Rosse Franjepoot
67 Flamingo 267 Rosse Grutto
68 Fluiter 268 Rosse Stekelstaart
69 Frater 269 Rosse Waaierstaart
70 Fuut 270 Rotgans
71 Gaai 271 Rouwkwikstaart
72 Geelgors 272 Roze Pelikaan
73 Geelpootmeeuw 273 Roze Spreeuw
74 Geelsnavelduiker 274 Ruigpootbuizerd
75 Gekraagde Roodstaart 275 Ruigpootuil
76 Gele Kwikstaart 276 Scharrelaar
77 Geoorde Fuut 277 Scholekster
78 Gestreepte Strandloper 278 Siberische Strandloper
79 Gierzwaluw 279 Siberische Taling
80 Glanskop 280 Sijs
81 Goudhaan 281 Slangenarend
82 Goudplevier 282 Slechtvalk
83 Goudvink 283 Slobeend
84 Grasmus 284 Smelleken
85 Graspieper 285 Smient
86 Graszanger 286 Sneeuwgans
87 Grauwe Franjepoot 287 Sneeuwgors
88 Grauwe Gans 288 Snor
89 Grauwe Gors 289 Spaanse Mus
90 Grauwe Kiekendief 290 Sperwer
91 Grauwe Klauwier 291 Sperwergrasmus
92 Grauwe Pijlstormvogel * 292 Sperweruil
93 Grauwe Vliegenvanger 293 Spotvogel
94 Griel 294 Spreeuw
95 Grijskopspecht 295 Sprinkhaanzanger
96 Grijze Wouw 296 Staartmees
97 Groene Reiger 297 Stadsduif
98 Groene Specht 298 Steenarend
99 Groenling 299 Steenloper
100 Groenpootruiter 300 Steenuil
101 Grote Barmsijs 301 Steltkluut
102 Grote Bonte Specht 302 Steppekiekendief
103 Grote Burgemeester 303 Steppeklapekster
104 Grote Canadese Gans 304 Stormmeeuw
105 Grote Gele Kwikstaart 305 Stormvogeltje *
106 Grote Jager 306 Strandleeuwerik
107 Grote Karekiet 307 Struikrietzanger
108 Grote Kruisbek 308 Tafeleend
109 Grote Lijster 309 Taigaboomkruiper
110 Grote Mantelmeeuw 310 Tapuit
111 Grote Pieper 311 Temmincks Strandloper
112 Grote Stern 312 Tjiftjaf
113 Grote Trap 313 Toendrarietgans
114 Grote Zaagbek 314 Topper
115 Grote Zee-eend 315 Torenvalk (nog aanvullen)
116 Grote Zilverreiger 316 Tuinfluiter
117 Grutto 317 Tureluur
118 Halsbandparkiet 318 Turkse Tortel
119 Havik 319 Vaal Stormvogeltje
120 Heggenmus 320 Vale Gier
121 Heilige Ibis 321 Vale Pijlstormvogel
122 Holenduif 322 Veldleeuwerik
123 Hop 323 Velduil
124 Houtduif 324 Vink
125 Houtsnip 325 Visarend
126 Huiskraai 326 Visdief
127 Huismus 327 Vorkstaartmeeuw *
128 Huiszwaluw 328 Vuurgoudhaan
129 Humes Bladkoning contactroep 329 Waterhoen
130 Iberische Tjiftjaf 330 Waterpieper >> mijn 300-ste <<
131 Indische Gans 331 Waterral
132 Izabeltortel 332 Waterrietzanger
133 Jan-van-Gent 333 Watersnip
134 Jufferkraanvogel 334 Waterspreeuw
135 Kanoet 335 Wespendief
136 Kauw 336 Wielewaal
137 Keep 337 Wilde Eend
138 Kemphaan 338 Wilde Zwaan
139 Kerkuil 339 Winterkoning
140 Kievit 340 Wintertaling
141 Klapekster 341 Witbuikrotgans
142 Klein Waterhoen 342 Witgat
143 Kleine Alk 343 Witkeelkwikstaart
144 Kleine Barmsijs 344 Witkopgors
145 Kleine Bonte Specht 345 Witkruintapuit
146 Kleine Burgemeester 346 Witoogeend
147 Kleine Geelpootruiter 347 Witte Kwikstaart
148 Kleine Jager 348 Witvleugelstern
149 Kleine Karekiet 349 Witwangstern
150 Kleine Klapekster 350 Woestijntapuit
151 Kleine Mantelmeeuw 351 Woudaap
152 Kleine Plevier 352 Wulp
153 Kleine Rietgans 353 IJsduiker
154 Kleine Strandloper 354 IJseend
155 Kleine Topper 355 IJsgors
156 Kleine Torenvalk 356 IJsvogel
157 Kleine Trap 357 Zanglijster
158 Kleine Vliegenvanger 358 Zeearend
159 Kleine Zilverreiger 359 Zeekoet
160 Kleine Zwaan 360 Zilvermeeuw
161 Kleinst Waterhoen 361 Zilverplevier
162 Kleinste Jager 362 Zomertaling
163 Kluut 363 Zomertortel *
164 Kneu 364 Zwarte Ibis
165 Knobbelzwaan 365 Zwarte Kraai
166 Koekoek bedelroep 366 Zwarte Ooievaar
167 Koereiger 367 Zwarte Roodstaart
168 Kokardezaagbek 368 Zwarte Rotgans
169 Kokmeeuw 369 Zwarte Ruiter
170 Kolgans 370 Zwarte Specht
171 Koningseider 371 Zwarte Stern
172 Koolmees 372 Zwarte Wouw
173 Koperwiek 373 Zwarte Zee-eend
174 Korhoen 374 Zwarte Zeekoet
175 Kortteenleeuwerik 375 Zwarte Zwaan
176 Kraanvogel 376 Zwartkop
177 Krakeend 377 Zwartkopmeeuw
178 Kramsvogel    
179 Krekelzanger    
180 Krombekstrandloper    
181 Krooneend    
182 Kruisbek    
183 Kuifaalscholver    
184 Kuifduiker    
185 Kuifeend    
186 Kuifkoekoek *    
187 Kuifleeuwerik    
188 Kuifmees    
189 Kwak    
190 Kwartel    
191 Kwartelkoning    
192 Lachstern    
193 Lepelaar    
194 Mandarijneend    
195 Matkop    
196 Meerkoet    
197 Merel    
198 Middelste Bonte Specht    
199 Middelste Jager    
200 Middelste Zaagbek    

totaal 326 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)