wit = gewenste soort oranje = gefotografeerd (aanklikbaar)
* = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd = eigen geluidsopname (aanklikbaar)
= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar) = vogelweetje (aanklikbaar)

 

1 Aalscholver   201 Oeverzwaluw
2 Alk 202 Ooievaar
3 Amerikaanse Smient 203 Oosterse Tortel
4 Appelvink 204 Ortolaan
5 Baardman 205 Paapje
6 Bairds Strandloper 206 Paarse Strandloper
7 Beflijster 207 Pallas' Boszanger
8 Bergeend 208 Papagaaiduiker
9 Bijeneter   209 Parelduiker
10 Bladkoning 210 Parkeend
11 Blauwborst 211 Parkgans
12 Blauwe Kiekendief 212 Patrijs
13 Blauwe Reiger 213 Peposaka-eend
14 Blauwstaart 214 Pestvogel  
15 Boerenzwaluw 215 Pimpelmees
16 Bokje* 216 Poelruiter
17 Bontbekplevier 217 Pontische Meeuw  
18 Bonte Kraai 218 Porseleinhoen
19 Bonte Strandloper 219 Provençaalse Grasmus
20 Bonte Vliegenvanger 220 Purperreiger
21 Boomklever  221 Putter  
22 Boomkruiper 222 Pijlstaart
23 Boomleeuwerik 223 Raaf
24 Boompieper 224 Ralreiger
25 Boomvalk   225 Ransuil   bedelroep
26 Bosgors 226 Regenwulp
27 Bosrietzanger   227 Reuzenstern  
28 Bosruiter 228 Rietgors
29 Bosuil   contactroep 229 Rietzanger
30 Braamsluiper 230 Ringmus
31 Brandgans 231 Rode patrijs
32 Brilduiker 232 Rode Wouw
33 Bruine Boszanger 233 Roek  
34 Bruine Kiekendief   234 Roerdomp  
35 Buffelkopeend 235 Roodborst
36 Buidelmees 236 Roodborsttapuit
37 Buizerd   237 Roodhalsfuut
38 Caribische Flamingo 238 Roodhalsgans
39 Casarca 239 Roodkeelduiker  
40 Cetti's Zanger  
240 Roodkopklauwier
41 Chileense Flamingo 241 Roodmus 
42 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 242 Roodpootvalk
43 Citroenkwikstaart 243 Ross' Gans 
44 Daurische Klauwier 244 Ross' Meeuw
45 Dodaars 245 Rosse Franjepoot  
46 Draaihals 246 Rosse Grutto
47 Drieteenmeeuw 247 Rosse Stekelstaart
48 Drieteenstrandloper   248 Rosse Waaierstaart
49 Duinpieper 249 Rotgans
50 Dwerggans 250 Rouwkwikstaart
51 Dwerggors 251 Roze Pelikaan
52 Dwergmeeuw 252 Roze Spreeuw
53 Dwergstern 253 Ruigpootbuizerd
54 Eider 254 Ruigpootuil
55 Ekster 255 Scharrelaar
56 Europese Kanarie 256 Scholekster
57 Fazant 257 Siberische Strandloper
58 Fitis 258 Siberische Taling
59 Flamingo 259 Sijs
60 Fluiter 260 Slechtvalk  
61 Frater 261 Slobeend
62 Fuut 262 Smient
63 Gaai 263 Sneeuwgors  
64 Geelgors 264 Snor
65 Geelpootmeeuw   265 Spaanse Mus
66 Gekraagde Roodstaart 266 Sperwer  
67 Gele Kwikstaart 267 Sperwergrasmus
68 Geoorde Fuut 268 Sperweruil  
69 Gestreepte Strandloper 269 Spotvogel  
70 Gierzwaluw 270 Spreeuw
71 Glanskop 271 Sprinkhaanzanger  
72 Goudhaan 272 Staartmees  
73 Goudplevier 273 Stadsduif
74 Goudvink 274 Steenarend
75 Grasmus 275 Steenloper
76 Graspieper 276 Steenuil  
77 Graszanger 277 Steltkluut
78 Grauwe Franjepoot 278 Steppekiekendief
79 Grauwe Gans 279 Steppeklapekster
80 Grauwe Gors 280 Stormmeeuw
81 Grauwe Kiekendief 281 Strandleeuwerik
82 Grauwe Klauwier   282 Strandplevier
83 Grauwe Pijlstormvogel * 283 Struikrietzanger
84 Grauwe Vliegenvanger 284 Tafeleend
85 Griel 285 Taigaboomkruiper
86 Grijskopspecht 286 Tapuit
87 Groene Reiger 287 Temmincks Strandloper
88 Groene Specht 288 Tjiftjaf  
89 Groenling 289 Toendrarietgans
90 Groenpootruiter 290 Topper
91 Grote Barmsijs 291 Torenvalk             (nog aanvullen)
92 Grote Bonte Specht 292 Tuinfluiter  
93 Grote Burgemeester   293 Tureluur
94 Grote Canadese Gans 294 Turkse Tortel
95 Grote Gele Kwikstaart 295 Vaal Stormvogeltje
96 Grote Jager 296 Vale Gier  
97 Grote Karekiet 297 Vale Pijlstormvogel
98 Grote Kruisbek 298 Veldleeuwerik
99 Grote Lijster 299 Velduil
100 Grote Mantelmeeuw  300 Vink
101 Grote Pieper 301 Visarend
102 Grote Stern   302 Visdief
103 Grote Trap 303 Vorkstaartmeeuw *
104 Grote Zaagbek 304 Vuurgoudhaan
105 Grote Zee-eend 305 Waterhoen
106 Grote Zilverreiger 306 Waterpieper   >> mijn 300-ste <<
107 Grutto   307 Waterral
108 Halsbandparkiet 308 Waterrietzanger
109 Havik 309 Watersnip
110 Heggenmus 310 Waterspreeuw
111 Heilige Ibis 311 Wespendief
112 Holenduif 312 Wielewaal  
113 Hop 313 Wilde Eend
114 Houtduif 314 Wilde Zwaan
115 Houtsnip 315 Winterkoning
116 Huiskraai  316 Wintertaling
117 Huismus   317 Witbuikrotgans
118 Huiszwaluw 318 Witgat
119 Humes Bladkoning   contactroep 319 Witkopgors
120 Iberische Tjiftjaf 320 Witkruintapuit
121 Indische Gans 321 Witoogeend
122 Jan-van-Gent   322 Witte Kwikstaart
123 Jufferkraanvogel 323 Witvleugelstern
124 Kanoet 324 Woestijntapuit
125 Kauw 325 Woudaap  
126 Keep 326 Wulp  
127 Kemphaan 327 IJsduiker
128 Kerkuil  328 IJseend
129 Kievit 329 IJsgors
130 Klapekster   330 IJsvogel 
131 Klein Waterhoen 331 Zanglijster
132 Kleine Alk 332 Zeearend   
133 Kleine Barmsijs   333 Zeekoet  
134 Kleine Bonte Specht 334 Zilvermeeuw 
135 Kleine Burgemeester   335 Zilverplevier
136 Kleine Geelpootruiter 336 Zomertaling
137 Kleine Jager   337 Zomertortel *
138 Kleine Karekiet 338 Zwarte Ibis  
139 Kleine Klapekster 339 Zwarte Kraai
140 Kleine Mantelmeeuw   340 Zwarte Ooievaar
141 Kleine Plevier 341  Zwarte Roodstaart 
142 Kleine Rietgans 342 Zwarte Ruiter
143 Kleine Torenvalk 343  Zwarte Specht 
144 Kleine Trap 344 Zwarte Stern
145 Kleine Vliegenvanger 345 Zwarte Wouw
146 Kleine Zilverreiger 346 Zwarte Zee-eend
147 Kleine Zwaan  347 Zwarte Zeekoet
148 Kleinst Waterhoen  348 Zwarte Zwaan
149 Kleinste Jager  349 Zwartkop
150 Kluut  350 Zwartkopmeeuw  
151 Kneu    
152 Knobbelzwaan    
153 Koekoek   bedelroep    
154 Koereiger    
155 Kokardezaagbek    
156 Kokmeeuw      
157 Kolgans    
158 Koningseider    
159 Koolmees    
160 Koperwiek    
161 Korhoen    
162 Kraanvogel    
163 Krakeend    
164 Kramsvogel    
165 Krekelzanger    
166 Krombekstrandloper    
167 Krooneend    
168 Kruisbek    
169 Kuifaalscholver      
170 Kuifduiker    
171 Kuifeend    
172 Kuifkoekoek *    
173 Kuifleeuwerik    
174 Kuifmees    
175 Kwak    
176 Kwartel    
177 Kwartelkoning    
178 Lachstern    
179 Lepelaar    
180 Mandarijneend    
181 Matkop    
182 Meerkoet    
183 Merel    
184 Middelste Bonte Specht    
185 Middelste Jager    
186 Middelste Zaagbek    
187 Morinelplevier    
188 Muskuseend    
189 Nachtegaal      
190 Nachtzwaluw    
191 Nonnetje    
192 Noord-Hollandse Krombekeend    
193 Noordse Pijlstormvogel    
194 Noordse Stern    
195 Noordse Stormvogel      
196 Notenkraker    
197 Nijlgans    
198 Oehoe    
199 Oeverloper    
200 Oeverpieper    

totaal 317 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)