wit = gewenste soort oranje = gefotografeerd (aanklikbaar)
* = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd = eigen geluidsopname (aanklikbaar)
= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar) = vogelweetje (aanklikbaar)

 

1 Aalscholver 201 Middelste Zaagbek
2 Alk 202 Morinelplevier
3 Alpenheggenmus 203 Muskuseend
4 Amerikaanse Smient 204 Nachtegaal
5 Amerikaanse Wintertaling 205 Nachtzwaluw
6 Appelvink 206 Nonnetje
7 Baardman 207 Noord-Hollandse Krombekeend
8 Bahamapijlstaart 208 Noordse Kwikstaart
9 Bairds Strandloper 209 Noordse Pijlstormvogel
10 Beflijster 210 Noordse Stern
11 Bergeend 211 Noordse Stormvogel
12 Bergfluiter 212 Notenkraker
13 Bijeneter 213 Nijlgans
14 Bladkoning 214 Oehoe
15 Blauwborst 215 Oeverloper
16 Blauwe Kiekendief 216 Oeverpieper
17 Blauwe Reiger 217 Oeverzwaluw
18 Blauwstaart 218 Ooievaar
19 Blonde Ruiter 219 Oosterse Tortel
20 Boerenzwaluw 220 Orpheusspotvogel
21 Bokje* 221 Ortolaan
22 Bontbekplevier 222 Paapje
23 Bonte Kraai 223 Paarse Strandloper
24 Bonte Strandloper 224 Pallas' Boszanger
25 Bonte Vliegenvanger 225 Papagaaiduiker
26 Boomklever 226 Parelduiker
27 Boomkruiper 227 Parkeend
28 Boomleeuwerik 228 Parkgans
29 Boompieper 229 Patrijs
30 Boomvalk 230 Peposaka-eend
31 Bosgors 231 Pestvogel
32 Bosrietzanger 232 Pimpelmees
33 Bosruiter 233 Poelruiter
34 Bosuil contactroep 234 Poelsnip
35 Braamsluiper 235 Pontische Meeuw
36 Brandgans 236 Porseleinhoen
37 Breedbekstrandloper 237 Provençaalse Grasmus
38 Brilduiker 238 Purperkoet
39 Bruine Boszanger 239 Purperreiger
40 Bruine Kiekendief 240 Putter
41 Buffelkopeend 241 Pijlstaart
42 Buidelmees 242 Raaf
43 Buizerd 243 Ralreiger
44 Caribische Flamingo 244 Ransuil bedelroep
45 Casarca 245 Regenwulp
46 Cetti's Zanger
246 Reuzenstern
47 Chileense Flamingo 247 Rietgors
48 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 248 Rietzanger
49 Citroenkwikstaart 249 Ringmus
50 Daurische Klauwier 250 Ringsnaveleend
51 Dodaars 251 Rode patrijs
52 Dougalls Stern 252 Rode Wouw
53 Draaihals 253 Roek
54 Drieteenmeeuw 254 Roerdomp
55 Drieteenstrandloper 255 Roodborst
56 Duinpieper 256 Roodborsttapuit
57 Dwergarend 257 Roodhalsfuut
58 Dwerggans 258 Roodhalsgans
59 Dwerggors 259 Roodkeelduiker
60 Dwergmeeuw 260 Roodkeelpieper
61 Dwergstern 261 Roodkopklauwier
62 Eider 262 Roodmus
63 Ekster 263 Roodpootvalk
64 Europese Kanarie 264 Roodstuitzwaluw
65 Fazant 265 Ross' Gans
66 Fitis 266 Ross' Meeuw
67 Flamingo 267 Rosse Franjepoot
68 Fluiter 268 Rosse Grutto
69 Frater 269 Rosse Stekelstaart
70 Fuut 270 Rosse Waaierstaart
71 Gaai 271 Rotgans
72 Geelgors 272 Rouwkwikstaart
73 Geelpootmeeuw 273 Roze Pelikaan
74 Geelsnavelduiker 274 Roze Spreeuw
75 Gekraagde Roodstaart 275 Ruigpootbuizerd
76 Gele Kwikstaart 276 Ruigpootuil
77 Geoorde Fuut 277 Scharrelaar
78 Gestreepte Strandloper 278 Scholekster
79 Gierzwaluw 279 Siberische Strandloper
80 Glanskop 280 Siberische Taling
81 Goudhaan 281 Sijs
82 Goudplevier 282 Slangenarend
83 Goudvink 283 Slechtvalk
84 Grasmus 284 Slobeend
85 Graspieper 285 Smelleken
86 Graszanger 286 Smient
87 Grauwe Franjepoot 287 Sneeuwgans
88 Grauwe Gans 288 Sneeuwgors
89 Grauwe Gors 289 Snor
90 Grauwe Kiekendief 290 Spaanse Mus
91 Grauwe Klauwier 291 Sperwer
92 Grauwe Pijlstormvogel * 292 Sperwergrasmus
93 Grauwe Vliegenvanger 293 Sperweruil
94 Griel 294 Spotvogel
95 Grijskopspecht 295 Spreeuw
96 Grijze Wouw 296 Sprinkhaanzanger
97 Groene Reiger 297 Staartmees
98 Groene Specht 298 Stadsduif
99 Groenling 299 Steenarend
100 Groenpootruiter 300 Steenloper
101 Grote Barmsijs 301 Steenuil
102 Grote Bonte Specht 302 Steltkluut
103 Grote Burgemeester 303 Steppekiekendief
104 Grote Canadese Gans 304 Steppeklapekster
105 Grote Gele Kwikstaart 305 Stormmeeuw
106 Grote Grijze Snip 306 Stormvogeltje *
107 Grote Jager 307 Strandleeuwerik
108 Grote Karekiet 308 Struikrietzanger
109 Grote Kruisbek 309 Tafeleend
110 Grote Lijster 310 Taigaboomkruiper
111 Grote Mantelmeeuw 311 Tapuit
112 Grote Pieper 312 Temmincks Strandloper
113 Grote Stern 313 Tjiftjaf
114 Grote Trap 314 Toendrarietgans
115 Grote Zaagbek 315 Topper
116 Grote Zee-eend 316 Torenvalk (nog aanvullen)
117 Grote Zilverreiger 317 Tuinfluiter
118 Grutto 318 Tureluur
119 Halsbandparkiet 319 Turkse Tortel
120 Havik 320 Vaal Stormvogeltje
121 Heggenmus 321 Vale Gier
122 Heilige Ibis 322 Vale Pijlstormvogel
123 Holenduif 323 Veldleeuwerik
124 Hop 324 Velduil
125 Houtduif 325 Vink
126 Houtsnip 326 Visarend
127 Huiskraai 327 Visdief
128 Huismus 328 Vorkstaartmeeuw *
129 Huiszwaluw 329 Vuurgoudhaan
130 Humes Bladkoning contactroep 330 Waterhoen
131 Iberische Tjiftjaf 331 Waterpieper >> mijn 300-ste <<
132 Indische Gans 332 Waterral
133 Izabeltortel 333 Waterrietzanger
134 Jan-van-Gent 334 Watersnip
135 Jufferkraanvogel 335 Waterspreeuw
136 Kanoet 336 Wespendief
137 Kauw 337 Wielewaal
138 Keep 338 Wilde Eend
139 Kemphaan 339 Wilde Zwaan
140 Kerkuil 340 Winterkoning
141 Kievit 341 Wintertaling
142 Klapekster 342 Witbuikrotgans
143 Klein Waterhoen 343 Witgat
144 Kleine Alk 344 Witkeelkwikstaart
145 Kleine Barmsijs 345 Witkopgors
146 Kleine Bonte Specht 346 Witkruintapuit
147 Kleine Burgemeester 347 Witoogeend
148 Kleine Geelpootruiter 348 Witte Kwikstaart
149 Kleine Jager 349 Witvleugelstern
150 Kleine Karekiet 350 Witwangstern
151 Kleine Klapekster 351 Woestijntapuit
152 Kleine Mantelmeeuw 352 Woudaap
153 Kleine Plevier 353 Wulp
154 Kleine Rietgans 354 IJsduiker
155 Kleine Strandloper 355 IJseend
156 Kleine Topper 356 IJsgors
157 Kleine Torenvalk 357 IJsvogel
158 Kleine Trap 358 Zanglijster
159 Kleine Vliegenvanger 359 Zeearend
160 Kleine Zilverreiger 360 Zeekoet
161 Kleine Zwaan 361 Zilvermeeuw
162 Kleinst Waterhoen 362 Zilverplevier
163 Kleinste Jager 363 Zomertaling
164 Kluut 364 Zomertortel *
165 Kneu 365 Zwarte Ibis
166 Knobbelzwaan 366 Zwarte Kraai
167 Koekoek bedelroep 367 Zwarte Ooievaar
168 Koereiger 368 Zwarte Roodstaart
169 Kokardezaagbek 369 Zwarte Rotgans
170 Kokmeeuw 370 Zwarte Ruiter
171 Kolgans 371 Zwarte Specht
172 Koningseider 372 Zwarte Stern
173 Koolmees 373 Zwarte Wouw
174 Koperwiek 374 Zwarte Zee-eend
175 Korhoen 375 Zwarte Zeekoet
176 Kortteenleeuwerik 376 Zwarte Zwaan
177 Kraanvogel 377 Zwartkop
178 Krakeend 378  Zwartkopmeeuw
179 Kramsvogel    
180 Krekelzanger    
181 Krombekstrandloper    
182 Krooneend    
183 Kruisbek    
184 Kuifaalscholver    
185 Kuifduiker    
186 Kuifeend    
187 Kuifkoekoek *    
188 Kuifleeuwerik    
189 Kuifmees    
190 Kwak    
191 Kwartel    
192 Kwartelkoning    
193 Lachstern    
194 Lepelaar    
195 Mandarijneend    
196 Matkop    
197 Meerkoet    
198 Merel    
199 Middelste Bonte Specht    
200 Middelste Jager    

totaal 329 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)