wit = gewenste soort oranje = gefotografeerd (aanklikbaar)
* = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd = eigen geluidsopname (aanklikbaar)
= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar) = vogelweetje (aanklikbaar)

 

1 Aalscholver 201 Oeverpieper
2 Alk 202 Oeverzwaluw
3 Amerikaanse Smient 203 Ooievaar
4 Appelvink 204 Oosterse Tortel
5 Baardman 205 Ortolaan
6 Bahamapijlstaart 206 Paapje
7 Bairds Strandloper 207 Paarse Strandloper
8 Beflijster 208 Pallas' Boszanger
9 Bergeend 209 Papagaaiduiker
10 Bijeneter 210 Parelduiker
11 Bladkoning 211 Parkeend
12 Blauwborst 212 Parkgans
13 Blauwe Kiekendief 213 Patrijs
14 Blauwe Reiger 214 Peposaka-eend
15 Blauwstaart 215 Pestvogel
16 Boerenzwaluw 216 Pimpelmees
17 Bokje* 217 Poelruiter
18 Bontbekplevier 218 Pontische Meeuw
19 Bonte Kraai 219 Porseleinhoen
20 Bonte Strandloper 220 Provençaalse Grasmus
21 Bonte Vliegenvanger 221 Purperreiger
22 Boomklever 222 Putter
23 Boomkruiper 223 Pijlstaart
24 Boomleeuwerik 224 Raaf
25 Boompieper 225 Ralreiger
26 Boomvalk 226 Ransuil bedelroep
27 Bosgors 227 Regenwulp
28 Bosrietzanger 228 Reuzenstern
29 Bosruiter 229 Rietgors
30 Bosuil contactroep 230 Rietzanger
31 Braamsluiper 231 Ringmus
32 Brandgans 232 Rode patrijs
33 Brilduiker 233 Rode Wouw
34 Bruine Boszanger 234 Roek
35 Bruine Kiekendief 235 Roerdomp
36 Buffelkopeend 236 Roodborst
37 Buidelmees 237 Roodborsttapuit
38 Buizerd 238 Roodhalsfuut
39 Caribische Flamingo 239 Roodhalsgans
40 Casarca 240 Roodkeelduiker
41 Cetti's Zanger
241 Roodkopklauwier
42 Chileense Flamingo 242 Roodmus
43 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 243 Roodpootvalk
44 Citroenkwikstaart 244 Ross' Gans
45 Daurische Klauwier 245 Ross' Meeuw
46 Dodaars 246 Rosse Franjepoot
47 Draaihals 247 Rosse Grutto
48 Drieteenmeeuw 248 Rosse Stekelstaart
49 Drieteenstrandloper 249 Rosse Waaierstaart
50 Duinpieper 250 Rotgans
51 Dwerggans 251 Rouwkwikstaart
52 Dwerggors 252 Roze Pelikaan
53 Dwergmeeuw 253 Roze Spreeuw
54 Dwergstern 254 Ruigpootbuizerd
55 Eider 255 Ruigpootuil
56 Ekster 256 Scharrelaar
57 Europese Kanarie 257 Scholekster
58 Fazant 258 Siberische Strandloper
59 Fitis 259 Siberische Taling
60 Flamingo 260 Sijs
61 Fluiter 261 Slechtvalk
62 Frater 262 Slobeend
63 Fuut 263 Smient
64 Gaai 264 Sneeuwgors
65 Geelgors 265 Snor
66 Geelpootmeeuw 266 Spaanse Mus
67 Gekraagde Roodstaart 267 Sperwer
68 Gele Kwikstaart 268 Sperwergrasmus
69 Geoorde Fuut 269 Sperweruil
70 Gestreepte Strandloper 270 Spotvogel
71 Gierzwaluw 271 Spreeuw
72 Glanskop 272 Sprinkhaanzanger
73 Goudhaan 273 Staartmees
74 Goudplevier 274 Stadsduif
75 Goudvink 275 Steenarend
76 Grasmus 276 Steenloper
77 Graspieper 277 Steenuil
78 Graszanger 278 Steltkluut
79 Grauwe Franjepoot 279 Steppekiekendief
80 Grauwe Gans 280 Steppeklapekster
81 Grauwe Gors 281 Stormmeeuw
82 Grauwe Kiekendief 282 Strandleeuwerik
83 Grauwe Klauwier 283 Strandplevier
84 Grauwe Pijlstormvogel * 284 Struikrietzanger
85 Grauwe Vliegenvanger 285 Tafeleend
86 Griel 286 Taigaboomkruiper
87 Grijskopspecht 287 Tapuit
88 Groene Reiger 288 Temmincks Strandloper
89 Groene Specht 289 Tjiftjaf
90 Groenling 290 Toendrarietgans
91 Groenpootruiter 291 Topper
92 Grote Barmsijs 292 Torenvalk (nog aanvullen)
93 Grote Bonte Specht 293 Tuinfluiter
94 Grote Burgemeester 294 Tureluur
95 Grote Canadese Gans 295 Turkse Tortel
96 Grote Gele Kwikstaart 296 Vaal Stormvogeltje
97 Grote Jager 297 Vale Gier
98 Grote Karekiet 298 Vale Pijlstormvogel
99 Grote Kruisbek 299 Veldleeuwerik
100 Grote Lijster 300 Velduil
101 Grote Mantelmeeuw 301 Vink
102 Grote Pieper 302 Visarend
103 Grote Stern 303 Visdief
104 Grote Trap 304 Vorkstaartmeeuw *
105 Grote Zaagbek 305 Vuurgoudhaan
106 Grote Zee-eend 306 Waterhoen
107 Grote Zilverreiger 307 Waterpieper >> mijn 300-ste <<
108 Grutto 308 Waterral
109 Halsbandparkiet 309 Waterrietzanger
110 Havik 310 Watersnip
111 Heggenmus 311 Waterspreeuw
112 Heilige Ibis 312 Wespendief
113 Holenduif 313 Wielewaal
114 Hop 314 Wilde Eend
115 Houtduif 315 Wilde Zwaan
116 Houtsnip 316 Winterkoning
117 Huiskraai 317 Wintertaling
118 Huismus 318 Witbuikrotgans
119 Huiszwaluw 319 Witgat
120 Humes Bladkoning contactroep 320 Witkopgors
121 Iberische Tjiftjaf 321 Witkruintapuit
122 Indische Gans 322 Witoogeend
123 Jan-van-Gent 323 Witte Kwikstaart
124 Jufferkraanvogel 324 Witvleugelstern
125 Kanoet 325 Woestijntapuit
126 Kauw 326 Woudaap
127 Keep 327 Wulp
128 Kemphaan 328 IJsduiker
129 Kerkuil 329 IJseend
130 Kievit 330 IJsgors
131 Klapekster 331 IJsvogel
132 Klein Waterhoen 332 Zanglijster
133 Kleine Alk 333 Zeearend
134 Kleine Barmsijs 334 Zeekoet
135 Kleine Bonte Specht 335 Zilvermeeuw
136 Kleine Burgemeester 336 Zilverplevier
137 Kleine Geelpootruiter 337 Zomertaling
138 Kleine Jager 338 Zomertortel *
139 Kleine Karekiet 339 Zwarte Ibis
140 Kleine Klapekster 340 Zwarte Kraai
141 Kleine Mantelmeeuw 341 Zwarte Ooievaar
142 Kleine Plevier 342 Zwarte Roodstaart
143 Kleine Rietgans 343 Zwarte Ruiter
144 Kleine Torenvalk 344 Zwarte Specht
145 Kleine Trap 345 Zwarte Stern
146 Kleine Vliegenvanger 346 Zwarte Wouw
147 Kleine Zilverreiger 347 Zwarte Zee-eend
148 Kleine Zwaan 348 Zwarte Zeekoet
149 Kleinst Waterhoen 349 Zwarte Zwaan
150 Kleinste Jager 350 Zwartkop
151 Kluut 351 Zwartkopmeeuw
152 Kneu    
153 Knobbelzwaan    
154 Koekoek bedelroep    
155 Koereiger    
156 Kokardezaagbek    
157 Kokmeeuw    
158 Kolgans    
159 Koningseider    
160 Koolmees    
161 Koperwiek    
162 Korhoen    
163 Kraanvogel    
164 Krakeend    
165 Kramsvogel    
166 Krekelzanger    
167 Krombekstrandloper    
168 Krooneend    
169 Kruisbek    
170 Kuifaalscholver    
171 Kuifduiker    
172 Kuifeend    
173 Kuifkoekoek *    
174 Kuifleeuwerik    
175 Kuifmees    
176 Kwak    
177 Kwartel    
178 Kwartelkoning    
179 Lachstern    
180 Lepelaar    
181 Mandarijneend    
182 Matkop    
183 Meerkoet    
184 Merel    
185 Middelste Bonte Specht    
186 Middelste Jager    
187 Middelste Zaagbek    
188 Morinelplevier    
189 Muskuseend    
190 Nachtegaal    
191 Nachtzwaluw    
192 Nonnetje    
193 Noord-Hollandse Krombekeend    
194 Noordse Pijlstormvogel    
195 Noordse Stern    
196 Noordse Stormvogel    
197 Notenkraker    
198 Nijlgans    
199 Oehoe    
200 Oeverloper    

totaal 318 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)