wit = gewenste soort; oranje = gefotografeerd + aanklikbaar; * = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd

= zie ook het desbetreffende Flickr-fotoalbum; = eigen geluidsopname (aanklikbaar);

= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar); = Vogelweetje (aanklikbaar);

 

1 Aalscholver   201 Oosterse Tortel
2 Alk 202 Ortolaan
3 Amerikaanse Smient 203 Paapje
4 Appelvink 204 Paarse Strandloper
5 Baardman 205 Pallas' Boszanger
6 Bairds Strandloper 206 Papagaaiduiker
7 Beflijster 207 Parelduiker
8 Bergeend 208 Parkeend
9 Bijeneter   209 Parkgans
10 Bladkoning 210 Patrijs
11 Blauwborst 211 Peposaka-eend
12 Blauwe Kiekendief 212 Pestvogel
13 Blauwe Reiger 213 Pimpelmees
14 Blauwstaart 214 Poelruiter
15 Boerenzwaluw 215 Pontische Meeuw
16 Bokje* 216 Porseleinhoen
17 Bontbekplevier 217 Provençaalse Grasmus
18 Bonte Kraai 218 Purperreiger
19 Bonte Strandloper 219 Putter
20 Bonte Vliegenvanger 220 Pijlstaart 
21 Boomklever  221 Raaf
22 Boomkruiper 222 Ralreiger
23 Boomleeuwerik 223 Ransuil bedelroep
24 Boompieper 224 Regenwulp
25 Boomvalk   225 Reuzenstern  
26 Bosgors 226 Rietgors 
27 Bosrietzanger   227 Rietzanger
28 Bosruiter 228 Ringmus
29 Bosuil   contactroep 229 Rode patrijs
30 Braamsluiper 230 Rode Wouw
31 Brandgans 231 Roek  
32 Brilduiker 232 Roerdomp
33 Bruine Boszanger 233 Roodborst
34 Bruine Kiekendief   234 Roodborsttapuit
35 Buffelkopeend 235 Roodhalsfuut
36 Buidelmees 236 Roodhalsgans
37 Buizerd   237 Roodkeelduiker  
38 Caribische Flamingo 238 Roodkopklauwier
39 Casarca 239 Roodmus 
40 Cetti's Zanger  
240 Roodpootvalk
41 Chileense Flamingo 241 Ross' Meeuw 
42 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 242 Rosse Franjepoot  
43 Citroenkwikstaart 243 Rosse Grutto
44 Daurische Klauwier 244 Rosse Stekelstaart
45 Dodaars 245 Rosse Waaierstaart
46 Draaihals 246 Rotgans
47 Drieteenmeeuw 247 Rouwkwikstaart
48 Drieteenstrandloper   248 Roze Pelikaan
49 Duinpieper 249 Roze Spreeuw 
50 Dwerggans * 250 Ruigpootbuizerd
51 Dwerggors 251 Ruigpootuil
52 Dwergmeeuw 252 Scharrelaar
53 Dwergstern 253 Scholekster
54 Eider 254 Siberische Strandloper
55 Ekster 255 Siberische Taling
56 Europese Kanarie 256 Sijs
57 Fazant 257 Slechtvalk
58 Fitis 258 Slobeend
59 Flamingo 259 Smient 
60 Fluiter 260 Sneeuwgors  
61 Frater 261 Snor
62 Fuut 262 .Spaanse Mus 
63 Gaai 263 Sperwer
64 Geelgors 264 Sperwergrasmus
65 Geelpootmeeuw   265 Sperweruil
66 Gekraagde Roodstaart 266 Spotvogel
67 Gele Kwikstaart 267 Spreeuw 
68 Geoorde Fuut 268 Sprinkhaanzanger  
69 Gestreepte Strandloper 269 Staartmees
70 Gierzwaluw 270 Stadsduif
71 Glanskop 271 Steenarend
72 Goudhaan 272 Steenloper
73 Goudplevier 273 Steenuil
74 Goudvink 274 Steltkluut
75 Grasmus 275 Steppekiekendief
76 Graspieper 276 Steppeklapekster
77 Grauwe Franjepoot 277 Stormmeeuw 
78 Grauwe Gans 278 Strandleeuwerik
79 Grauwe Gors 279 Strandplevier
80 Grauwe Kiekendief 280 Tafeleend
81 Grauwe Klauwier   281 Taigaboomkruiper
82 Grauwe Pijlstormvogel * 282 Tapuit
83 Grauwe Vliegenvanger 283 Temmincks Strandloper
84 Griel 284 Tjiftjaf  
85 Grijskopspecht 285 Toendrarietgans
86 Groene Reiger 286 Topper
87 Groene Specht 287 Torenvalk
88 Groenling 288 Tuinfluiter
89 Groenpootruiter 289 Tureluur 
90 Grote Barmsijs 290 Turkse tortel
91 Grote Bonte Specht 291 Vaal Stormvogeltje
92 Grote Burgemeester   292 Vale Gier
93 Grote Canadese Gans 293 Vale Pijlstormvogel
94 Grote Gele Kwikstaart 294 Veldleeuwerik
95 Grote Jager  295 Velduil
96 Grote Karekiet 296 Vink
97 Grote Kruisbek  297 Visarend
98 Grote Lijster 298 Visdief 
99 Grote Mantelmeeuw  299 Vorkstaartmeeuw *
100 Grote Pieper 300 Vuurgoudhaan
101 Grote Stern 301 Waterhoen
102 Grote Trap 302 Waterpieper     >> mijn 300-ste <<
103 Grote Zaagbek 303 Waterral 
104 Grote Zee-eend 304 Waterrietzanger 
105 Grote Zilverreiger 305 Watersnip
106 Grutto 306 Waterspreeuw 
107 Halsbandparkiet 307 Wespendief
108 Havik 308 Wielewaal
109 Heggenmus 309 Wilde Eend
110 Heilige Ibis 310 Wilde Zwaan 
111 Holenduif 311 Winterkoning
112 Hop 312 Wintertaling
113 Houtduif 313 Witbuikrotgans
114 Houtsnip 314 Witgat
115 Huiskraai  315 Witkopgors
116 Huismus   316 Witkruintapuit
117 Huiszwaluw 317 Witoogeend
118 Humes Bladkoning   contactroep 318 Witte Kwikstaart
119 Iberische Tjiftjaf 319 Witvleugelstern
120 Indische Gans 320 Woestijntapuit
121 Jan-van-Gent   321 Woudaap  
122 Jufferkraanvogel 322 Wulp  
123 Kanoet 323 IJsduiker
124 Kauw  324 IJseend
125 Keep 325 IJsgors
126 Kemphaan 326 IJsvogel 
127 Kerkuil  327 Zanglijster
128 Kievit 328 Zeearend   
129 Klapekster   329 Zeekoet  
130 Klein Waterhoen 330 Zilvermeeuw 
131 Kleine Alk 331 Zilverplevier
132 Kleine Barmsijs   332 Zomertaling
133 Kleine Bonte Specht  333 Zomertortel *
134 Kleine Burgemeester   334 Zwarte Ibis  
135 Kleine Geelpootruiter 335 Zwarte Kraai
136 Kleine Jager   336 Zwarte Ooievaar
137 Kleine Karekiet 337 Zwarte Roodstaart 
138 Kleine Klapekster 338 Zwarte Ruiter
139 Kleine Mantelmeeuw   339 Zwarte Specht 
140 .Kleine Plevier  340 Zwarte Stern
141 Kleine Rietgans 341  Zwarte Wouw
142 Kleine Torenvalk 342 Zwarte Zee-eend
143 Kleine Trap 343  Zwarte Zeekoet
144 Kleine Vliegenvanger 344 Zwarte Zwaan
145 Kleine Zilverreiger 345 Zwartkop
146 Kleine Zwaan  346 Zwartkopmeeuw  
147 Kleinst Waterhoen    
148 Kleinste Jager    
149 Kluut    
150 Kneu    
151 Knobbelzwaan    
152 Koekoek   bedelroep    
153 Koereiger    
154 Kokardezaagbek    
155 Kokmeeuw    
156 Kolgans    
157 Koningseider    
158 Koolmees    
159 Koperwiek    
160 Korhoen    
161 Kraanvogel    
162 Krakeend    
163 Kramsvogel     
164 Krekelzanger    
165 Krombekstrandloper    
166 Krooneend    
167 Kruisbek     
168 Kuifaalscholver      
169 Kuifduiker    
170 Kuifeend     
171 Kuifkoekoek *    
172 Kuifleeuwerik    
173 Kuifmees    
174 Kwak     
175 Kwartel    
176 Kwartelkoning    
177 Lachstern    
178 Lepelaar    
179 Mandarijneend    
180 Matkop    
181 Meerkoet    
182 Merel    
183 Middelste Bonte Specht    
184 Middelste Jager     
185 Middelste Zaagbek    
186 Morinelplevier    
187 Muskuseend    
188 Nachtegaal    
189 Nachtzwaluw    
190 Nonnetje    
191 Noordse Pijlstormvogel    
192 Noordse Stern     
193 Noordse Stormvogel    
194 Notenkraker    
195 Nijlgans    
196 Oehoe    
197 Oeverloper    
198 Oeverpieper    
199 Oeverzwaluw    
200 Ooievaar    

totaal 312 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)