wit = gewenste soort; oranje = gefotografeerd + aanklikbaar; * = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd

= zie ook het desbetreffende Flickr-fotoalbum; = eigen geluidsopname (aanklikbaar);

= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar); = Vogelweetje (aanklikbaar);

 

1 Aalscholver   201 Ortolaan
2 Alk 202 Paapje
3 Amerikaanse Smient 203 Paarse Strandloper
4 Appelvink 204 Pallas' Boszanger
5 Baardman 205 Papagaaiduiker
6 Bairds Strandloper 206 Parelduiker
7 Beflijster 207 Parkeend
8 Bergeend 208 Parkgans
9 Bijeneter   209 Patrijs
10 Bladkoning 210 Peposaka-eend
11 Blauwborst 211 Pestvogel
12 Blauwe Kiekendief 212 Pimpelmees
13 Blauwe Reiger 213 Poelruiter
14 Blauwstaart 214 Pontische Meeuw
15 Boerenzwaluw 215 Porseleinhoen
16 Bokje* 216 Purperreiger
17 Bontbekplevier 217 Putter
18 Bonte Kraai 218 Pijlstaart 
19 Bonte Strandloper 219 Raaf
20 Bonte Vliegenvanger 220 Ralreiger
21 Boomklever  221 Ransuil bedelroep
22 Boomkruiper 222 Regenwulp
23 Boomleeuwerik 223 Reuzenstern  
24 Boompieper 224 Rietgors 
25 Boomvalk   225 Rietzanger
26 Bosrietzanger   226 Ringmus
27 Bosruiter 227 Rode patrijs
28 Bosuil   contactroep 228 Rode Wouw
29 Braamsluiper 229 Roek  
30 Brandgans 230 Roerdomp
31 Brilduiker 231 Roodborst
32 Bruine Boszanger 232 Roodborsttapuit
33 Bruine Kiekendief   233 Roodhalsfuut
34 Buffelkopeend 234 Roodhalsgans
35 Buidelmees 235 Roodkeelduiker
36 Buizerd   236 Roodkopklauwier
37 Caribische Flamingo 237 Roodmus
38 Casarca 238 Roodpootvalk
39 Cetti's Zanger  
239 Ross' Meeuw 
40 Chileense Flamingo 240 Rosse Franjepoot  
41 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 241 Rosse Grutto
42 Citroenkwikstaart 242 Rosse Stekelstaart
43 Daurische Klauwier 243 Rosse Waaierstaart
44 Dodaars 244 Rotgans
45 Draaihals 245 Rouwkwikstaart
46 Drieteenmeeuw 246 Roze Pelikaan
47 Drieteenstrandloper   247 Roze Spreeuw 
48 Duinpieper 248 Ruigpootbuizerd
49 Dwerggans * 249 Ruigpootuil
50 Dwerggors 250 Scharrelaar
51 Dwergmeeuw 251 Scholekster
52 Dwergstern 252 Siberische Strandloper
53 Eider 253 Siberische Taling
54 Ekster 254 Sijs
55 Europese Kanarie 255 Slechtvalk
56 Fazant 256 Slobeend
57 Fitis 257 Smient 
58 Flamingo 258 Sneeuwgors  
59 Fluiter 259 Snor
60 Frater 260 .Spaanse Mus 
61 Fuut 261 Sperwer
62 Gaai 262 Sperwergrasmus
63 Geelgors 263 Sperweruil
64 Geelpootmeeuw   264 Spotvogel
65 Gekraagde Roodstaart 265 Spreeuw 
66 Gele Kwikstaart 266 Sprinkhaanzanger  
67 Geoorde Fuut 267 Staartmees
68 Gestreepte Strandloper 268 Stadsduif
69 Gierzwaluw 269 Steenarend
70 Glanskop  270 Steenloper
71 Goudhaan 271 Steenuil
72 Goudplevier 272 Steltkluut
73 Goudvink  273 Steppekiekendief
74 Grasmus 274 Steppeklapekster
75 Graspieper 275 Stormmeeuw 
76 Grauwe Franjepoot 276 Strandleeuwerik
77 Grauwe Gans 277 Strandplevier
78 Grauwe Gors 278 Tafeleend
79 Grauwe Kiekendief 279 Taigaboomkruiper
80 Grauwe Klauwier 280 Tapuit
81 Grauwe Pijlstormvogel * 281 Temmincks Strandloper
82 Grauwe Vliegenvanger 282 Tjiftjaf  
83 Griel 283 Toendrarietgans
84 Grijskopspecht 284 Topper
85 Groene Reiger 285 Torenvalk
86 Groene Specht 286 Tuinfluiter
87 Groenling 287 Tureluur 
88 Groenpootruiter  288 Turkse tortel
89 Grote Barmsijs 289 Vaal Stormvogeltje
90 Grote Bonte Specht 290 Vale Gier
91 Grote Burgemeester 291 Vale Pijlstormvogel
92 Grote Canadese Gans 292 Veldleeuwerik
93 Grote Gele Kwikstaart 293 Velduil
94 Grote Jager  294 Vink
95 Grote Karekiet 295 Visarend
96 Grote Kruisbek  296 Visdief 
97 Grote Lijster 297 Vorkstaartmeeuw *
98 Grote Mantelmeeuw  298 Vuurgoudhaan
99 Grote Pieper 299 Waterhoen
100 Grote Stern 300 Waterpieper     >> mijn 300-ste <<
101 Grote Trap 301 Waterral 
102 Grote Zaagbek 302 Waterrietzanger 
103 Grote Zee-eend 303 Watersnip
104 Grote Zilverreiger 304 Waterspreeuw 
105 Grutto 305 Wespendief
106 Halsbandparkiet 306 Wielewaal
107 Havik 307 Wilde Eend
108 Heggenmus 308 Wilde Zwaan 
109 Heilige Ibis 309 Winterkoning 
110 Holenduif 310 Wintertaling
111 Hop 311 Witbuikrotgans
112 Houtduif 312 Witgat
113 Houtsnip 313 Witkopgors
114 Huiskraai  314 Witkruintapuit
115 Huismus   315 Witoogeend
116 Huiszwaluw 316 Witte Kwikstaart
117 Humes Bladkoning   contactroep 317 Witvleugelstern
118 Iberische Tjiftjaf 318 Woestijntapuit
119 Indische Gans 319 Woudaap  
120 Jan-van-Gent 320 Wulp
121 Jufferkraanvogel 321 IJsduiker
122 Kanoet 322 IJseend
123 Kauw  323 IJsgors
124 Keep 324 IJsvogel 
125 Kemphaan 325 Zanglijster
126 Kerkuil  326 Zeearend   
127 Kievit 327 Zeekoet  
128 Klapekster 328 Zilvermeeuw 
129 Klein Waterhoen 329 Zilverplevier
130 Kleine Alk 330 Zomertaling
131 Kleine Barmsijs   331 Zomertortel *
132 Kleine Bonte Specht  332 Zwarte Ibis  
133 Kleine Burgemeester   333 Zwarte Kraai
134 Kleine Geelpootruiter 334 Zwarte Ooievaar
135 Kleine Jager   335 Zwarte Roodstaart 
136 Kleine Karekiet 336 Zwarte Ruiter
137 Kleine Klapekster 337 Zwarte Specht 
138 Kleine Mantelmeeuw   338 Zwarte Stern
139 .Kleine Plevier  339 Zwarte Wouw
140 Kleine Rietgans 340 Zwarte Zee-eend
141 Kleine Torenvalk 341  Zwarte Zeekoet
142 Kleine Trap 342 Zwarte Zwaan
143 Kleine Vliegenvanger 343  Zwartkop
144 Kleine Zilverreiger 344 Zwartkopmeeuw  
145 Kleine Zwaan     
146 Kleinst Waterhoen    
147 Kleinste Jager    
148 Kluut    
149 Kneu    
150 Knobbelzwaan    
151 Koekoek   bedelroep    
152 Koereiger    
153 Kokardezaagbek    
154 Kokmeeuw    
155 Kolgans    
156 Koningseider    
157 Koolmees    
158 Koperwiek    
159 Korhoen    
160 Kraanvogel    
161 Krakeend    
162 Kramsvogel     
163 Krekelzanger    
164 Krombekstrandloper    
165 Krooneend    
166 Kruisbek     
167 Kuifaalscholver    
168 Kuifduiker    
169 Kuifeend     
170 Kuifkoekoek *    
171 Kuifleeuwerik    
172 Kuifmees    
173 Kwak     
174 Kwartel    
175 Kwartelkoning    
176 Lachstern    
177 Lepelaar    
178 Mandarijneend    
179 Matkop    
180 Meerkoet    
181 Merel    
182 Middelste Bonte Specht    
183 Middelste Jager     
184 Middelste Zaagbek    
185 Morinelplevier    
186 Muskuseend    
187 Nachtegaal    
188 Nachtzwaluw    
189 Nonnetje    
190 Noordse Pijlstormvogel    
191 Noordse Stern     
192 Noordse Stormvogel    
193 Notenkraker    
194 Nijlgans    
195 Oehoe    
196 Oeverloper    
197 Oeverpieper    
198 Oeverzwaluw    
199 Ooievaar    
200 Oosterse Tortel    

totaal 310 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)