Klik op de kaart voor een vergroting.

Al sinds 2008 maak ik regelmatig met mijn boot een rondje langs de Bruine Kiekendief-broedlocaties op de Kaag.

Dat heeft zijn beperkingen, want ik kan vanaf het water alleen uit de vliegbewegingen van de koppels - met een redelijke mate van zekerheid - opmaken waar er (ongeveer) sprake is van een serieuze broedpoging. Maar hun eventuele nesten (en de exacte locatie daarvan) zie ik dus niet, laat staan het eventuele broedsel. Met een beetje geluk tref ik de jongen wél zodra ze gaan vliegen. Maar een erg betrouwbaar beeld levert dat ook niet altijd op. Vooral niet als hun nesten dicht bij elkaar in dezelfde polder hebben gelegen. Maar als indicatie misschien toch interessant.

In 2022 hield ik mij wél met de Bruine Kiekendieven bezig, maar registreerde ik mijn waarnemingen al vrij spoedig niet meer gedetailleerd, omdat er niemand anders dan ikzelf in geïnteresseerd (b)leek. Hieronder toch maar een reconstructie van wat ik wél opschreef of me nog kon herinneren. Met een fikse slag om de arm en dus 'voor wat het waard is'.

 

Tabel: Waarnemingen 2022 (klik op de oranje datums voor het bijbehorende dagbericht + foto's)

 1. Hellegatspolder/Prinsenland
14-04-2022 09:35 M+V baltsvliegend boven locatie.
10:00 V opgestoten vanaf haar uitkijkpaal
15:05 M baltsvliegend
19-04-2022 09:45 V opgestoten vanaf haar uitkijkpaal (erg schuw)
21-04-2022 09:45 M baltsvliegend; V opvliegend
vanaf 05-2022   Geen broedactiviteiten meer waargenomen
Samenvattend: Wél jachtgebied, doch zeer waarschijnlijk geen broedgeval
 
  2. Kooipolder
11-04-2022 10:10 M+V opvliegend
19-04-2022 09:50 M opvliegend van paal; V opvliegend van nest
21-04-2022 14:40 M+V landend na baltsvlucht
28-04-2022 14:55 M op paal
02-05-2022 09:30 M op wacht op paal
11-07-2022 10:09 Een van de 2 JUV in boom
    Jongen gezien boven de polder
Samenvattend: Succesvol nest - aantal jongen waarschijnlijk: 2
 
 3. Kogjespolder - Noord
14-04-2022 14:50 V boven de polder
Samenvattend: Waarschijnlijk alleen maar pluk-/vreetplek
 
  4. Kogjespolder - Midden
18-03-2022 09:50 Prooi-overdracht in de lucht
22-03-2022 10:12 M+V baltsvliegend boven locatie
    Jongen gezien boven locatie
Samenvattend: Succesvol nest - aantal jongen onbekend
 
  5. Kogjespolder - Oost
22-03-2022 10:15 M+V verjagen indringer (Havik?)
28-03-2022 13:46 M+V baltsvliegen + paring
14-04-2022 14:45 2x M + 1x V boven de polder
19-04-2022 14:40 M jagend
02-05-2022 10:10 3x M al roepend hoog boven 5 en 6
    Jongen gezien boven locatie
Samenvattend: Succesvol nest - aantal jongen onbekend
 
  6. Lakerpolder (waarschijnlijk twee of drie nesten)
11-04-2022 11:00 2x Vrouwtype + 1x M vliegend boven polder
14-04-2022 14:10 2x Vrouwtype + 2x M vliegend boven polder
19-04-2022 10:00 M+V baltsvliegend boven oostelijk deel van de polder; 1x Vrouwtype vliegend boven oostelijk deel van de polder
10:25 Ander koppel M+V baltsvliegend boven zuidelijk deel van de polder
02-05-2022 10:10 3x M al roepend hoog boven 5 en 6
13:45 M opvliegend vanaf N-punt
18-08-2022 10:40 Vrouwtype boven polder
    Jongen gezien boven locatie
Samenvattend: Succesvol, doch onduidelijk hoeveel nesten hoeveel jongen hebben opgeleverd
 
   7. Zwanburgerpolder 
14-04-2022 14:00 V opvliegend
19-04-2022 12:45 M+V baltsvliegend boven locatie, waarna V invalt en M gaat jagen
21-04-2022 14:10 M vliegend boven locatie
10-06-2022 10:42 M opvliegend; na jacht: prooi-overdracht in de lucht
    Jong in de buurt gezien
Samenvattend: Zeer waarschijnlijk succesvol nest - aantal jongen onbekend
 
  8. Rustgebied Koudenhoorn
19-04-2022 11:15 M+V baltsvliegend boven locatie
02-05-2022 12:14 M opvliegend
Samenvattend: Later geen serieus nestindicerend gedrag meer waargenomen/Op 20-05-2022 wordt er wél een waarneming geregistreerd aan de overzijde met als kanttekening 'adult in broedbiotoop'
 
  9. Polder Waterloos
19-04-2022   Geen activiteit.
01-05-2022 08:58 M landend op hek (waarneming Jordy Bruin)
Samenvattend: Geen broedpoging waargenomen
 
 10. Oude Kooi
14-04-2022 11:25 Geen activiteit
19-04-2022 13:50 V invallend van grote hoogte
21-04-2022 10:38 M heeft het aan de stok met plaatselijke Havik
Samenvattend: Waarschijnlijk verjaagd door Havik
 
  11. Lijkerpolder
06-07-2022  12:53 3xJUV aan het takkelingen + M+V op wacht en Havik verjagend
Samenvattend: Succesvol; drie jongen gekiekt
 
 12. Hanepoel
14-04-2022 10:34 M+V Baltsvliegend boven locatie
17-02-2023   Volgens mailbericht van beheerder in 2022 wél jagend, maar geen nest
Samenvattend: Wél jachtgebied, doch geen broedgeval
 
  13. Aderpolder - waarschijnlijk nieuwe locatie - te koop staand rieteiland lijkt in onbruik
14-04-2022 10:50 M+V rustend in boom t/o locatie 
10:55 V haalt nestmateriaal op en vliegt naar vermoedelijke (nieuwe) nestplek
21-04-2022 10:08 M+V vliegend boven (nieuwe) locatie
10:19 2x V-type jagend boven te koop staand rieteilandje; 1 ervan landt kortstondig
15-06-2022 10:40 M sleept met nestmateriaal; V vliegend boven locatie
    Jongen waargenomen
Samenvattend: Succesvol, doch exacte nestlocatie en aantal jongen onbekend
  • Klik hier voor alle in 2022 door derden ingevoerde waarnemingen.
  • Klik hier voor het dagboek 2021