Jan de Hartog's 'Hollands Glorie' is volgens mij het bekendste boek over het zeesleepbedrijf. Maar er zijn er meer. Hier een (beknopt) overzicht. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen:

Titel

 Samenvatting

Schrijver

Slepen voor de vrijheid De rol van de Nederlandse sleepvaart in oorlogstijd. - Diverse auteurs -
Slepen en sleepboten Een schets van de wereld van de sleepvaart op de Nederlandse binnenwateren en in de zeehavens. Het belicht het sleepvaartbedrijf vanuit verschillende perspectieven zoals historie, typen, bouw, werkgebieden, sleeptechnieken en voortstuwing. Aarts, Sven O.
Salvage of the Kursk

Volledig gedocumenteerd verslag van de berging van de Russische kernonderzeeërs 'Kursk'. Engelstalig (alleen Engelstalig uitgebracht)

Bakker, Alexander / Walder, Lars

Smit 150, deel 2

Anderhalve eeuw vlootgeschiedenis. (De vloot door de jaren heen.)

Boer, Gerrit J.

Holland, paraat en startklaar

De Holland IV beschreven vanaf de historie van z'n voorgangers tot de overdracht van het  schip aan de stichting Zeesleepboot Holland. 

Boot, Willem J.J.

1. 20-Duims manilla (trilogi)

Roman gebaseerd op de vooroorlogse belevenissen van Jan Kalkman, ex-gezagvoerder van de zeesleepboot Thames.

Borstlap, Kees

2. Tussen duivel en schip (trilogi)

Een brok zeesleepgeschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog en een losstaand vervolg op 20-Duims manilla.

Borstlap, Kees

3. Vaarwel, Tweede bruid (trilogi)

Deel 3 over de naoorlogse jaren.

Borstlap, Kees

De verborgen zeestraat

Aan de werkelijkheid ontleend verhaal over de reis van een losse sleepboot door de Straat Magellan.

Borstlap, Kees

Slepen op de zeven zeeën

Geschiedenis van de zeesleepvaart (+diverse krantenknipsels jaren '70).

Borstlap, Kees

Zilt, verhalen van de zee

Diverse 'zee'-verhalen, o.a. over een spectaculaire sleepreis met een 55.000 tons droogdok in 1959.

Borstlap, Kees

De schipper van de Zwarte Zee

Levensverhaal (1894-1957) van Teun Vet, gezagvoerder van 's werelds grootste zeesleepboot, waarin ook de geschiedenis van de Nederlandse zeesleepvaart is weergegeven. Borstlap, Kees

Station Azoren

De berging van het Duitse Schip GISELA BACHMANN door de Nederlandse zeesleper BERING ZEE.

Broecke, Pieter van den

Redden en Bergen

Beschrijving van het zware werk van de redders van KNRM en de bemanningen van sleepboten van verschillende rederijen.

Burg, Ger van der / Kalkman, Wim

Bergers van de lange deining

Slepers en bergers die nog dagelijks hun werk doen, maar ook mannen, die na jaren varen hun verdiende rust aan wal hebben gevonden en graag over hun belevenissen vertellen.

Dijk, Oene van / Hoek, Hans van

Terschelling bij storm en wantij

Over de bergers die werkzaam waren vanaf Terschelling, o.a. de rederij Doeksen.
Vele zwart foto's van Terschellinger sleepboten en beroemde actie's, zoals de zoektocht naar het goudschip de Lutine

Drost, F.

Zeeslepen onder de driekleur 1945-1980

Belangrijkste gebeurtenissen in deze periode te boek gesteld, met foto's.

Haas, C. de 

Hollands Glorie

Roman geïnspireerd op de geschiedenis van de rederijen Wijsmuller en Smit over het zware en gevaarlijke leven in de scheepvaart dat bovendien ook zeer slecht betaald werd.

Hartog, Jan de

1. Mary (trilogi)

'Drie boeiende romans over de ondoorgrondelijke vrouw, de tomeloze zee, de bonkende sleepboot en de niet van zijn stuk te brengen sleepbootkapitein'.

Hartog, Jan de

2. Stella (trilogi)

Hartog, Jan de

3. Thalassa (trilogi)

Hartog, Jan de

De kapitein

Een jonge Nederlandse zeeman krijgt een bijzonder grote verantwoordelijkheid te dragen wanneer hij in de oorlog het bevel krijgt over een zeesleper, die als reddingsschip een konvooi vrachtvaarders moet begeleiden.

Hartog, Jan de

De commodore

Een gepensioneerde sleepbootkapitein wordt door zijn oude maatschappij verzocht een nieuw schip naar Taiwan te varen.

Hartog, Jan de

Sleep en duwboten 2017

Alle ruim 2.500 professionele en particuliere duw- en sleepboten zijn in dit boek alfabetisch opgenomen met hun technische gegevens en naamhistorie. Heck, W. van / Zanten, A.M. van

Holland meeslepend

Veertig interviews over mensen en hun band met de legendarische Terschellinger zeesleepboot “Holland”. Van de bouw tot de dreigende sloop en de moeizame, maar prachtige geslaagde restauratie.

Heuff, Jan

Zeeslepers op de evenaar

Kort na de Tweede Wereldoorlog maken twee sleepboten een sleepreis over de Atlantische en Stille Oceaan naar Indonesië.

Kampen, Anthony van

't is Guusjen

Een jonge weduwnaar, die met zijn dochtertje op een van de Waddeneilanden woont en als kapitein van een bergingssleper schepen in nood helpt, komt door de vriendschap met een onderwijzeres weer tot het geloof.

Kemp, Victor

Hollands glorie?

Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden over de Nederlandse zeesleepvaart als nationaal symbool, met de stellingen bijgevoegd.

Korteweg J.E.

Gúzjen

Kapitein Klaas van der Wielen verhaalt over zijn belevenissen op het sleep- en bergingsschip HOLLAND.

Lautenbach, Piet / Wielen, Klaas van der

Man van de waterkant

Autobiografie van Ary M. Lels, de man van o.a. L. Smit & Co.’s Internationale Sleepdienst en de Holland-Amerika Lijn.

Lels, A.M.

Zeesleper Elbe

Over een bijzonder schip dat in haar 50-jarig bestaan zoveel imponerende belevenissen en avonturen meemaakt… en het overleeft.  

Maij-van Walsum, Yvonne

Smit 150, deel 1

Anderhalve eeuw maritieme dienstverlening. (De geschiedenis van het bedrijf.)

Oosterwijk, Bram
De Smit-Lloyd Story Dit rijk geïllustreerde boek (272 pagina's bijna geheel in full color!), met veel nooit gepubliceerd fotomateriaal en talloze tekeningen, biedt een brede kijk op de historie van dit bedrijf.   Ouwehand, Nico
Sleepvaart in stroomversnelling Gedurende die 40 jaar Nationaal Sleepvaart Museum zijn niet minder dan 70 exposities gepresenteerd over de meest uiteenlopende onderwerpen. Nico J, Ouwehand laat veel van deze nog eens de revue passeren met dien verstande dat alle besproken onderwerpen werden bijgewerkt tot de situatie in 2019.  Ouwehand, Nico

Varen!

Memoires van een stuurman en kapitein in de vorm van 43 autobiografische en anekdotische verhalen.

Ouwendijk, Ian

Kapitein B. C. Weltevreden

Levensverhaal van zeesleperkapitein B.C. Weltevreden (1898-1954).

Pop, Willem

Memorabele Weltevredens

Een boek over 33 zeevarenden en hun opmerkelijke prestaties. Allen behoorden tot de familie Weltevre(e)de(n). Eén daarvan was een kaper die het na een schipbreuk op de kust van Korea tot adviseur van de koning van Korea bracht. Andere werden iconen van de zeesleepvaart.

Pop, Willem

Vanaf de brug gezien

O.a. over de ervaringen van de Zwarte Zee en Dexterous in oorlogstijd.

Pop, Willem

Jan Doeksen

Het leven van de sleepbootkapitein die van Terschelling uit gedurende meer dan dertig jaar veel reddings- en bergingswerk verrichtte.

Scheffer, Age

Geen zee te hoog

Twintigtal nieuwe bergingsavonturen van de sleepbootkapitein die van Terschelling uit reddings- en bergingswerk verrichtte.

Scheffer, Age

Zeesleper, vast die tros (jeugd)

De belevenissen van marconist Hein van Brakel aan boord van de Zeesleepboot Holland.

Sluys, W.N. van der

Bij nacht en ontij

Verhalen uit de tijd van de stoomsleepvaart van mensen die er bij waren, met veel foto's.

Speerstra, Hylke

Bergers van het eerste uur

De geschiedenis van de Nieuwe Berging Maatschappij te Maassluis Dirkzwager Salvage Company.

Verkley, J.P.A.

Zeesleper Thames

De oorlogsjaren van de Thames op schrift gesteld.

Westdijk, Leendert

No cure, no pay

Over Nederlandse bergers op de wereldzeeën.

Williams, Marc

Kabelpiraten

Een zeeslepersdrama

Wynd, Oswald