Onze officiële tijdwaarnemer, de heer Marius van der Flier, stelde hoogst persoonlijk vast dat er om het kwartier een prooi werd ingevlogen.

En dan nog deden onze jonge Torenvalken zo opgewonden, alsof ze in dagen niets te vreten hadden gehad. Hongerlijers! En de prooien? Die bestonden hoofdzakelijk uit muizen, aangevuld met Zandhagedis. En die laatste kwispelde nog toen hij naar binnen gleed. Jachhh!

P.S. We kunnen nu wel stellen dat er een tweede (2e kj?) vrouwtje in het spel is.
  1. Jan heeft voor de broedfase ook al gezien dat er sprake was van een trio.
  2. Frenck filmde het op 8 april 2020.
  3. Ik zag het van de week.
  4. En gisteren stelde Marius hetzelfde vast.
Zie ook:

Marius van der Flier zag vanochtend rond 10:00 uur een staart uitsteken uit het Segbroekse Boomvalkennest. Het vrouwtje zat kennelijk vast te broeden.
Tumult van Eksters bracht hem bij de slaapboom even verderop aan het Dr. Bastingpad, alwaar hij het kadaver van een onthoofde Boomvalk op het pad aantrof. Waarschijnlijk dus het mannetje. Die moet dan kort daarvoor gesneuveld zijn, want Jan was er rond 08:00 uur en toen zaten beide Boomvalken nog in de nestboom.

IJsvogel

Havik

Ik zette vanochtend speciaal voor de IJsvogels en de jonge Haviken koers naar 't Joppe. Het werd een succes!

  1. De eerste soort was ruim vertegenwoordigd. Ze piepten mij van alle kanten tegemoet. Ik heb zeker drie, maar waarschijnlijk vier nesten geteld.
  2. En van de tweede soort zag ik één vliegvlug jong en één van de ouders. Het andere jong liet trouwens wél van zich horen, en hoe!

 

Boomvalk

De echte verrassing was deze Boomvalk. Ik zag hem daar nog niet eerder en uit het feit dat hij er behoorlijk lang bleef zitten, zou je kunnen concluderen dat dat zijn/haar territorium is. Zou leuk zijn!

 

Koekoek

En als toegift kwam ook de Koekoek nog even koekeloeren.

Een mooi dagje. Zo lust ik er nog wel een paar!

De vijf jonge Torenvalken waren, behalve erg lui door de warmte, ook af en toe zelf aan het vliegen vangen. Dat zette echter geen zoden aan de dijk.

Torenvalk

Torenvalk

Gelukkig voerden pa en ma regelmatig prooi aan. Zo regelmatig kennelijk dat er niet echt meer om werd gevochten.

 

Braamsluiper (ad & juv)

Dat was anders bij deze jonge Braamsluiper. Die bleef honger houden.

Havik (juv)

IJsvogel (juv)

Op Koudenhoorn was een van de twee jonge Haviken bevorderd tot "takkeling". Niet voor lang, want toen ik na het kieken van mijn eerste jonge IJsvogel (donkere poten, witte punt aan iets kortere snavel) terug voer, zat hij alweer in het nest te kanen. Maar ze staan er op; leuk!

 

Torenvalk

Torenvalk

In verband met het Corona-gedoe, was ik op de jachthaven  - tot de dag van vandaag - nog niet verder gekomen dan mijn eigen ligplaats. Het broedresultaat van de Torenvalken, ontging mij dus voor een groot deel.

Vanaf mijn ligplaats zag en hoorde ik alleen dat er dit jaar toch weer een koppeltje van de nestkast gebruik is gaan maken, doch daar bleef het bij. Ook de kasteigenaar was nog niet wezen kijken.

Vanmorgen was ik zo vroeg dat er nog weinig volk op de been was, dus waagde ik de wandeling naar de kast. Ik werd wijzer. Er stak een kopje boven de kastrand uit. Zo te zien van een jong. En toen ik mijn kijker richtte op de omgeving, zag ik twee vrouwtypen op een hek zitten schranzen. Een daarvan droeg een kleurring (foto 1.). Ervan uitgaand dat die laatste het volwassen vrouwtje was, moet de ander dus een inmiddels uitgevlogen jong zijn geweest. Hetzelfde als daarvoor in de kast zat of een tweede?? En vlak daarna landde er (nog?) een jong op de kastrand (foto 2.). Een die ik al gezien had of ???? Spannend! Toch wat vaker gaan kijken, misschien kom ik er dan alsnog achter hoeveel het er dit jaar nou écht waren....

Had ik trouwens eerder gezien dat er een een kleurring droeg, dan had ik mij wel wat beter gefocust op de code. Nu weet ik alleen dat die lime-kleurig is. Wordt dus wellicht vervolgd.

CORRECTIE: Mijn conclusies bleken geheel onjuist. Er waren helemaal nog geen vliegende jongen, maar drie volwassen vogels. Een trio dus. Kijk maar naar mijn waarneming van 22 juni.

 

Havik (juv)

Bij de Haviken op Koudenhoorn kon ik vanmorgen wél exact zien hoever het stond. De twee jongen schreeuwden of het een lieve lust was. Een bleek er ontdekt te hebben dat als je maar hard genoeg flappert, je een stukje de lucht in gaat. Zijn nestgenoot genoot!

 

Bruine Kiekendief ♀︎

En bij twee Bruine Kiekendiefnesten zag ik een prooi-overdracht, waarna de vrouwtjes die op hun vaste plekje gingen prepareren om hem als hapklare brok vervolgens op het nest af te leveren. Op beide nesten zitten dus jongen. Leuk!