Sperwer

Tenminste drie jongen zag ik vanmorgen in het Sperwernest. Benieuwd hoeveel het er uiteindelijk blijken te zijn....

 

Torenvalk

Dit Torenvalkvrouwtje heeft kennelijk ook jongen te voeren. Er piepte nog niets over de rand, dus hoeveel het er daar zijn??? Geen idee! 

 

Torenvalk

En dit laatste Torenvalkvrouwtje geeft nog helemaal niets prijs. Zelfs niet of ze al dan niet iets te voeren heeft... Ze verroerde zelfs geen vin!

Struikrietzanger ♂︎

De Struikrietzanger bij de Schenkmolen gunde mij - na slechts een kwartiertje wachten - alvast een paar bewijskiekjes. De al langer wachtende collega-vogelspotters zagen hem toen helaas niet. Ik moet hem dus nog dankbaar zijn ook, want de volgende driekwartier kwam hij niet meer voor de lens. En meer geduld had ik niet met hem....

Torenvalk ♂︎

Het feit dat het Torenvalkmannetje in De Lier de prooi tot in de nestkast brengt en het vrouwtje die daar dan vervolgens in mootjes trekt, wijst erop dat ze jongen hebben. Het wordt tijd!

 

Torenvalk ♀︎

Het Torenvalkvrouwtje op het nest in 's-Gravenzande hield voor mij haar broedresultaten graag nog even geheim. Zij bleef zitten waar ze zat en verroerde zich nauwelijks. Ook geen aanvoer door het mannetje, dus....???

 

Zwartkopmeeuw

En als extraatje tijdens mijn lunchpauze deze fly-by van de Zwartkopmeeuw. Bedankt!

Op 22 mei maakte ik een rekensommetje over het broedverloop bij de Duindorpse Torenvalken. Vandaag constateerde ik dat ik toen wel goed zat. Had Marius afgelopen donderdag al drie koppies gezien, nu zag ik ze ook en waarschijnlijk zelfs een vierde. In mijn  optiek zijn ze wat magertjes, maar dat kan verbeelding zijn.

Hier de fotobijschriften:

  1. Rinse en ik stonden bij de kast te praten toen Rinse zag dat het vrouwtje een Zandhagedis aanvoerde. Ze kwam ermee op mijn eerste kiek.
  2. Even later kwam het mannetje aanvliegen. Ook hij had een Zandhagedis. Hij moest even wachten tot ze die van hem kon aanpakken.
  3. Hij mocht naar binnen.
  4. Nadat ze ook die had verdeeld, kwam ze even kijken of wij een gevaar vormden. Kennelijk niet, want ze vloog naar haar paal.
  5. Dat bood mij een blik op in elk geval drie witte - wat magere - koppies.

En als je je afvraagt hoe het ook al weer zit met het broeden van Torenvalken, sla dan mijn Vogelalbum 8 - De Torenvalk er nog maar even op na.

Bruine Kiekendief ♀︎

Bruine Kiekendief ♀︎

Meldde ik woensdag dat de akkerbroeders goed boeren, vandaag kon ik vaststellen dat de Bruine Kiekendieven daar dus écht nageslacht hebben. Ik zag het vrouwtje twee keer landen mét prooi.

Door de afstand werd het fotografisch niet om aan te zien, maar ik ben toch blij met de waarnemingen. 

 

Sperwer ♀︎

Sperwer ♀︎

En, zoals ik vorige week al aangaf, hebben ook Wassenaarse Sperwers dus nageslacht. Ik zag vanmiddag twee donsjongen van (geschat) iets meer dan een week oud. Aan de bewegingen van het voerende vrouwtje te oordelen, vermoed ik dat er nog tenminste een meer moet zijn.

Ook hier geen fotografische hoogstandjes, maar ook hier ben ik blij mee. Een kinderhand is gauw gevuld.... of zo.

Bruine Kiekendief ♀︎

Gisteren een vrouwtje Bruine Kiekendief dat grashalmen uitstrooide, vandaag het vrouwtje #10 met een forse tak. Dat wijst - volgens Henk - op nestbouw. Takken worden namelijk meestal alleen gebruikt voor het fundament. Wat aan de late kant, dat bouwen, zou je zeggen. Maar de hele natuur is laat, dus wie weet. We gaan het zien.

 

Bruine Kiekendief ♀︎

En dit vrouwtje pikte ik op in de tegenoverliggende polder. Toen ik langs voer, vloog zij achter mij aan, haalde mij in en ging vervolgens op deze staak zitten om mij totaal in verwarring te brengen. Die locatie had ik namelijk eigenlijk al opgegeven. Te voorbarig?

 

Bruine Kiekendief ♂︎

En tot slot van dit dagberichtje dit vloekende mannetje. Hij vond duidelijk dat ik te dichtbij was. Ik niet, maar gaf hem toch zijn zin en droop af. Hij nam weer plaats op zijn uitkijkpost en zweeg.