Huisspitsmuis

Watersnip

Blauwe Kiekendief ♂︎

Blauwe Kiekendief ♂︎

Blauwe Kiekendief ♂︎

Houtsnip

Houtsnip

Ik had tijdens mijn rondje Rietputten alleen een Huisspitsmuis weten te kieken. Maar toen ik op het punt stond het gebied te verlaten, zag ik wat steltlopers langs de dijk. Ik schat in: Witgatjes. Door een onverstoorbare tegenligster waren ze weg voordat ik op klikbare afstand was gekomen. Maar gelukkig voor mij stootte ze ook een Watersnip op. Die kon ik nog net platen. Even daarna kwam er uit de tegenovergestelde richting een rover aan vliegen. Die kwam uit de zon, waardoor ik pas laat in de gaten had dat het een man Blauwe Kiekendief betrof. Toen was hij eigenlijk al voorbij. Maar ik heb wat bewijsplaatjes en dat is ook leuk! En toen ik eenmaal bij de auto was aangekomen, zag ik nog een Houtsnip landen. Ook ver weg, dat wel, maar ook mooi meegenomen!

En wat ik verder wél zag maar niet kon kieken, in alfabetische volgorde: Bokje, Blauwe Reiger (dood), Havik, Heggenmus, Houtduif, Merel, Ooievaar, Pimpelmees, Roodborst, Torenvalk, Waterral, Winterkoninkje en Zwarte Kraai.

Koperwiek

Mijn rondje Kapittelduinen begon goed. Deze Koperwiek vond het prima om gekiekt te worden. 

Houtsnip

Maar mijn eigenlijke doelen voor vandaag waren de Houtsnip en het Bokje. De eerste vloog al een paar keer motiverend over. En verderop in het veld zag ik ze beide op de grond. De Houtsnip zat aardig op het licht, maar werd helaas na een paar kiekjes verjaagd door twee loslopende honden en hun twee schaatsende baasjes. Jammer dan.... En het Bokje? Dat heb ik niet geschoten. Dat trok zich - bij het zien van dit illustere viertal - terug in de bosjes en kwam niet meer voor de lens.

 

Kramsvogel

En terug richting auto zat de Kramsvogel op de plek van de Koperwiek. Die maakte mijn trio compleet. Lekker bezig!

Bahamapijlstaart

Ik toog vandaag richting De Wilck voor enerzijds de Roerdomp en anderzijds de Wilde- en Kleine Zwanen.

De eerste zag ik niet. Op zijn plek zat een andere zonderling. Een(d)(t)je waar ik nog nooit van gehoord had, de Bahamapijlstaart. Weer wat geleerd en weer een nieuwe soort (#318).

En de zwanen? Die zag ik wel van verre, maar het gebied was - om hen te beschermen tegen coronagangers - niet toegankelijk. Beter voor hen, pech voor mij.

Patrijs

Patrijs

Blauwe Kiekendief

Als ik rustig in mijn auto was blijven zitten, had ik nóg beter kunnen scoren dan nu. Dat zat zo:

Ik zag een viertal Patrijzen scharrelen op de minicamping. Dus ik er naar toe. Alvast wat ver-weg-plaatjes gemaakt voor het geval dat... Gelukkig maar, want vlak daarop kwam er een fel gekleurde schaatser langs rennen, waarop zij opvlogen. En waar streken zij weer neer? Je raad het al, vlak naast mijn auto een stukje terug op het parkeerterrein. Jammer dan.

En bij de Blauwe Kiekendief ging het bijna net zo. De mooiste foto's maakte Jan. En waar stond die? Vlak naast mijn auto en ik niet.....

Maar elke andere sterveling zou maar wat blij zijn als die met net zulke kiekjes thuis zou komen als ik, dus niet zeuren, toch???

Drieteenmeeuw (1e winter)

Vermoeid, vuil en opgejaagd door de grotere meeuwen. Zo trof ik vanmiddag deze jonge Drieteenmeeuw aan op het Noordelijk Havenhoofd. Als dat maar goed gaat!

Ransuil

Ransuil

Toen bleek dat er zowel in de 1e Haven als op de N3MP niets te kieken viel, moest ik terugvallen op de reservespelers, de Zoetermeerse Ransuilen. Ze zaten er, maar ook niet echt tot poseren bereid. Kijk maar.