Bruine Kiekendief

Van bijna alle Bruine Kiekendief-broedkoppels op de Kaag is nu wel duidelijk of ze al dan niet succesvol zijn geweest.

Dit is een van de weinige mannetjes die het nog geheim houdt. Ik houd hem in de peiling (en hij mij trouwens ook).

 

Bruine Kiekendief

En dit vrouwtje heeft duidelijk jongen. Ik zag haar aanvliegen met forse prooi. Twee van haar nakomelingen vlogen haar tegemoet. Maar toen ze de prooi afwierp, wist eerst de ene hem niet te vangen en dook vervolgens  de andere er voor joker achter aan. Had ze daar nou zo haar best voor gedaan? Nu heeft een eenzame wandelaar hem waarschijnlijk op zijn taas gekregen.....

Het Duindorpse Torenvalk-mannetje zat vanmiddag weer hevig en langdurig te alarmeren.

Het was dit keer een ander geluid dan zijn vaker gehoorde roofvogelalarm. Nu was het hem om deze kat te doen. En speciaal voor John: zo klinkt dus een kattenalarm. De twee aanwezige jongen waren er trouwens duidelijk niet van onder de indruk, maar wellicht telt een gewaarschuwde Torenvalk ook voor twee....

Tot slot: Marius telde vanmorgen drie jongen (en geen vijf, zoals ik eerder schreef). Benieuwd naar het lot van moe en de twee ontbrekende.

Bruine Kiekendief

Ik zag de twee plaatselijke jonge Bruine Kiekendieven opvliegen vanuit de nestlocatie. Een vloog richting Kagerpolder. De andere hoorde ik piepen in de haven.

Toen ik naar binnen voer zag ik hem op de oever staan. Alvast maar even dit bewijsplaatje gemaakt, voordat hij zou wegvliegen en ik helemaal niks zou hebben.

 

Bruine Kiekendief

Maar toen ik mijn bootje rustig verder liet drijven, bleek hij helemaal niet van plan te zijn om weg te vliegen. Sterker nog, hij vond het reuze interessant.

 

Bruine Kiekendief

Hij vloog pas weg toen zijn broertje of zusje weer overvloog en hem riep. Maar toen had ik mijn prentjes gelukkig al geschoten.

 

Bruine Kiekendief

En een paar polders verder had ik wéér mazzel. Toen ik daar had aangelegd en op mijn krukje was gaan zitten om even rustig te eten, kwam plots de polder-pa in beeld die een van zijn twee jongen vliegles aan het geven was. Mijn lunch schoot er nog net niet bij in, maar veel scheelde dat niet. Door mijn haast om die twee te kieken, vlogen mijn boterhammetjes ook door de lucht.... Maar na even blazen, smaakten ze toch nog prima!

Het was me het dagje wél, meneer Dröge.....

Torenvalk (Juv-LS9)

Vanmorgen zag ik tijdens mijn uurtje posten slechts twee Duindorpse Torenvalken, het volwassen mannetje en zoon LS9. Pa zat de meeste tijd in zijn uitkijkstruik en kwam af en toe even roepend omhoog. Zoonlief scharrelde een beetje rond en was zo nu en dan wat aan het bedelroepen. Daar trok pa zich echter niets van aan....

Benieuwd waar de rest uithangt, als er tenminste nog sprake is van 'rest'....

Torenvalken (juv)

Torenvalk

Torenvalk

In tegenstelling tot het droeve nieuws over de Duindorpse Torenvalk, gaat het in De Lier prima-de-luxe.

Bij mijn aankomst zijn er drie in beeld. En terwijl ik die sta te kieken, komt ook nummer vier aanvliegen. Die landt op de dakrand met zo'n stress-blik van: "Ik ben toch niet te laat, hè?" "Nee hoor je staat er op....!"

 

TorenvalkTorenvalk

Torenvalk

En ook in 's-Gravenzande gaat alles wel. Ik zie iets in de kast dat op een platliggend jong lijkt, maar een écht duidelijk beeld heb ik er niet van.

En terwijl ik dat net aan de kasteigenaar sta te vertellen en dan tevens mijn verbazing uitspreek dat het ouderpaar niet in beeld is, terwijl er toch tenminste één het laatste jong in de gaten moet houden, hoor ik wat. Ma komt in beeld. En als ik haar kiek, hoor ik ook een bedelroepend jong. Dat blijkt achter het vrouwtje aan te vliegen, maar wil duidelijk niet wachten totdat ik kijker weer heb verruild voor camera. Dan niet. Maar zijn bedelgeroep zorgt er wél voor, dat het nestjong actief wordt. Dan krijgen we ze toch nog alle twee te zien. 'Alive and kicking!' Top!

Torenvalk (juv-LS7✝︎)

Van de week deed ik via mijn Facebookpagina een oproep voor informatie over de jonge Torenvalk L-LS7. Die was al een tijdje buiten beeld. Vandaag kreeg ik de melding dat die op 12 juli helaas dood is gemeld. Wellicht vogelgriep of misschien toch geslagen door de Slechtvalk die ik op diezelfde dag kiekte terwijl hij door het mannetje Torenvalk achterna werd gezeten. 't Is jammer.