Torenvalk

Torenvalk

De Torenvalken van Jachthaven Jonkman hebben jongen!

Toen de mannen van de jachthaven mij vorige week vertelden dat er gepiep uit de nestkast kwam, geloofde ik hen eigenlijk niet. Ik had namelijk daarvoor twee vrouwtypes op een hek gefotografeerd en daaruit de conclusie getrokken dat er dus al een vliegvlug jong was. Nou niet dus. Kennelijk is er een tweede vrouwtje in het spel, want uit het feit dat er vandaag zowel door het mannetje als door het vrouwtje prooi de kast in werd gebracht moet ik concluderen: "De mannen hebben gelijk!". Er zijn jongen. En om te achterhalen hoeveel, maakten wij een controle-kiekje. Daarop is een kluitje jongen (5?) te zien van een dag of zes oud. We blijven ze volgen!

 

Torenvalk

Bovendien kon ik vandaag de pootring van het vrouwtje herkenbaar fotograferen. Een limekleurige ring met de code JSX. Nu weet ik dat ze op 20 juni vorig jaar als nestjong in Benschop geringd is. Een jong ding dus!

Om even voor 14:00 uur klonk er gekekker uit de nestboom van de Segbroekse Boomvalken op het moment dat er een soortgenoot over cirkelde. Een incident of een hoopvol teken?

Torenvalk

"Wil jij hem hebben? Anders gooi ik hem weg hoor. Ze komen me mijn neus uit!"

 

Torenvalk

"Nee? Dan zou ik hem natuurlijk ook kunnen bewaren, maar waar?"

 

Torenvalk

"Nee hè. Niet nóg een. Vreet die zelf maar op...!"

 

Torenvalk

"Ik ga eerst even uitbuiken als je het niet erg vindt."

 

Torenvalk

"Anders ik wel!"

Onze officiële tijdwaarnemer, de heer Marius van der Flier, stelde hoogst persoonlijk vast dat er om het kwartier een prooi werd ingevlogen.

En dan nog deden onze jonge Torenvalken zo opgewonden, alsof ze in dagen niets te vreten hadden gehad. Hongerlijers! En de prooien? Die bestonden hoofdzakelijk uit muizen, aangevuld met Zandhagedis. En die laatste kwispelde nog toen hij naar binnen gleed. Jachhh!

P.S. We kunnen nu wel stellen dat er een tweede (2e kj?) vrouwtje in het spel is.
  1. Jan heeft voor de broedfase ook al gezien dat er sprake was van een trio.
  2. Frenck filmde het op 8 april 2020.
  3. Ik zag het van de week.
  4. En gisteren stelde Marius hetzelfde vast.
Zie ook:

Marius van der Flier zag vanochtend rond 10:00 uur een staart uitsteken uit het Segbroekse Boomvalkennest. Het vrouwtje zat kennelijk vast te broeden.
Tumult van Eksters bracht hem bij de slaapboom even verderop aan het Dr. Bastingpad, alwaar hij het kadaver van een onthoofde Boomvalk op het pad aantrof. Waarschijnlijk dus het mannetje. Die moet dan kort daarvoor gesneuveld zijn, want Jan was er rond 08:00 uur en toen zaten beide Boomvalken nog in de nestboom.

IJsvogel

Havik

Ik zette vanochtend speciaal voor de IJsvogels en de jonge Haviken koers naar 't Joppe. Het werd een succes!

  1. De eerste soort was ruim vertegenwoordigd. Ze piepten mij van alle kanten tegemoet. Ik heb zeker drie, maar waarschijnlijk vier nesten geteld.
  2. En van de tweede soort zag ik één vliegvlug jong en één van de ouders. Het andere jong liet trouwens wél van zich horen, en hoe!

 

Boomvalk

De echte verrassing was deze Boomvalk. Ik zag hem daar nog niet eerder en uit het feit dat hij er behoorlijk lang bleef zitten, zou je kunnen concluderen dat dat zijn/haar territorium is. Zou leuk zijn!

 

Koekoek

En als toegift kwam ook de Koekoek nog even koekeloeren.

Een mooi dagje. Zo lust ik er nog wel een paar!