Jaarlijks vallen alleen al in Den Haag zo'n 465.000 vogels ten prooi aan loslopende huiskatten. Een probleem dat dus hoog op de agenda zou moeten staan bij de Gemeente en bij de Haagse Vogelbescherming. Edoch: mis evenwel. En té heet hangijzer?

Ik stelde een dossier samen over deze kwestie. Klik hier om dat te lezen.