Ze zijn nog weinig serieus, de Bruine Kiekendieven op de Kaag. Ik trof vandaag vier stellen bij evenzoveel broedterritoria. En alle vier waren ze meer aan het klooien dan aan het nestbouwen c.q. eieren leggen. Dat komt nog wel. Eerst even gewoon genieten van elkaar en van het mooie weer. En gelijk hebben ze.

In tegenstelling tot het vrouwtje Torenvalk (zie aldaar), was vrouwtje Sperwer wél actief. Ze kwam regelmatig met takjes aanvliegen om het nest eindelijk eens af te maken. Pa was in geen velden of wegen te bekennen. Misschien voor het eten aan het zorgen?

Ik kreeg trouwens te horen dat er wellicht sprake is van twéé vrouwtje, een grijs en een (jong?) bruin. Even in de gaten houden dus.

Elfred had mij geattendeerd op wat uilen in Haarlem. Dat bleken - op basis van zijn foto's - Bosuilen te zijn. Die stonden op het menu voor vandaag. Maar waar ik mee thuiskwam waren geen Bosuilen maar Sperwers. Ik ontdekte eerst hun nest in aanbouw en vlak daarop het bijbehorende stel. Het werd een mooie serie. En die Bosuilen? Die komen ook nog wel eens in beeld hoop ik.

Luid alarmerend kwam hij mij al boven de Sassenheimervaart tegemoet vliegen, de Bruine Kiekendief. Hij was duidelijk van slag. Hij vloog mij voor naar zijn poldertje en daar zag ik wat zijn verontrusting veroorzaakte. Er lag een Allcraft-achtig aluminiumbootje 'Slabak II' in zijn rietkaag. Even later ontwaarde ik ook twee mannen die - het riet vertrappend - dwars door zijn territorium struinden. Ze vertrokken gelukkig vrij snel, maar ik baalde bijna nog erger dan de Kiek. Rare mannen.

Ook in de Poelgeestpolder trof ik twee rare mannen. De eerste was Fred! Hij gebaarde en schreeuwde dat als ik iets terug zou steken ik een nieuwe bootsoort zou kunnen scoren: een Zwarte Ibis. En jawel, ik zag hem. Hij kwam redelijk op de kiek. Dan wel niet vanuit de boot - want die had ik inmiddels met hulp van Fred afgemeerd - maar toch. De andere man was Harald. Wat een toeval! Samen met hem zag ik een vogel opvliegen, even landen op een slikje om direct weer op te vliegen om dekking te zoeken in het riet. Mijn eerste reactie was: Bokje. We zullen het helaas nooit zeker weten; voor de bewijsfoto ging het veel te snel.

Flink bijgebept met Fred. Hoofdzakelijk over zijn Slechtvalken op de nabij gelegen zendmast. Werd het toch nog gezellig!

En op de terugweg naar de haven aardig wat Bruine Kiekendieven. Baltsend, stoeiend, vechtend, jagend en een zelfs achternagezeten door een Grauwe Gans. Het moet toch niet gekker worden!

 

Ze beschouwen de zendmast in Oegstgeest als hún domein, de plaatselijke Slechtvalken. Fred had mij op hen geattendeerd. Tijdens mijn observatie-uurtje van vanmiddag waren ze vrijwel constant op en rond de toren in beeld. Ik hoorde een prooioverdracht, zag een pluksessie en maakte mee dat het mannetje uitviel naar twee langsvliegende Buizerds.

Dus Fred, er kan rustig gesproken worden over een territoriaal paartje met broedaspiraties. Voor dat laatste is het nog niet te laat, maar het begint te dringen.

 

De Bruine Kiekendieven op de Kaag waren de hele dag hevig aan het baltsen. Toen ik de plas op kwam, waren drie mannetjes één vrouwtje het hof aan het maken door heel hoog op te schroeven en dan al roepend rare manoeuvres te gaan uithalen. Het vrouwtje werd er niet heet of koud van. Zij draaide op haar gemak haar rondjes en stelde haar keus duidelijk nog even uit. Nog even genieten van al die flauwe kul, denk ik.

Later zag ik boven de Lakerpolder een vrouwtje met een prooi een mannetje versieren. Dat is weer eens andere koek.

En bij de Kogjespolder waren er twee om elkaar heen aan het vliegen of het een lieve lust was. Zij kregen vreemde toeschouwers. Er kwamen namelijk twee Buizerds en een Slechtvalk boven cirkelen. Het leek een herhaling van de scène van afgelopen vrijdag. Toen wist ik alleen niet zeker wat die derde soort was. Nu wél; de Slechtvalk (zie de laatste drie foto's uit de Diashow)!