Boomvalk

datum bijzonderheden bron
24-07-2021
 • Na een tip van een collega vogelaar, ga ik vandaag op onderzoek uit en vind op aanwijzing van de plaatselijk galeriehoudster het mogelijke nest. Ik mail de desbetreffend vogelaar 's avonds dit er over:
  Ik heb vandaag een uurtje gepost op het Aegon-plein en heb er twee keer schreeuwende Boomvalken voorbij zien komen en een keer er een even in een boom zien landen waar een nest in zat. Dat was in de eerste Populier na de snackbar. Het zou mij niet verbazen als dat hun stek is. Even verder, in de Populier vlak na de doorsteek naar de wijk er achter,  zit een kunstnest, maar dat ziet er onbewoond uit.
  Ik ga er vast nog wel eens kijken. Dank voor de tip destijds.
https://waarneming.nl/locations/5215/observations/?after_date=2010-01-01&before_date=2021-12-31&species=74&page=2 
25-07-2021
 • Ik zie de eerste witte bolletjes boven de nestrand uitpiepen. Dus toch! Nog geen zicht op hoeveel; in elk geval twee.
https://kiekjesdief.nl/jml3/mijn-vogellogboek/3511-boomvalken-mariahoeve-hebben-nageslacht 
13-08-2021
 • Ik ontdek dat het er niet twee zijn, maar drie. Ik kiek er twee op het nest en een al in de takken.
 • Er is nog even twijfel of er op een van de foto's niet ook nog een nestdotje te zien is, maar er wordt daarna nooit meer een vierde gezien, dus waarschijnlijk vals alarm.
https://kiekjesdief.nl/jml3/mijn-vogellogboek/3523-drie-of-vier-that-s-the-question 
16-08-2021
 • De bloemist van het Aegonplein treft een van de drie jonge Boomvalken op straat aan.
 • Hij constateert dat het niet opvliegt, stelt het veilig en waarschuwt de Dierenambulance.
 • Die pikt het jong op en beoordeelt of het eenvoudig kan worden teruggeplaatst in het nest.
 • Als dat niet zo blijkt te zijn, levert die het vervolgens af bij de Vogelopvang De Wulp.

https://kiekjesdief.nl/jml3/mijn-vogellogboek/3533-de-raadsels-rond-de-boomvalken-van-mariahoeve

https://dierenambulancedenhaag.nl/jonge-boomvalk-op-het-aegonplein/

16-08-2021/ 23-08-2021
 • Omdat het niet direct kan worden teruggeplaatst, sterkt het bij De Wulp aan en komt daar na een paar dagen - na op rantsoen gezet te zijn - 'zelfstandig tot vlucht'. (Dat rantsoeneren moet voorkomen dat het te zwaar zou worden om goed te kunnen opvliegen. Aldus een medewerkster.)

WhatsApp 23-08-2021

Messenger 01-10-2021 11:48

23-08-2021
 • Na bij De Wulp te zijn geringd, brengt de ringer het terug naar de broedlocatie.
 • Daar vliegt het naar de rustboom om vervolgens - na wat rondjes gedraaid te hebben - tussen de dichte bladeren te verdwijnen.
 • Kennelijk gaat het diezelfde avond nog mis. 'Een buurtbewoner' zou hebben gezien dat 'een jong' in de bovenleiding van de plaatselijke tram-keerlus zou hebben gehangen. (Nader onderzoek naar bron heeft niets opgeleverd.)

WhatsApp 23-08-2021

https://raveleijn.jouwweb.nl/augustus-2021 

24-08-2021
 • Aan het eind van de middag tref ik op en naast de ondergroei van een boom de veren aan van het jong, alsmede een borstveer van een Havik. Kennelijk dus gepredeerd.
 • De ringer reageert op dit drama als volgt:
  Heel treurig dit. Eén troost: de kans dat deze vogel levend in Afrika zou zijn aangekomen lijkt me klein.

https://kiekjesdief.nl/jml3/mijn-vogellogboek/3535-het-boomvalkdrama

16-09-2021 
 • In de groenstrook waarin de resterende Boomvalkfamilie huist, worden drie Populieren gerooid.
 • Later oordeelt de desbetreffende Omgevingsdienst dat dit niet in strijd was met de Wet natuurbescherming.
  • Het was buiten het officiële broedseizoen.
  • Het betrof hier niet de nestboom, maar wat bomen verderop.
  • Na het omzagen bleven er voldoende andere rustplekken over in de directe omgeving.
  • De desbetreffende boom werd dan wel gebruikt om in te rusten, maar is geen 'rustplaats' in de zin der wet. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld bomen waarin elke winter uilen samenkomen (zgn. 'roestplekken').
 https://kiekjesdief.nl/jml3/mijn-vogellogboek/3555-van-die-boomvalk-dingen-ja 
21-09-2021
 • Ene 'Raveleijn' meldt twee jongen en een ouder. Het zagen heeft ze dus niet verjaagd gelukkig.
https://waarneming.nl/observation/226053418

26-09-2021 

 • Ik spot nog een van de vogels op een naburig flatgebouw.
https://kiekjesdief.nl/jml3/mijn-vogellogboek/3563-haagse-boomvalken-nog-niet-allemaal-weg 

05-10-2021

 • 'Raveleijn' meldt op waarneming dat er nog drie ter plaatse zijn.
https://waarneming.nl/observation/227051693

07-10-2021

 • 's Middags om 13:30 uur komt mij er eentje over het station tegemoet vliegen.
 • 'Raveleijn' meldt later een juveniel op waarneming.

https://waarneming.nl/observation/227157219/

 

Zie ook: