Boomvalk-bomen

De Boomvalken uit het stadsdeel Haagse Hout zijn hun vaste rustboom kwijt.

Ondanks dat het volgens art. 3 van de Wet natuurbescherming verboden is om vogels opzettelijk te storen en om rustplaatsen van vogels te vernielen of te beschadigen, is deze - tezamen met twee buurbomen - vanmorgen omgezaagd in het kader van het Populierenvervangingsplan van de Gemeente.

Ik heb nog geprobeerd het rooien uitgesteld te krijgen totdat ze bewezen vertrokken zijn, maar de Omgevingsdienst Haaglanden en Regelink Ecologie & Landschap* gaven niet thuis. De eerste verwees naar De Gemeente; de tweede was ziek thuis (en de telefonische achtervang en zijn vervanger wisten van niets)...... Van die dingen, ja....

P.S.

*) De reactie van Regelink: 

Heb even navraag gedaan bij de gemeente Den Haag, er wordt momenteel inderdaad gesnoeid, echter niet aan de bomen waar de boomvalk heeft gebroed. Ik wist niet dat de gemeente nu al begon met zagen. Ik hoop dit met de gemeente te bespreken, zodat er in het vervolg binnen boomvalkterritoria niet zo vroeg in het najaar wordt gewerkt.

Mijn antwoord:

Het was even iets meer dan “snoeien” en het betrof niet de nestboom, maar hun “rustplaats”. Ook die had m.i. met rust gelaten moeten worden. .......

Zie voor het laatste commentaar op e.e.a. de facebookberichten:

En via deze link de vervolgreactie van datzelfde Regelink.

Zie deze link voor het vervolg.