Thetis & Ginger

Na de eerder door mij beschreven aankoop van de MERCURIUS, neemt Svitzer (die zelf pas net uit de financiële zorgen is) per 1-1-2020 ook Port Towage Amsterdam (PTA) over, inclusief de daarin opererende Iskes-sleepboten*.
E.e.a. is het gevolg van een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de onafhankelijkheid van de PTA ten opzichte van haar oprichters Iskes en Svitzer.

Dat blijkt uit de toezegging die beide bedrijven deden aan de ACM. Zie het ACM-persbericht.

De zeven Iskes-slepers die in PTA-verband varen, zijn trouwens:

Zie ook het Svitzer-persbericht.

*) P.S. Het zijn niet exact deze zeven slepers geworden. Zie het laatste nieuws daarover.