Operatie Boomvalk

Dit jaar was er - voorzover ik weet - maar één Boomvalknest in Den Haag. Dat betrof een kunstnest dat vorig jaar was opgehangen in een Populier aan het Aegonplein in Mariahoeve. Op basis van de diverse waarnemingen, maakte ik van dit nest deze inschattingen:

Schatting

Actie Berekening Bron
20 mei 2022 Eerste Boomvalk-waarneming in broedbiotoop   waarneming.nl
25 mei 2022 Proefzitten op kunstnest   facebook.com
31 mei 2022 Geschatte eerste-ei-leg + 10 dagen = 10 juni 2022  
10 juni 2022 Geschatte start broeden +28 dagen = 8 juli 2022  
11 juni 2022 Vast op het nest   kiekjesdief.nl
8 juli 2022  Geschatte uitkomst eerste ei    
20 juli 2022 Eerste witte kopje boven nestrand ± 12 dagen oud flickr.com
22 juli 2022 Twee witte kopjes boven nestrand   facebook.com
26 juli 2022 Voor het eerst zie ik het derde jong (geen enorm verschil in leeftijd zo te zien!)   kiekjesdief.nl
8 augustus 2022 Eerste jong wordt 'takkeling'  ± 31 dagen oud facebook.com
11 augustus 2022 'De Punker' nog geen takkeling   kiekjesdief.nl
13 augustus 2022 Twee van de drie vliegen   greve.jouwweb.nl
28 augustus 2022 Nr. 3 nog steeds op het nest   greve.jouwweb.nl
ravelijn.jouwweb.nl
29 augustus 2022 Nestcontrole wijst uit: 'De Punker' ziet er gezond uit, zit niet verstrikt, maar wil zijn nest nog steeds niet uit.   kiekjesdief.nl
30 augustus 2022 Geen beweging op het nest. Een van de twee vliegvlugge gekiekt.   kiekjesdief.nl
31 augustus 2022 Twee van de drie gespot. Het nestdotje dus niet!   waarneming.nl
1 september 2022 Geen beweging op het nest. Een van de twee vliegvlugge gekiekt.   kiekjesdief.nl
1 september 2022
  • Dhr. Moen zag vandaag drie Boomvalken vliegen, waarvan er een steeds korte vluchten maakte en regelmatig alleen maar van tak naar tak 'vloog'.
  • En Cobi nam bij een van de jongen 'takkelingen-gedrag' waar. Als een specht hangend in de oksel van een tak e.d. 'De Punker' lijkt het nest dus te hebben verlaten.
  dhr. Moen en Mw. Cobi

(Link naar foto-album nestdotje "De Punker")

En als je je afvraagt: "Hoe zat het ook al weer met die Boomvalken?", klik dan even hier.