Hij plukte iets uit de oever van de Kooipolder, het mannetje Bruine Kiekendief van deze foto, en kwam ermee omhoog. Wat het was, kon ik niet zien. In de lucht zat ook het plaatselijke vrouwtje. Ik ging er dus vanuit een fraaie prooioverdracht te kunnen fotograferen. Mis evenwel. Zij bleek niet zíjn vrouwtje te zijn. Hij was duidelijk bij de buren aan het shoppen geweest en vloog ermee naar zijn eigen vrouw in de Hellegatspolder. Zo snel was mijn boot echter niet. Geen overdracht op de kiek dus. 't Was jammer.