[Foto: het in 2012 eerst uitgevlogen Duindorpse Torenvalkjong.]

De Duindorpse Torenvalken kunnen binnenkort beschikken over een comfortabele behuizing. De Gemeente gaf namelijk al binnen drie dagen groen licht voor het ophangen - voor de duur van het broedseizoen 2013 - van een broedbak op het Norfolkterrein. Die wil ik daar graag hebben ter compensatie van het verloren gegane nest in het geleidelicht en om te voorkomen dat ze gaan broeden op een van de - met prikkeldraad doorregen - oude kraaiennesten op twee aanpalende lichtmasten.

Ook de Fa. N. de Jong - Scheveningen BV (aan de kop van de visafslag) had weinig bedenktijd nodig voor een positief antwoord op de vraag of zij bereid waren de bak te maken. Zij zijn tevens genegen om eventueel mee te helpen bij de plaatsing ervan als mijn idee om de Brandweer daarvoor te strikken niet lukt.

Als het nog komende traject net zo soepel verloopt als tot nu toe, is dit project sneller tot een goed einde gebracht dan ik ooit had durven dromen!