Vergeleken met de Bultrug, stelt het blowtje van de Gestreepte Dolfijn [foto 1] niets voor. Maar leuk is het wel.

Om 10:51 uur belde John mij om mij te attenderen op de ontdekking van dit zéér zeldzame* zeezoogdier. Ik was er klaar voor en zat vijf minuten later in de auto naar Hoek van Holland om hem met eigen ogen te aanschouwen. Een 'lifer'!! En jawel, ik heb hem niet alleen 'gescoord', maar ook nog eens herkenbaar op de kiek. Het kan niet op, deze week! (En erg bang leek hij niet. Hij bleef namelijk bij het verschijnen van twee zogenaamde 'wingfoilers' gewoon door jagen [foto 2].)

*) Ze komen uiterst zelden in de Noordzee, omdat daar het zeewater voor hen veel te koud is. Vandaar voor hier de classificatie: "zéér zeldzaam".

 

P.S.
Zoals ik ook al op Facebook schreef, kreeg ik het idee dat er ook een tweede (andere?) dolfijn zwom.
  1. Toen ik kwam aanlopen zag ik namelijk een dolfijn met een donkere rug en een opvallend gelige flank die een stuk voorbij het loopdek van de Noorderpier zwom. Dat was haaks op de richting van waarin iedereen aan het turen was. Vincent en Rinse gaven als verklaring voor mijn waarneming: "daar zit een Bruinvis". Nou, een Bruinvis was het in mijn optiek écht niet. Misschien een tweede (Gewone) dolfijn?
  2. Even later meende ik er - zoals ik toen ook tegen Vincent zei - twee rugvinnen naast elkaar te zien zwemmen.
  3. En toen John en ik tot slot naar onze auto's terug liepen, kreeg ik er - vlak nadat ik een rugvin dicht tegen de vloedlijn aan had gespot - een in het vizier op een vrijwel onmogelijk ver eind van die eerste waarneming vandaan. Toen deed ik het voor mijzelf af als 'waarschijnlijk Vincent's Bruinvis'.

Maar nadat ik later thuis aan de hand van mijn foto's een beter beeld had gekregen, werd ik er toch redelijk zeker van (60%) dat het die keren écht twee dolfijnen waren. Misschien moeten wij de rugvinfoto's gaan analyseren!

Zie ook: