Jan maakte mij op haar attent, de ZWERVER II. Ze lag vandaag in de 1e Haven. En hoewel het geen échte sleper is, maar een multifunctioneel werkschip, mag ze toch op mijn site. Ze kán namelijk wel slepen en zelfs met een Bollard pull van 65 mt.

Ze is betrokken bij het TenneT project 'net op zee Hollandse Kust (zuid) (HKZ). Voor het in de zeebodem ingraven van de benodigde nieuwe stroomkabel, moet eerst de route vrij gemaakt worden van obstakels. Daarbij is het de taak van de ZWERVER II om door middel van dreggen, oude, in onbruik zijnde kabels op te sporen en te verwijderen. Een knappe klus dus.