Catharina 6

Tijdens het Vuurwerkfestival fungeerde de CATHARINA 6 als achterboot voor het vuurwerkponton. Nu was zij bezig met haar tweede specialiteit, namelijk het ploegen van de bodem van de buitenhaven. Die wordt op dit moment uitgebaggerd; vandaar.