Thuis leek het zo aardig. Een lekker zonnetje en vrijwel geen mistrestanten meer. Helaas, onderweg naar de Wilck bleek dat slechts plaatselijk. Daar was het nog dampig en dus geen foto's van de Slechtvalk, de Goudplevieren, de Kievieten en de Spechten. Wél eentje van een Grote Gele Kwikstaart, want toen was het zonnetje weer goed present. Alleen zat het beestje op het eilandje voor de Amaliahut en dus eigenlijk net iets te ver weg.

Op de terugweg nog even lang het Zuidelijk Havenhoofd. Naast Arno trof ik daar een Middelste Zaagbek, twee Zeekoeten, wat Oeverpiepers en verder rust, absolute rust.

Met Arno nog even naar de Ringmussen tussen de Duindorpse Huismussen wezen kijken. Wij troffen er minstens vier én een vrouwtje Keep in winterkleed. De jonge Slechtvalk bleek niet thuis.

Bovendien besloten wij, in samenspraak met een buurtbewoonster om de Haagse Vogelbescherming te vragen om bij Vestia te pleiten voor mussenkasten in de gerealiseerde en nog te realiseren nieuwbouwplannen 'Zeemeeuw 1 en 2'. Dat om de teloorgang van nestgelegenheid door de sloop van de hofjes op te vangen. Het mailtje is inmiddels uit. Benieuwd wat dat wordt.