In 2017 verscheen het boek van Herman van Amsterdam* getiteld: "Onder het oog van de Slechtvalk", verwijzend naar het beest dat toen al regelmatig op de kerktoren van Sassenheim zat. Vandaag trof ik er daar zelfs twee! Het ging zo:

Hernieuwde aandacht

Het ging er medio februari 2022 op lijken dat het Scheveningse Slechtvalkvrouwtje [A/LO] - dat al sinds 2017 op de Watertoren zit - hernieuwde belangstelling kreeg voor de inmiddels verbouwde nestkast. Daartoe werd ze aangemoedigd door een dit jaar nieuw mannetje [E/KV] dat het vorige mannetje had verdreven. Door die onverwachte gebeurtenis borrelde ook bij mij het enthousiasme voor de soort weer op. Ik maakte een overzicht van alle broedparen in de regio en kwam er toen ook achter dat in Sassemheim een territorium was.

 

Slechtvalken Sassenheim

De St. Pancratiuskerk in Sassenheim in beeld

Ik ging dieper op de Sassemse zaak in, vroeg wat rond, doch werd weinig wijzer. Ik ging op 28 maart zelf maar eens keer kijken en trof slechts één duttende vogel op een van de ladderhaken. Dat zou dus heel goed de overwinteraar kunnen zijn, waarover Willem-Jan Hooijmans mij had gemaild. Einde verhaal, dacht ik. Totdat ik van Hans van Stijn het bericht kreeg dat hij twee vogels rond de toren had gezien en dat er mogelijk zelfs gebroed werd. Dat paste niet bij mijn waarneming en bij de 'feiten' die ik tot dan toe boven water had gekregen. Dus besloot ik vanmorgen weer te gaan posten om te zien of ik wijzer kon worden. En jawel!

 

Slechtvalken Sassenheim

Ik deed rond 11:30 uur een rondje rond de kerk. Niets! Toen besloot ik mijn auto zo te parkeren dat ik de luwe kant van de toren in de gaten kon houden zonder te vernikkelen. Ik gaf mijzelf tot 12:15 uur. En wat dacht je wat? Even nadat de klok twaalf had geslagen, kwam de eerste vogel. Zij landde op het kruis op de torenspits. Niet veel later kwam ook het mannetje aanzeilen en werd er gepaard. Ik was helaas te laat uit de auto om dat te vereeuwigen (foto is van ná de paring), maar bij het vervolg lukte dat wel, inclusief de code van een van de pootringen.

Slechtvalken Sassenheim

Slechtvalken Sassenheim

Slechtvalken Sassenheim

Het mannetje vloog na "de daad" naar een van de hoekuitbouwen en dook daar in. Toen het vrouwtje [E/JB]** wat later daar ook naar toe kwam, peerde het mannetje hem. Het had iets weg van een wisseling van de wacht, maar het vrouwtje bleef maar even op de rand rondhangen om vervolgens ook af te vliegen. En hoewel het mannetje daarna ook nog wel een Kauwtje verjoeg, werd er niet consequent gewaakt en waren ze te lang buiten beeld om een serieuze broedpoging te veronderstellen. Maar ik kan mij vergissen. De tijd zal het leren en wie weet leveren andere observaties nog nieuwe inzichten op. Een aanwonende zou mij in elk geval haar ervaringen gaan doorgeven, dus: wordt ongetwijfeld vervolgd!

*) Herman van Amsterdam was trouwens niet de enige die over de Sassemse vogel schreef. Dat deed ook Hans van Stijn in zijn jaaroverzicht "Sassemse Vogels 2020". Zijn bijdrage is getiteld: "Slechtvalken en de katholieke kerk, een prima combinatie." Klik hier als je dat wilt lezen.

**) [E/JB] is het vrouwtje dat als nestjong op 3 mei 2019 op de Maxima-centrale in Lelystad door Peter is geringd. Vorig jaar zat ze bij Uniper in Leiden.