Vrijdag vonden John en ik geen enkel spoor van jonge Bruine Kiekendieven, terwijl het er wél de tijd voor is. Wat zou er zijn misgegaan, vroegen wij ons af. Nou niets dus, bleek vandaag. Lees maar:

1. Bij nest nummer 1 bespeurde ik geen enkel teken van leven. Die waren kennelijk wat afgedwaald, want daar meende ik al twee weken geleden het eerste vliegvlugge jong gezien te hebben.

2. In de polder van nest 2 was het raak. Man en vrouw en een vliegvlug jong. En om de zaak ingewikkeld te maken, was er ook nog een tweede mannetje in diezelfde polder aan het jagen. De man van nest 1 misschien? Geen idee.

Bruine Kiekendief3. Op de locatie waar ik een nieuw broedgeval vermoedde, omdat ik daar regelmatig een mannetje in dit dode boompje op wacht had zien zitten, was het ook raak. Twee keer kwam pa prooi op het nest brengen en twee keer zag ik een prooi-overdracht in de lucht, waarna het vrouwtje - na de hap hapklaar gemaakt te hebben - deze bij het nest afleverde (foto 1.). Daar zit dus wel degelijk leven in! En als bijzonderheid ontdekte ik dat hij niet jaagt in zijn eigen polder, maar in de polder aan de overkant van de Warckerleede. Kennelijk om een territoriumstrijd met het oude koppel (zie nest 4) te voorkomen. Aardige lui dus, die nieuwe van het derde nest van mijn rondgang.

4. In de buurt van nest 4 (van het daar al jaren broedende koppel) vloog een jong, dus daar ook een succesvol broedgeval. Misschien zitten er wel meer, maar die lieten zich dan in elk geval nog niet zien.

5. In de polder van nest 5 gebeurde helemaal niets, terwijl ik daar vorige week nog een jagend mannetje trof. Misschien even pauze i.v.m. de hitte?

Bruine Kiekendief6. Bij het zesde nest van vandaag was het meeste leven in de brouwerij. Het begon met twee, met elkaar in het veld stoeiende jongelingen, gevolgd door allerhande luchtacrobatiek te zamen met nog een derde volgens mij, zodra pa met het eten arriveerde. Ik zag drie keer een prooi-aanvoer, met dito capriolen. De eerste keer ving moe de prooi nog, maar daarna deden de jongen het zelf. Die gingen trouwens ook onderling met prooien klooien. Daarvan werd dit jonge haasje het haasje (foto 2.). Heel bijzonder allemaal om te zien.

7. t/m 11 Voor de overige vijf nesten had ik mooi geen puf meer. Volgende keer wellicht.

De foto's die ik schoot waren niet de mooiste uit mijn fotoloopbaan, maar geven wel goed weer hoe actief de beesten vandaag waren. Klik en zie:

Het was me het dagje wél. Je had erbij moeten zijn John!