Slechtvalken Scheveningen

Gouden Bal-flat
Toen ik vandaag om 11:00 uur bij de Gouden Bal-flat arriveerde, zat daar het Slechtvalkmannetje om zich heen te kijken. Na tien minuten kwam ook het vrouwtje aanvliegen. Zij gaf aan paringsbereid te zijn, maar hij deed of zijn neus bloedde en verstopte zich  in een hoekje. Hem niet gezien.
Na twintig minuten vloog hij weg en zij er vijf minuten later achteraan.

 

Slechtvalken Scheveningen

Watertoren
Kennelijk richting - bevlagde - Watertoren, want toen ik daar even voor twaalven aankwam, hoorde en zag ik net een ruzie tussen Slechtvalk en Buizerd. Dat liep heel hoog op, zo hoog dat ik de Slechtvalk niet meer kon zien.

 

Slechtvalken Scheveningen

Slechtvalken Scheveningen

Bij mijn rondje rond te toren bleek nummer twee in de dakgoot te zitten. De vliegende kwam na een stief kwartiertje ook weer in beeld, met een fors gevulde krop. Hij/zij kwam kennelijk zijn/haar partner wijzen op lekkere hapjes, want even later vlogen zij beide richting de Gierzwaluwen ter hoogte van de Prinsenberg.

 

Slechtvalken Scheveningen

Terug naar Gouden Bal-flat
's Middags op de terugweg zaten er weer twee op de Gouden Bal-flat en toen ik wegging, deden zij dat ook. Doch wie wie is en waarom waar, blijft onduidelijk.

Loos alarm?
Mijn posten van gisteren als vandaag, zowel bij de Watertoren als bij de Gouden Bal-flat, heeft geen enkel bewijs van een broedgeval opgeleverd. De huismeester van de flat wist mij bovendien te melden dat hij wekelijks op het dak prooiresten ruimt, maar daarbij tot op heden nergens broedactiveiten waarneemt. Kennelijk is de tijd er nog niet rijp voor of kunnen ze geen geschikte broedplaats vinden. We gaan het zien en beleven, maar niet eerder dan volgend jaar vrees ik.