Torenvalk

Torenvalk

De Oosterbeekse Torenvalken zijn nog niet aan broeden toe. Voorlopig houden zij zich bezig met het afbakenen van hun territorium. De kraaien leken het al begrepen te hebben. De overvliegende Havik kreeg het even ingepeperd. Moe kreeg pa daarna - speciaal voor de foto - even op de kast, waarna zij ging zitten aangeven paringsbereid te zijn.
Het zit er dus aan te komen aldaar.