Frater

Frater

  1. De Siberische Taling kon ik vanochtend niet ontdekken tussen alle Smienten bij de golfclub. Ik zat tegen het licht in te pielen en toen ik hen wat te na kwam, ging alles de lucht in om nog verder weg te gaan zitten. Dan niet.
  2. Ook de Appelvinken wilden niet meewerken. Ze waren er wel, maar weer zo afstandelijk en neurotisch dat het fotografisch niet meer werd dan wat bewijsplaatjes. Nou die publiceer ik dan ook mooi niet.
  3. Alleen de Fratertjes. Die wilden bij nader inzien toch wel even op de foto met dit winterzonnetje. Kijk maar.