Drieteenmeeuw (ad winter)

De Drieteenmeeuwen zijn op trek. Ik zag er de laatste dagen aardig wat voorbij trekken. Daarbij vallen mij met name de jonge vogels op door hun zwarte W-tekening op de vleugels.
Vanochtend dreef dit volwassen exemplaar tussen de nieuwe havenhoofden. Een behoorlijk donkere. Waarschijnlijk een 'schoorsteenpiet-meeuw'.