Ik zag ze wel scherp, maar mijn camera niet, de jonge Steppekiekendief (3 foto's) en de Blauwe Kiekendief (1 foto) op Lentevreugd. Kijk maar:

(Het laden kan even duren. Als je 'Flash' echter geblokkeerd of verouderd is, laadt hij helemaal niet. Klik in dat geval op onderstaande Flickr-button):


Created with flickr slideshow.

 

Verder zag c.q. hoorde ik daar vandaag o.a.: Aalscholver, Baardman, Blauwe Reiger, Buizerd, ganzen (spec.), Groene Specht, Grote Zilverreiger, Kauw, Knobbelzwaan, Koolmees, Krakeend, Kramsvogel, Kuifeend, Meerkoet, Merel, Roodborst, Slobeend, Smient, Sperwer, Spreeuw, Torenvalk, Vink, Waterral, Watersnip, Winterkoning en Zwarte Kraai. Kortom: een soortenrijk gebied!