Kuifduiker

Ingrid wilde de Kuifduiker graag met eigen ogen aanschouwen en als het effe kon op de kiek krijgen. Vandaar de excursie van vandaag. Ook Piet sloot zich daar ter plekke bij aan. En het onderwerp? Dat zat er. Vlak onder de botenkraan op de voormalige helling. Met prachtige regendruppels op zijn verenpak.
Kort nadat hij - toen hij achter een Fuut aan zwom - buiten beeld was geraakt, wist de familie Kolber te melden dat hij richting Zwaaikom was gezwommen. Daar troffen wij hem even later inderdaad. Vlak bij de Aalscholversteiger lag hij te dutten, omringd door een stuk of acht Futen. Die vormden zijn lijfwacht, leek wel.
Kijken of hij wil blijven tot een zonnigere dag. Dan kunnen wij hem nóg mooier platen. Hopen maar.....