Op de Eijmerspoel op de Kagerplassen vloog mij een rover tegemoet en passeerde op zo'n tien meter. Voordat ik echter mijn camera uit de kajuit tevoorschijn had getoverd was zij - want het was volgens mij een vrouwtype Bruine Kiekendief - al tegen de zon in vertrokken.

Vlak daarop kwam deze jeugdige roofpiet over. Een jonge Slechtvalk. Daar wist ik nog wél net een bewijsplaatje van te schieten. Hij dook naar een vliegende Aalscholver, doch dat zullen we maar scharen onder 'jeugdige overmoed'.

Verder was het stil op de plas qua vogels. Volgende keer beter.