Het IJseend-mannetje was kennelijk vertrokken, want we troffen vandaag op de Klinkenbergerplas in Oegstgeest alleen het vrouwtje. Ze is in 'overgangskleed', tussen zomer- en winterkleed in. Volgens de ANWB Vogelgids is de rui bij deze soort 'complex'. Jammer wel, want zowel het mannetje als het vrouwtje zijn zowel in hun zomer- als in hun winterkleed beduidend mooier dan nu als 'eclips'. Maar ja, het feit dat ze hier zitten is al bijzonder, want ze horen om deze tijd in hun broedgebied ergens in het Hoge Noorden te vertoeven. Misschien dus toch ontsnapten?