De Dwergmeeuwtjes - waar ik eigenlijk voor kwam - waren kennelijk elders aan het foerageren. Nu kon ik mij concentreren op de vele jonge Drieteen-meeuwen. Door hun fraaie vleugeltekening toevallig wél een van mijn favorieten. Dat trof.