Ik mailde Ingrid vanochtend dat ik naar de Ganzenhoek ging om Piet's Kruisbekken te evenaren. En wat komt er het eerst voor mijn lens? Een Ree! Ook leuk, maar daar kwam ik niet voor. Pa Kruisbek [foto 1.] had dat in de gaten en piepte onmiddellijk dat hij er klaar voor was. Hij bleef maar heel even, want de zandauto's over die rijplaten maakten hem duidelijk teveel kabaal. Maar ik heb hem redelijk! Opdracht volbracht!

Verder wemelde het daar van de vogels. Ik zag bijvoorbeeld - behalve het 'gewone' spul - een Goudvink, een Boomkruiper, een Tjiftjaf, een paar Grote Bonte Spechten, een groepje Staartmezen, wat Glanskoppen, een paar Zwarte Mezen, wat Goudhaantjes en Ronald.

paapje

Die laatste vertelde mij dat hij op Lentevreugd een Paapje [foto 2.] had gespot, te zamen met twee Roodborsttapuiten. Eerst dacht ik: 'lekker belangrijk', maar toen hij mij later uitlegde dat het Paapje al lang in tropisch Afrikahoorde te zitten, was mijn middagdoel bekend: Lentevreugd. Daar trof ik diezelfde Ronald die mij het trio nog wist aan te wijzen ook. De foto's die ik er van wist te maken werden niet meer dan bewijsplaatjes, maar ik doe het ervoor. Met dank aan Ronald.

De Bonte Kraai en de IJsvogel bleven buiten beeld, maar die krijg ik ook nog wel!