Ik zat het vanmiddag in mijn bootje op de Braassem af te niften. Deze - volgens mij - jonge Buizerds hadden het duidelijk ook niet meer. Ze vergaten zelfs om naar het vogeltje te kijken. Beter maar, want zo - 'en profil' - komt hun boodschap nog beter over: warm hè! Je hoort ze bijna hijgen. 

P.S.

Emmy vroeg zich af wat dat 'niften' inhoudt wat ik in mijn bootje zat te doen en zocht het op. Zij kwam er niet goed uit. Het werkwoord is ook niet 'niften', maar 'afniften' en komt volgens mij uit het militair vakjargon. Het betekent zoveel als 'afzien door extreme temperaturen'.