'Paalhoppende Koekoek'. Die foto is dé Foto van de maand mei geworden. Op een tweede plek staat de vervolgfoto: En los! Op de derde plek is deze maand geëindigd de Bijeneter. Niet omdat die technisch zo goed is, maar omdat de vogel zo bijzonder is. Vandaar.