De steenuil is een beschermde inheemse diersoort onder de Flora- en faunawet. In deze soortenstandaard staat ecologische informatie over de steenuil en zijn leefomgeving, regels en hun toepassing, onderzoek en mogelijke maatregelen. De informatie is gespecificeerd naar veel voorkomende activiteiten zoals kappen, rooien of aanleg infrastructuur.