Er werd door pa een vogeltje aangevoerd. Dat is voor het eerst dit broedseizoen dat ik zie dat de Duindorps Torenvalken dat doen. Tot nu toe kwamen er alleen maar muizen in beeld.

Moe was er bijzonder happig op. Ze griste het uit de snavel van het aanvliegende mannetje, nam het mee naar een van haar plukplaatsen, maakte het toegankelijk voor haar jongen en ging het triomfantelijk brengen. "Kijk eens naar het vogeltje!". En ze deden het...