T-Mobile wilde - onder voorbehoud - toestemming verlenen om de nestkast voor de Scheveningse Torenvalken op te hangen aan hun beugel in de ontluchtingspijp in het Scheveningse duin. Ze gaven aan dat het voor hen noodzakelijk is om - indien nodig - bij de antennes te kunnen, ook al wordt er gebroed. Dat laatste is wettelijk - zonder ontheffing van de Minister - echter niet toegestaan.

Daarmee komt deze locatie dus ook te vervallen en ben ik weer terug bij 'af'. Met dank aan T-Mobile, Delfluent en het Hoogheemraadschap Delfland voor het meedenken.