wit = gewenste soort; oranje = gefotografeerd + aanklikbaar; * = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd

= zie ook het desbetreffende Flickr-fotoalbum; = eigen geluidsopname (aanklikbaar);

= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar); = Vogelweetje (aanklikbaar);

 

1 Aalscholver 201 Paapje
2 Alk 202 Paarse Strandloper
3 Amerikaanse Smient  203 Pallas' Boszanger
4 Appelvink 204 Papagaaiduiker
5 Baardman 205 Parelduiker
6 Bairds Strandloper 206 Parkeend
7 Beflijster 207 Parkgans
8 Bergeend 208 Patrijs
9 Bijeneter 209 Peposaka-eend
10 Bladkoning 210 Pestvogel
11 Blauwborst 211 Pimpelmees
12 Blauwe Kiekendief 212 Poelruiter
13 Blauwe Reiger 213 Pontische Meeuw
14 Blauwstaart 214 Porseleinhoen
15 Boerenzwaluw 215 Purperreiger
16 Bokje* 216 Putter
17 Bontbekplevier 217 Pijlstaart
18 Bonte Kraai 218 Raaf
19 Bonte Strandloper 219 Ralreiger
20 Bonte Vliegenvanger 220 Ransuil bedelroep
21 Boomklever 221 Regenwulp
22 Boomkruiper 222 Reuzenstern
23 Boomleeuwerik 223 Rietgors
24 Boompieper 224 Rietzanger
25 Boomvalk 225 Ringmus
26 Bosrietzanger 226 Rode patrijs
27 Bosruiter 227 Rode Wouw
28 Bosuil contactroep 228 Roek
29 Braamsluiper 229 Roerdomp
30 Brandgans 230 Roodborst
31 Brilduiker 231 Roodborsttapuit
32 Bruine Boszanger 232 Roodhalsfuut
33 Bruine Kiekendief 233 Roodhalsgans
34 Buffelkopeend 234 Roodkeelduiker
35 Buidelmees 235 Roodkopklauwier
36 Buizerd 236 Roodmus
37 Caribische Flamingo 237 Roodpootvalk
38 Casarca 238 Ross' Meeuw 
39 Cettiís Zanger
239 Rosse Franjepoot
40 Chileense Flamingo 240 Rosse Grutto
41 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 241 Rosse Stekelstaart
42 Citroenkwikstaart 242 Rosse Waaierstaart
43 Daurische Klauwier 243 Rotgans
44 Dodaars 244 Rouwkwikstaart
45 Draaihals 245 Roze Pelikaan
46 Drieteenmeeuw 246 Roze Spreeuw
47 Drieteenstrandloper 247 Ruigpootbuizerd
48 Duinpieper 248 Ruigpootuil
49 Dwerggans * 249 Scharrelaar
50 Dwerggors 250 Scholekster
51 Dwergmeeuw 251 Siberische Strandloper
52 Dwergstern 252 Siberische Taling
53 Eider 253 Sijs
54 Ekster 254 Slechtvalk
55 Europese Kanarie 255 Slobeend
56 Fazant 256 Smient
57 Fitis 257 Sneeuwgors
58 Flamingo 258 Sneeuwvink
59 Fluiter 259 Snor
60 Frater 260 Sperwer
61 Fuut 261 Sperwergrasmus
62 Gaai 262 Sperweruil
63 Geelgors 263 Spotvogel
64 Geelpootmeeuw 264 Spreeuw
65 Gekraagde Roodstaart 265 Sprinkhaanzanger
66 Gele Kwikstaart 266 Staartmees
67 Geoorde Fuut 267 Stadsduif
68 Gestreepte Strandloper 268 Steenarend
69 Gierzwaluw 269 Steenloper
70 Glanskop 270 Steenuil
71 Goudhaan 271 Steltkluut
72 Goudplevier 272 Steppekiekendief
73 Goudvink 273 Steppeklapekster
74 Grasmus 274 Stormmeeuw
75 Graspieper 275 Strandleeuwerik
76 Grauwe Franjepoot 276 Strandplevier
77 Grauwe Gans 277 Tafeleend
78 Grauwe Gors 278 Taigaboomkruiper
79 Grauwe Kiekendief 279 Tapuit
80 Grauwe Klauwier 280 Temmincks Strandloper
81 Grauwe Pijlstormvogel * 281 Tjiftjaf
82 Grauwe Vliegenvanger 282 Toendrarietgans
83 Griel 283 Topper
84 Grijskopspecht 284 Torenvalk
85 Groene Reiger 285 Tuinfluiter
86 Groene Specht 286 Tureluur
87 Groenling 287 Turkse tortel
88 Groenpootruiter 288 Vaal Stormvogeltje
89 Grote Barmsijs 289 Vale Gier
90 Grote Bonte Specht 290 Vale Pijlstormvogel
91 Grote Burgemeester 291 Veldleeuwerik
92 Grote Canadese Gans 292 Velduil
93 Grote Gele Kwikstaart 293 Vink
94 Grote Jager 294 Visarend
95 Grote Karekiet 295 Visdief
96 Grote Kruisbek 296 Vorkstaartmeeuw *
97 Grote Lijster 297 Vuurgoudhaan
98 Grote Mantelmeeuw 298 Waterhoen
99 Grote Pieper 299 Waterpieper     >> mijn 300-ste <<
100 Grote Stern 300 Waterral
101 Grote Trap 301 Waterrietzanger
102 Grote Zaagbek 302 Watersnip
103 Grote Zee-eend 303 Waterspreeuw
104 Grote Zilverreiger 304 Wespendief
105 Grutto 305 Wielewaal
106 Halsbandparkiet 306 Wilde Eend
107 Havik 307 Wilde Zwaan
108 Heggenmus 308 Winterkoning
109 Heilige Ibis 309 Wintertaling
110 Holenduif 310 Witbuikrotgans
111 Hop 311 Witgat
112 Houtduif 312 Witkruintapuit
113 Houtsnip 313 Witoogeend
114 Huiskraai 314 Witte Kwikstaart
115 Huismus 315 Witvleugelstern
116 Huiszwaluw 316 Woestijntapuit
117 Humes Bladkoning contactroep 317 Woudaap
118 Iberische Tjiftjaf 318 Wulp
119 Indische Gans 319 IJsduiker
120 Jan-van-Gent 320 IJseend
121 Kanoet 321 IJsgors
122 Kauw 322 IJsvogel
123 Keep 323 Zanglijster
124 Kemphaan 324 Zeearend
125 Kerkuil 325 Zeekoet
126 Kievit 326 Zilvermeeuw
127 Klapekster 327 Zilverplevier
128 Klein Waterhoen 328 Zomertaling
129 Kleine Alk 329 Zomertortel *
130 Kleine Barmsijs 330 Zwarte Ibis
131 Kleine Bonte Specht  331 Zwarte Kraai
132 Kleine Burgemeester 332 Zwarte Ooievaar
133 Kleine Geelpootruiter 333 Zwarte Roodstaart
134 Kleine Jager 334 Zwarte Ruiter
135 Kleine Karekiet 335 Zwarte Specht
136 Kleine Klapekster 336 Zwarte Stern
137 Kleine Mantelmeeuw 337 Zwarte Wouw
138 Kleine Plevier 338 Zwarte Zee-eend
139 Kleine Rietgans 339 Zwarte Zeekoet
140 Kleine Torenvalk 340 Zwarte Zwaan
141 Kleine Trap 341  Zwartkop
142 Kleine Vliegenvanger 342 Zwartkopmeeuw 
143 Kleine Zilverreiger    
144 Kleine Zwaan   Witkopgors
145 Kleinst Waterhoen    
146 Kleinste Jager    
147 Kluut    
148 Kneu    
149 Knobbelzwaan    
150 Koekoek bedelroep    
151 Koereiger    
152 Kokardezaagbek    
153 Kokmeeuw    
154 Kolgans    
155 Koningseider    
156 Koolmees    
157 Koperwiek    
158 Korhoen    
159 Kraanvogel    
160 Krakeend    
161 Kramsvogel    
162 Krekelzanger    
163 Krombekstrandloper    
164 Krooneend    
165 Kruisbek    
166 Kuifaalscholver    
167 Kuifduiker    
168 Kuifeend    
169 Kuifkoekoek *    
170 Kuifleeuwerik    
171 Kuifmees    
172 Kwak    
173 Kwartel    
174 Kwartelkoning    
175 Lachstern    
176 Lepelaar    
177 Mandarijneend    
178 Matkop    
179 Meerkoet    
180 Merel    
181 Middelste Bonte Specht    
182 Middelste Jager    
183 Middelste Zaagbek    
184 Morinelplevier    
185 Muskuseend    
186 Nachtegaal    
187 Nachtzwaluw    
188 Nonnetje    
189 Noordse Pijlstormvogel    
190 Noordse Stern    
191 Noordse Stormvogel    
192 Notenkraker    
193 Nijlgans    
194 Oehoe    
195 Oeverloper    
196 Oeverpieper    
197 Oeverzwaluw    
198 Ooievaar    
199 Oosterse Tortel    
200 Ortolaan    

totaal 303 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)