wit = gewenste soort; oranje = gefotografeerd + aanklikbaar; * = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd

= zie ook het desbetreffende Flickr-fotoalbum; = eigen geluidsopname (aanklikbaar);

= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar); = Vogelweetje (aanklikbaar);

 

1 Aalscholver 201 Paapje
2 Aasgier 202 Paarse Strandloper
3 Alk 203 Pallas' Boszanger
4 Appelvink 204 Papagaaiduiker
5 Baardman 205 Parelduiker
6 Bairds Strandloper 206 Parkeend
7 Beflijster 207 Parkgans
8 Bergeend 208 Patrijs
9 Bijeneter 209 Peposaka-eend
10 Bladkoning 210 Pestvogel
11 Blauwborst 211 Pimpelmees
12 Blauwe Kiekendief 212 Poelruiter
13 Blauwe Reiger 213 Pontische Meeuw
14 Blauwstaart 214 Porseleinhoen
15 Boerenzwaluw 215 Purperreiger
16 Bokje* 216 Putter
17 Bontbekplevier 217 Pijlstaart
18 Bonte Kraai 218 Raaf
19 Bonte Strandloper 219 Ralreiger
20 Bonte Vliegenvanger 220 Ransuil bedelroep
21 Boomklever 221 Regenwulp
22 Boomkruiper 222 Reuzenstern
23 Boomleeuwerik 223 Rietgors
24 Boompieper 224 Rietzanger
25 Boomvalk 225 Ringmus
26 Bosrietzanger 226 Rode patrijs
27 Bosruiter 227 Rode Wouw
28 Bosuil contactroep 228 Roek
29 Braamsluiper 229 Roerdomp
30 Brandgans 230 Roodborst
31 Brilduiker 231 Roodborsttapuit
32 Bruine Boszanger 232 Roodhalsfuut
33 Bruine Kiekendief 233 Roodhalsgans
34 Buffelkopeend 234 Roodkeelduiker
35 Buidelmees 235 Roodkopklauwier
36 Buizerd 236 Roodmus
37 Caribische Flamingo 237 Roodpootvalk
38 Casarca 238 Rosse Franjepoot
39 Cettiís Zanger
239 Rosse Grutto
40 Chileense Flamingo 240 Rosse Stekelstaart
41 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 241 Rosse Waaierstaart
42 Citroenkwikstaart 242 Rotgans
43 Daurische Klauwier 243 Rouwkwikstaart
44 Dodaars 244 Roze Pelikaan
45 Draaihals 245 Roze Spreeuw
46 Drieteenmeeuw 246 Ruigpootbuizerd
47 Drieteenstrandloper 247 Ruigpootuil
48 Duinpieper 248 Scharrelaar
49 Dwerggans * 249 Scholekster
50 Dwerggors 250 Siberische Strandloper
51 Dwergmeeuw 251 Siberische Taling
52 Dwergstern 252 Sijs
53 Eider 253 Slechtvalk
54 Ekster 254 Slobeend
55 Europese Kanarie 255 Smient
56 Fazant 256 Sneeuwgors
57 Fitis 257 Sneeuwvink
58 Flamingo 258 Snor
59 Fluiter 259 Sperwer
60 Frater 260 Sperwergrasmus
61 Fuut 261 Sperweruil
62 Gaai 262 Spotvogel
63 Geelgors 263 Spreeuw
64 Geelpootmeeuw 264 Sprinkhaanzanger
65 Gekraagde Roodstaart 265 Staartmees
66 Gele Kwikstaart 266 Stadsduif
67 Geoorde Fuut 267 Steenarend
68 Gestreepte Strandloper 268 Steenloper
69 Gierzwaluw 269 Steenuil
70 Glanskop 270 Steltkluut
71 Goudhaan 271 Steppekiekendief
72 Goudplevier 272 Steppeklapekster
73 Goudvink 273 Stormmeeuw
74 Grasmus 274 Strandleeuwerik
75 Graspieper 275 Strandplevier
76 Grauwe Franjepoot 276 Tafeleend
77 Grauwe Gans 277 Taigaboomkruiper
78 Grauwe Gors 278 Tapuit
79 Grauwe Kiekendief 279 Temmincks Strandloper
80 Grauwe Klauwier 280 Tjiftjaf
81 Grauwe Pijlstormvogel * 281 Toendrarietgans
82 Grauwe Vliegenvanger 282 Topper
83 Griel 283 Torenvalk
84 Grijskopspecht 284 Tuinfluiter
85 Groene Reiger 285 Tureluur
86 Groene Specht 286 Turkse tortel
87 Groenling 287 Vaal Stormvogeltje
88 Groenpootruiter 288 Vale Gier
89 Grote Barmsijs 289 Vale Pijlstormvogel
90 Grote Bonte Specht 290 Veldleeuwerik
91 Grote Burgemeester 291 Velduil
92 Grote Canadese Gans 292 Vink
93 Grote Gele Kwikstaart 293 Visarend
94 Grote Jager 294 Visdief
95 Grote Karekiet 295 Vorkstaartmeeuw *
96 Grote Kruisbek 296 Vuurgoudhaan
97 Grote Lijster 297 Waterhoen
98 Grote Mantelmeeuw 298 Waterpieper
99 Grote Pieper 299 Waterral
100 Grote Stern 300 Waterrietzanger
101 Grote Trap 301 Watersnip
102 Grote Zaagbek 302 Waterspreeuw
103 Grote Zee-eend 303 Wespendief
104 Grote Zilverreiger 304 Wielewaal
105 Grutto 305 Wilde Eend
106 Halsbandparkiet 306 Wilde Zwaan
107 Havik 307 Winterkoning
108 Heggenmus 308 Wintertaling
109 Heilige Ibis 309 Witbuikrotgans
110 Holenduif 310 Witgat
111 Hop 311 Witkruintapuit
112 Houtduif 312 Witoogeend
113 Houtsnip 313 Witte Kwikstaart
114 Huiskraai 314 Witvleugelstern
115 Huismus 315 Woestijntapuit
116 Huiszwaluw 316 Woudaap
117 Humes Bladkoning contactroep 317 Wulp
118 Iberische Tjiftjaf 318 IJsduiker
119 Indische Gans 319 IJseend
120 Jan-van-Gent 320 IJsgors
121 Kanoet 321 IJsvogel
122 Kauw 322 Zanglijster
123 Keep 323 Zeearend
124 Kemphaan 324 Zeekoet
125 Kerkuil 325 Zilvermeeuw
126 Kievit 326 Zilverplevier
127 Klapekster 327 Zomertaling
128 Klein Waterhoen 328 Zomertortel *
129 Kleine Alk 329 Zwarte Ibis
130 Kleine Barmsijs 330 Zwarte Kraai
131 Kleine Bonte Specht * 331 Zwarte Ooievaar
132 Kleine Burgemeester 332 Zwarte Roodstaart
133 Kleine Geelpootruiter 333 Zwarte Ruiter
134 Kleine Jager 334 Zwarte Specht
135 Kleine Karekiet 335 Zwarte Stern
136 Kleine Klapekster 336 Zwarte Wouw
137 Kleine Mantelmeeuw 337 Zwarte Zee-eend
138 Kleine Plevier 338 Zwarte Zwaan
139 Kleine Rietgans 339 Zwartkop
140 Kleine Torenvalk 340 Zwartkopmeeuw
141 Kleine Trap    
142 Kleine Vliegenvanger    
143 Kleine Zilverreiger    
144 Kleine Zwaan    
145 Kleinst Waterhoen    
146 Kleinste Jager    
147 Kluut    
148 Kneu    
149 Knobbelzwaan    
150 Koekoek bedelroep    
151 Koereiger    
152 Kokardezaagbek    
153 Kokmeeuw    
154 Kolgans    
155 Koningseider    
156 Koolmees    
157 Koperwiek    
158 Korhoen    
159 Kraanvogel    
160 Krakeend    
161 Kramsvogel    
162 Krekelzanger    
163 Krombekstrandloper    
164 Krooneend    
165 Kruisbek    
166 Kuifaalscholver    
167 Kuifduiker    
168 Kuifeend    
169 Kuifkoekoek *    
170 Kuifleeuwerik    
171 Kuifmees    
172 Kwak    
173 Kwartel    
174 Kwartelkoning    
175 Lachstern    
176 Lepelaar    
177 Mandarijneend    
178 Matkop    
179 Meerkoet    
180 Merel    
181 Middelste Bonte Specht    
182 Middelste Jager    
183 Middelste Zaagbek    
184 Morinelplevier    
185 Muskuseend    
186 Nachtegaal    
187 Nachtzwaluw    
188 Nonnetje    
189 Noordse Pijlstormvogel    
190 Noordse Stern    
191 Noordse Stormvogel    
192 Notenkraker    
193 Nijlgans    
194 Oehoe    
195 Oeverloper    
196 Oeverpieper    
197 Oeverzwaluw    
198 Ooievaar    
199 Oosterse Tortel    
200 Ortolaan    

totaal 298 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)