Bontbekplevier

Anderen zijn blij met een dooie mus, ik met een paartje Bontbekplevier. Een inmiddels op de rode lijst voorkomende soort, dus hét hoogtepunt van mijn bezoek aan de Zandmotor vandaag. Marius had mij een tijdje terug laten weten dat ze er niet alleen zaten, maar er ook gebroed hebben. De pullen die hij had gezien, drukten zich echter kennelijk voor mij, want ik kreeg ze niet in het vizier. Volgende keer beter...hoop ik.

Verder zag ik daar in alfabetische volgorde het gebruikelijke spul, zijnde: Aalscholver, Fuut, Grote Mantelmeeuw, Grote Stern, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Visdief, Zilvermeeuw en Zwarte Kraai. En de Slechtvalk? Die zat op zijn platformpje in de Argusmast te kijken in welk van deze soorten hij vandaag eens trek zou hebben. Dat wordt dus uitkijken geblazen voor de Bontbekjes.

 

Boomvalken Leiden

Het zat er heel dik aan te komen, het moment dat de jonge Boomvalken in Leiden het nest zouden verlaten. De adrenaline kwam hen de oren uit.

 

Boomvalken Leiden

En ja hoor, onder de bewonderende blikken van haar/zijn nestgenoot, waagde er eentje de sprong. En ik was erbij!

 

Boomvalken Leiden

Met een vreselijk serieuze blik werd de volgende stap bedacht.

 

Boomvalken Leiden

"Oei, da's diep!"

 

Boomvalken Leiden

En eenmaal terug op het nest, kwam moe het vieren met gebak! "Dat heb je toch mooi aan mij te danken!", lijkt de held de kleine in te peperen.

 

Boomvalken Leiden

"Nou nog een kusje dan en dan even een dutje doen, ja!"

 

Boomvalken Leiden

"Ja moe!" En zij leefden (hopelijk) nog lang en gelukkig!

 

 

Ik vond het filmpje van de Boomvalkjongen op het Leidse kunstnest van gisteren maar matig. Op verzoek dan toch maar gepubliceerd. Kijk maar:

 

Boomvalk (juv)

Segbroeks jong

Bij de Segbroekse Boomvalken was het wat tam. Ik had ze tot 11:30 uur gegeven om in actie te komen, maar helaas. Toen maar door naar Leiden.

 

Boomvalk (juv)

Leidse ouder

Boomvalk (juv)

Leidse ouder

Toen daar na een lange stilte dan eindelijk eten werd gebracht, brak het spektakel los. Zeker nadat Gert Jan ook nog eens begon over het groeistadium van hun vleugels.

 

Boomvalk (juv)

Leids jong

Boomvalk (juv)

Beide Leidse jongen

Boomvalk (juv)

Beide Leidse jongen

Het filmpje dat ik van al dat geflapper schoot ligt inmiddels in de prullenbak. Niet scherp. Raar, want het waren dezelfde instellingen als bovenstaande foto's, maar ja....

 

Boomvalk (juv)

Segbroeks jong

Boomvalk (juv)

Beide Segbroekse jongen

Er stond een jonge Boomvalk buiten het nest voor 'takkeling' te studeren. Maar toen lag mijn camera nog in mijn auto. Hij dook er in de tussentijd vlug weer in en ik drukte af. Nummer twee bleek even later ook thuis. Toen die wakker werd, verdrong hij nummer een, om ook mooi op de foto te kunnen. Nou vooruit dan maar. Volgende keer graag die ene tak buiten beeld, wat meer licht en wat meer actie, ja? Graag!

 

Boomvalk (juv)

Stelde zijn vleugels de vorige keer nog niets voor, vandaag liet dit Leidse Boomvalkjong zien dat ze al aardig volgroeid beginnen te raken. Het schiet op.