Vrijdag vonden John en ik geen enkel spoor van jonge Bruine Kiekendieven, terwijl het er wél de tijd voor is. Wat zou er zijn misgegaan, vroegen wij ons af. Nou niets dus, bleek vandaag. Lees maar:

1. Bij nest nummer 1 bespeurde ik geen enkel teken van leven. Die waren kennelijk wat afgedwaald, want daar meende ik al twee weken geleden het eerste vliegvlugge jong gezien te hebben.

2. In de polder van nest 2 was het raak. Man en vrouw en een vliegvlug jong. En om de zaak ingewikkeld te maken, was er ook nog een tweede mannetje in diezelfde polder aan het jagen. De man van nest 1 misschien? Geen idee.

Bruine Kiekendief3. Op de locatie waar ik een nieuw broedgeval vermoedde, omdat ik daar regelmatig een mannetje in dit dode boompje op wacht had zien zitten, was het ook raak. Twee keer kwam pa prooi op het nest brengen en twee keer zag ik een prooi-overdracht in de lucht, waarna het vrouwtje - na de hap hapklaar gemaakt te hebben - deze bij het nest afleverde (foto 1.). Daar zit dus wel degelijk leven in! En als bijzonderheid ontdekte ik dat hij niet jaagt in zijn eigen polder, maar in de polder aan de overkant van de Warckerleede. Kennelijk om een territoriumstrijd met het oude koppel (zie nest 4) te voorkomen. Aardige lui dus, die nieuwe van het derde nest van mijn rondgang.

4. In de buurt van nest 4 (van het daar al jaren broedende koppel) vloog een jong, dus daar ook een succesvol broedgeval. Misschien zitten er wel meer, maar die lieten zich dan in elk geval nog niet zien.

5. In de polder van nest 5 gebeurde helemaal niets, terwijl ik daar vorige week nog een jagend mannetje trof. Misschien even pauze i.v.m. de hitte?

Bruine Kiekendief6. Bij het zesde nest van vandaag was het meeste leven in de brouwerij. Het begon met twee, met elkaar in het veld stoeiende jongelingen, gevolgd door allerhande luchtacrobatiek te zamen met nog een derde volgens mij, zodra pa met het eten arriveerde. Ik zag drie keer een prooi-aanvoer, met dito capriolen. De eerste keer ving moe de prooi nog, maar daarna deden de jongen het zelf. Die gingen trouwens ook onderling met prooien klooien. Daarvan werd dit jonge haasje het haasje (foto 2.). Heel bijzonder allemaal om te zien.

7. t/m 12 Voor de overige vijf nesten had ik mooi geen puf meer. Volgende keer wellicht.

De foto's die ik schoot waren niet de mooiste uit mijn fotoloopbaan, maar geven wel goed weer hoe actief de beesten vandaag waren. Klik en zie:

Het was me het dagje wél. Je had erbij moeten zijn John!

Boomvalk (juv)

Ik zag er twee in het nest van de Boomvalken in de Bomenbuurt. Erg verscholen, maar toch..... En afgaand op het zwarte masker, is de oudste ca. twee weken oud.
Benieuwd of we er binnenkort nog meer weten te spotten. Wordt vervolgd.

Boomvalk

Er wordt gevoerd door het Boomvalkvrouwtje van het nest in de Bomenbuurt. Marius heeft het zelf gezien. Eerst zag hij een prooi-overdracht, toen een prooibewerking en vervolgens de beweging van stukjes prooi afscheuren en voeren. Hij belde mij direct, maar ik kwam te laat. Wél trof ik nog een van de ouders roepend om meer. Waarschijnlijk dus wederom het vrouwtje. Toch iets ervan meegekregen. Bedankt voor de melding Marius!

Boomvalk

Boomvalk

Ik hoorde dat er iets ging gebeuren bij de Boomvalken in de Bomenbuurt en zag even later nog net het mannetje via de achterdeur vertrekken. Te laat, dacht ik. Maar nee, het vrouwtje kwam in beeld vliegen, mét de zojuist aangereikte prooi. Ze liep er wat mee te 'vogelen' en liet het uiteindelijk uit haar klauwen vallen. Shit, zie je haar denken. Na nog wat heen en weer geloop en gemopper, was ze plots buiten beeld. Waarschijnlijk gewoon weer aan haar werk; broeden. En of ze al jongen heeft? Geen flauw idee!

Torenvalk (juv)

Torenvalk (juv)

Alle vier de jonge Torenvalken op de Jachthaven Jonkman hebben het nest inmiddels verlaten. Ze scharrelen wat rond in de omliggende bomen. Eén vliegt er al een stukje verder, de rest is echt nog 'takkeling'. Leuk resultaat weer voor 'de mannen'.

Grote Burgemeester (2e KJ)

De Grote Burgemeester uit de Scheveningse Haven trekt zich weinig aan van alle bedrijvigheid rond de Volvo Ocean Race. Zolang hij zijn natje en droogje maar op tijd krijgt. Ik trof hem aan het einde van de ochtend in de 1e Haven.

Toen ik even later in de buurt fietste van het vermoedelijke Boomvalkennest in de Bomen- en Bloemenbuurt, hoorde ik ze al aardig te keer gaan. Bij aankomst vloog er net een weg. Kennelijk nèt een voedseloverdracht gemist. Geen bewijsplaatje dus, maar - ook na de waarneming van de staart op het nest van gisteren - kunnen we er rustig vanuit gaan dat er vast wordt gebroed.
Landelijk gezien was het gemiddelde legbegin vorig jaar op 9 juni. Als we van die datum uitgaan, zijn er dus wél al eieren, doch nog geen jongen. We houden ze in de gaten!