Tijdens het Bultrug-spotten, kwam deze jonge Noordse Stern zijn kunsten vertonen. Het werd niet meer dan dit bewijsplaatje, maar mijn eerste van deze soort (#307), dus mag hij blijven.

Qua vreemde vogels zagen we verder nog: twee Alken, Drieteenmeeuwen, een Grote Jager, Jan-van-Genten, Roodkeelduikers en Zwarte Zee-eenden.

En de Bultrug? Die bleef op gepaste afstand (ca. 4 km uit de kust).