De gierzwaluw is een beschermde inheemse diersoort onder de Flora- en faunawet. In deze soortenstandaard staat ecologische informatie over de gierzwaluw en zijn leefomgeving, regels en hun toepassing, onderzoek en mogelijke maatregelen. De informatie is gespecificeerd naar veel voorkomende activiteiten zoals slopen, renoveren of isoleren. (Ministerie van EL&I, dec. 2011.)