Het halfafzinkbare zwareladingponton FJORD is vorig jaar uit de mottenballen gehaald om een vijftal windmolenonderstellen uit Spanje naar Rotterdam te vervoeren. Zij kreeg ter ere van die reactivering haar eigen dossier. Lees dat via deze link.