foto: Port of Antwerp

De IMO 9842932 staat sinds 4 september 2020 op naam van het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht, handelend onder de naam Port of Antwerp. Ze vaart daar rond met de welluidende naam "50". Ik paste haar Sleepbootdossier daarop aan. Klik hier maar als je het wilt lezen!