ALP Keeper

En nou is de smog wat weggewaaid, peert de ALP KEEPER hem naar Olen in Noorwegen. Zonder om te kijken. Geen wereldprent dus. Jammer dan!