Tijdens het vernieuwen van haar Bollard Pull-certificaat op 3 maart j.l. in Flekkefjord (N), bleek de ALP STRIKER sterker dan gedacht. Ze bracht nu 312,4 mt op de schaal. Voorheen was dat 309,6 mt. Aldus het persbercht van ALP en de site van haar ontwerper Ulstein.

Ik paste haar dossier er op aan.