Kaouenn

P5

Drie "blows" zag ik vandaag in Hoek van Holland!

  1. De eerste bleek afkomstig van de ver op zee proefvarende sleepboot KAOUENN.
  2. De tweede was van het politie-patrouillevaartuig P5 en
  3. de derde was om 13:30 uur. Een waterkolom op de horizon ter hoogte van de Zandmotor. Die zou volgens mij best eens van JoJo afkomstig geweest kunnen zijn. Ik zou namelijk niet weten wat het anders was. Maar omdat ik kennelijk de enige ben die hem heeft gezien - terwijl het zicht méér dan perfect was - houd ik drie slagen om de arm......
    Mijn zoektocht later bij Slag Beukel leverde één rare kolking op, maar geen overtuigend bewijs. Pech? De tijd zal het leren!