Dat het geen wereldprenten zouden worden, daarvan was ik mij terdege bewust toen ik vanmiddag nog op zoek ging naar de Visarend in 's-Gravenzande. Het was somber, vochtig weer, maar toch. 'Niet geschoten is altijd mis', was de lijfspreuk van mijn vader en daar deed ik het maar mee. Ik kwam, zag en schoot. Zie hier het resultaat. Met wat lichter weer zeker nog eens terug (maar dat zeg ik bijna bij elke stek).

 

De familie Zwarte Roodstaart uit De Vloek heeft kennelijk besloten om van de winter gewoon weer hier te blijven. Toen ik er vanmorgen langsreed, zag ik pa en twee vrouwtypes. Die laatste twee kwamen op de foto. Pa peerde hem.

Bij De Pijp zag ik wederom de IJsvogel voorbij flitsen. Hij draaide de zwaaikom in, richting Buitenhaven. Waarschijnlijk even vissen op het Havenhoofd. Ook hij wilde niet op de foto.

Rond de ontluchtingspijp in het duin aan de Houtrustweg ontmoette ik tot slot pa en ma Torenvalk. Die hebben zich dus duidelijk niet uit het veld laten slaan door de verdwijning van alle zendmasten. Kennelijk nog uitkijkposten genoeg.

Ze wilden per sé samen op één foto, maar die werd zo slecht door het sombere weer, dat ik hem maar niet plaats. Ook de twee losse prentjes zijn niet best, maar bewijzen wél dat ik ze heb gezien. Vandaar dus.

Binnenkort toch maar weer voorbereidingen treffen om hun oude - webcamloze - nestkast in de vertrouwde paal te krijgen. Wachten op antwoord van het Zuiderstrandtheater heeft geen nut. De verantwoordelijk manager heeft mij namelijk van de week laten weten tot half januari niet aanspreekbaar te zijn. En dan moet die kast er toch wel al zo'n beetje hangen. Dat wordt volgend broedseizoen dus gewoon weer - met kijker, camera en krukje - 'posten'.

Na iets meer dan een uurtje blauwbekken op het Noordelijk Havenhoofd nokte ik het vanmorgen af. Tim hield het langer vol en noteerde netjes wat hij - en ik soms ook - zag. De enige twee waar ik een bewijsplaatje van wist te maken waren de man Middelste Zaagbek en de geringde Slechtvalk (ook een man denk ik). Afgaand op de alarmroep had die laatste het kennelijk gemunt op een Steenlopertje, maar dat ontkwam (dit keer).

De kiekjes kwamen niet verder dan Twitter. Kijk maar: 

 

Wij (Ingrid en ik) waren even na tienen nog niet halverwege het oude Noordelijk Havenhoofd of waren getuigen van een bijna aanvlieging tussen een vlucht Kleine Rietganzen en een sportvliegtuigje. De ganzen maakten een hoek van vijfenveertig graden en vlogen het land in; het sportvliegtuigje maakte rechtsomkeert en ging retour Hoek van Holland.

Fennie zag het elders kennelijk ook zo, want zij maakte er deze registratie op waarneming van.

't Zal je toch gebeuren dat het écht fout gaat. Moet er niet aan denken!

Het begon met een grote bek. Een Grote Zaagbek wel te verstaan. Een jong nog, maar toch. Hij zwom vlak naast het Noordelijk Havenhoofd tegen het strandje voor het Semafoor. Hij zou waarschijnlijk wel wat langer zijn blijven foerageren, ware het niet dat de meeuwen het ineens op hun heupen kregen en massaal de lucht in gingen. Hij toen - na enige aarzeling - toch ook maar en vloog de voorhaven in. Doei 'wereld-prent'. Nou die houd ik dan maar tegoed.

Op mijn daaropvolgende rondje rond de haven kon ik hem niet meer vinden.

 

Op het Zuidelijk Havenhoofd trof ik deze rare mini-dwarrelaar. Het beestje deed mij terugdenken aan een fotoshoot die ik een paar jaar geleden had te zamen met Nol en Monique. Toen vlogen de Goudhaantjes tussen onze benen door! Dit familielid - de Vuurgoudhaan - was iets afstandelijker, maar hij kwam er desondanks meer dan redelijk op, al zeg ik het zelf.

 

Onder deze link de complete diapresentatie van dit ochtendje buitenspelen. Lekker bezig!