De Wielewalen in de Broekpolder in Vlaardingen lieten zich horen én zien, maar niet fotograferen. Ik zag ze regelmatig voorbij schieten, maar daar heb je als vogelfotograaf weinig aan. Ik heb wél het geluid opgenomen. Als je het kent, herken je het.

In de Rietputten was het van hetzelfde laken een pak. Ik zag vliegen: wat Baardmannetjes, twee Koekoeken, een Roerdomp, een Buizerd en allerhande rietvogeltjes. En wat kwam er van op de foto? Alleen een vrouwtje Rietgors. Povertjes dus.

En dat was Vlaardingen; goedemiddag.

De Roodmus is weer terug in Katwijk. Vanmorgen verscheen hij op waarneming.nl. De foto's die René bij zijn melding had geplaatst, brachten mij ertoe om - op weg naar mijn boot - even een tussenstop te maken. En met succes. En hij kwam er op, aanvankelijk op aanwijzing trouwens van Peter. De eerste serie schoot ik met mijn handset. Dat werden nog geen topprenten (foto boven). Daarom ging ik terug naar mijn auto om mijn kanon in stelling te brengen. Ik was net weer klaar voor actie, toen hij netjes voor mij kwam poseren. En hoe. Kijk maar:

(Klik op de foto voor een vergroting!)

En daarna op de Kaag kon ik constateren dat de Torenvalken in de kast op de Jachthaven het prima maken. Moe zit op eieren met pa op gehoorafstand op wacht. Gaat goed! (Link naar broedagenda.)

Hij plukte iets uit de oever van de Kooipolder, het mannetje Bruine Kiekendief van deze foto, en kwam ermee omhoog. Wat het was, kon ik niet zien. In de lucht zat ook het plaatselijke vrouwtje. Ik ging er dus vanuit een fraaie prooioverdracht te kunnen fotograferen. Mis evenwel. Zij bleek niet zíjn vrouwtje te zijn. Hij was duidelijk bij de buren aan het shoppen geweest en vloog ermee naar zijn eigen vrouw in de Hellegatspolder. Zo snel was mijn boot echter niet. Geen overdracht op de kiek dus. 't Was jammer.

Klik op de foto voor een vergroting.

Zij zit ongetwijfeld op eieren, het Torenvalkvrouwtje op de jachthaven. Dat valt op te maken uit haar gedrag van vanochtend. Terwijl vlak voor haar een luidruchtige grasmaaimachine het weiland kortwiekte en even verderop haar mannetje een Buizerd verjoeg, bleef zij stoïcijns voor zich uit kijken in de nestkast. Even een blik richting camera, maar daarna weer strak voor zich uit. Eieren dus! Anders was zij hem allang gepeerd. Leuk succes voor Robin en Michiel, de bedenkers en bouwers van de kast.

Klik op de foto voor een vergroting.

De Bruine Kiekendiefman van de Lakerpolder (NO) maakte het ook even spannend. Toen ik aan kwam varen, kwam hij met nestmateriaal aanvliegen. Hij dropte dat op een voor mij nieuwe plek. En om even te laten zien dat ik toch lekker niet mag komen zoeken, vloog hij even over mijn boot en toen rechtstreeks naar het paaltje met 'geen vrije toegang'. Dat ik dat maar even wist... ja!

Op Koudenhoorn wachtte mij mijn derde verrassing. Toen ik door het hek was dat het stiltegebied afbakent, hoorde ik….. een Wielewaal!! Jawel! Een zeer geschikte stek voor deze soort, maar míjn eerste kennismaking ermee in dit gebied. Hij liet zich helaas niet zien, maar dat komt nog wel een keer. Nu ik weet waar ik het zoeken moet, zal ik er nog wel wat uurtjes aan gaan besteden.

Drie keer leuk dus en spannend bovendien!

(Klik op de foto voor een vergroting!)

Van de tien gemelde Bijeneters in Bloemendaal, kreeg ik er vandaag acht op één foto. Wat een wonderschone vogel is dat zeg, met z'n punkkapsel en z'n fraaie kleuren. Die komt met stip binnen op mijn favorietenlijst! 

Ik was op 27 mei 2013 ook al eens voor joker naar deze soort op zoek geweest. Toen zouden ze in Zeist zitten. Ik had mijzelf vanochtend dan ook maar zo'n 10% kans gegeven dat ik ze én kon vinden én ook nog een beetje behoorlijk kon fotograferen. Het was immers onbekend terrein en - toen ik uit Scheveningen vertrok - miezerig weer. Wel, het kwam goed. Na twee keer te zijn uitgestapt om op een plaatselijke kaart te kijken, belandde ik precies op de plek waar de collega vogelaars mij verder konden wijzen. We mochten vanuit de tuin van een van de kapitale villa's fotograferen. De betere foto's schoot ik echter gewoon vanaf de openbare weg. Totdat de Buizerds ze verjoegen. Maar toen was het kleine beetje licht dat er was toch ook al weg en mijn tijd eigenlijk ook wel een beetje om. Maar ik heb ze! Zelfs op de filmSoort 273!

Wij beleefden een valse start op de jachthaven. Ons rondje daar leverde namelijk niet de gewenste Ransuil, IJsvogel of Torenvalk op. Maar eenmaal op de Kaag, ging het stukken beter. De Koekoek - waar we eigenlijk voor kwamen - hield zich voor Ingrid weliswaar verborgen, maar daarnaast kon ze aardig 'los' op al het andere dat vleugels had.
Ik - als rondvaartbootkapitein - hield het op een bescheiden zeventien foto's. Op de meeste daarvan stonden Grutto's, op een paar de Visdiefjes en op een enkele een geringd Rietgors-mannetje. En met Ingrids camera schoot ik nog een Rietgors-vrouwtje en een vrouwtje Bruine Kiekendief. Die laatste haalde zelfs de diashow niet. Man en vrouw Rietgors nog net wél. Kijk maar.

Al met al een relaxed dagje uit met de Stichting dus, met prachtig weer en weinig andere bootjes. Zo mag het veel vaker zijn